Ihr Suchauftrag * hat 60 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Filter

Reihe oder Titel

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

aw * \ i 1 Eerste Jaargang, nr 1. Prijs per nummeri: 5 centiemen Zondasr, 10 December 191i De Gazet van Leuven □ AtoonnemLentsprij s : Per jaar 2,50 fr. p—. Voor 6 maanden .... 1,25 fr. j I Voor 3 maanden .... 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELIîQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HlfVERLEE (Leuven) I— ,11à- .1 .fcn.i -ji.r «. • r ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Eerste Jaargang, nr 2, Prijs per nummer 5 centiemen. ' B1 M «—,™™-~——-— —-rr^ iondag, 17*December 1916. De Gazet van Leuven s » i—— — Abonnementeprij ■ : Per jaar 2,50 fr. -i ^••vi'V'oor 6 maanden .... 1,25 fr. Voor 3 maanden .... 0,65 fr. — ! _ - ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HFvrRLEE ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Eerste Jaargang, nr c Prijs per nummer : 5 centiemen Zondasr, 24 December 191( De Gazet van Leuven Atoonnementsprij s : Per jaar . . . . . . 2,50 fr. □ Voor 6 maanden 1,25 fr. Voor 3 maanden .... 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) AANKONDIGINGEN : Naar overeenkomst. BOEKBESPREKING : Het inzenden van ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Eerste Ja%*rgang, nr 4. Prijs per nummer : 5 centiemen Zondag*. 31 December 1916. De Gazet van Leuven X/— » II.I I—III i II mil I — ■— □ Aïaonnementsprij s : Per jaar 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden .... 1,25 fr. 1 | Voor 6 maanden .... 0,65 fr. alle briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) ggxn ■ m i ■■ i ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nl 1. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 7 Januari 1917. De gazet van Leuven I—I ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. II I■■■ 11 ■ IIII — I I ■■IIII 11 III Illll IUBII ■■■!!■ ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nk 3. j Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag, 21 Januari 191^ De gazet van Leven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 îr. i|—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. r | | Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven Elk'e medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn opstel. ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, n1 3 Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondas\ 21 Januari 1917. De gazet van Leuven 1 ABONNEMENTSPRIJS : ■* Per jaar .... 2,50 fr. 1 Voor 6 maanden . . 1,25 fr. J Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINO TE ZENDEN : aamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Elko medowerker blijft verantwoordelijk voor zijn opstel. Ocçeteekende ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargaxig , ir 4. i Prijs per nummer ? 5 centieiAgn. Zondag, 28 Januari 1917. De Gazet van Leuven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postckeek-rekening- N1' 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

TweeClQ Jaargang , n1 5, Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondasr, 4 Februari 1917. De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I Voor 6 maanden . . 1,25 îr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekenina- N1 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk voor ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 8 Prijs per nummer : 5 centiepren. Zondagv'll Februari 191^. De Gazet van Leuvan □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. | l—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. fr| I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuveiï Postcheck-reksning- BP 24-2 Ellce medewerker blijft ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, n' 7. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag, 18 Februari 1917. * De gazet van Leuven '-\AJ I I—I ABONNEMENTSPRIJS : —Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) PostRhnck-rnk«Tiin&' W1 242 Slki medewerker blijft ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaar^anor, nr 8 Prijs per nummer : 5 c^ntiemen. Zondagr, 25 Februari 1917. □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. { I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Blke medewwker blijft verantwoordtlijk voor ALLE BRIEFWISSELING TI ZENDEN : zijn opstei. __ „ x Ongeteekende brieven of bijdragen worden Naamsche V6St, ...

Seiten