Ihr Suchauftrag * hat 8 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

Filter

Reihe oder Titel

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

NUTTIG EN VERMHKELIJK MHHNDBLHD. België : 1.60 fr. 's jaars. Nederland : 1,20 fl. 's jaars. Niets mag uit « De Lusthof > overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van den drukker. ultgever A.-J. WITTERYCK, Steenbrugge EEN EN ANDER OVER SNIPPEN. De snip (fr. bécasse, lat. scolopax rusticola, westvl. sneppe), behoort tôt de ...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

Jtaadselprijskamp. LIJST der inschrijvers die geant-woord hebben op de vragen van onzen voorgaanden raadselprijskamp. Abeele, Belaen H. » Vandevoorde J. Affligem, Don Urbanus. Anseghem, Mevr. Archie E. Antwerpen, Danckers L. 3 Baardegem, Demeersman V. Baarle a/ Leie, Coppens A. » » Van Cauwenberghe M. Baelegem, Thienpont Ch.-L. » Vande Vyver ...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

Raadselprijskamp. LIJSX der inschrijvers die geant-woord hebben op de vragen van onzen voorgaanden raadselprijskamp. Abeele, Belaen H. » Vandevoorde J. Aerseele, Wynsberghe M. Affligera, Don Urbanus. Anseghem, Archie E. Baardegem, Demeersman V. Baarle a/ Leie, Coppens A. Baelegem, Thienpont Ch.-L. Beernem, Afschrift J. » Claeys I. ...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

DRUKKER- [JITGEVER -J WITTERYCK, — ...