Ihr Suchauftrag * hat 16 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Dixmude en omstreken, op het vreemde

Filter

Reihe oder Titel

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op liet vreemde VERSCHIJNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. uw vallen dixmudf. was groot. kleine stad in de weiden, heel het land golo uw lijden ; het bleef vrij door uw dood. c. v. '-f* - ■. *iy- ■<- - Ailes worde gezonden naar : ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE ' " en omstreken, op liet vreemde VERSCHIJNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS G ROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR UW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op tiet vreemde VERSCH1JNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor Bclgië en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten Beigië en Frankrijk ; 2,50 fou UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLF2F VRU DOC R UW .OOOD è. v. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van Ryckeghem ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

en omstreken, op Het vreemde ; VERSCH1JNENDE ALLE MAANDE uw vallen dixmude was groot. Ailes worde gezonden naar : Inschrijvingsprijs per jaar : kleine stad in de weiden, E. H. Joseph Van Ryckeghem Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. heel het land gold uw lijden ; voor' Bclgië : te Leysele Dorp No 2 Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. HET ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op het vreemde VERSCHJJNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor Bclgie en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND QOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR UW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van Ryckeghem ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstrekesi, op Sist vreesrasie VERSCHÎjNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR WW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op tiet vreemde VERSCH3jNENDE ALLE MAANDE lnschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk ; 2,50 frs. t UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR UW DOOD. C. V. Ailes wôrde ge/onden naar : E. H. Joseph Van ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op îiet vreemde VERSCH1JNENDE ALLE MAANDE i uw vallen dixmude was qroot. Ailes worde gezonden naar : Inschrijvingsprijs per jaar : kleine stad in m weiden, E. H. Joseph Van Ryckeghem Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. heel het land oold uw lijden ; voor België : te Leysele Dorp N° 2 l ' Buiten België en Frankrijk 2 50 ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE e£i omstreken, op tu et weemde VERSCH1JNENDE ALLE MAÂNDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR UW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op h et vreemde VERSCH1JNENDE ALLE MAANDE uw vallen dixmude was oroot. Ailes wol'de gezonden naar : Inschrijvingsprijs per jaar : kleine stad in de weiden, F.. H. Jjpeph Van Ryckeghem Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. heel het land oold uw lijden ; ,-oor Be'aR'. c I eystie Dorp V 2 Buiten België en Frnnkrijk • 2,50 frs ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

fï- TWEEDE JA\RG\N j N" 1 | Toegelaten door Je censuur N 18 — 5 Jan. 1918. NIEUWJAARMAAND 1918 en omstreken, 053 liet vreemde VERSCHIJNENDE ALS 'T PAST. Inschrijvingsprijs per jaar : Vopr België en Frankrijk : 3,00 frs. Buiten deze landen: het port erbij. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WF.IDEN, HEEL HET LAND GpLD UW LIJDEN ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

fï- TWEEDE JA\RG\N j N" 1 | Toegelaten door Je censuur N 18 — 5 Jan. 1918. NIEUWJAARMAAND 1918 en omstreken, 053 liet vreemde VERSCHIJNENDE ALS 'T PAST. Inschrijvingsprijs per jaar : Vopr België en Frankrijk : 3,00 frs. Buiten deze landen: het port erbij. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WF.IDEN, HEEL HET LAND GpLD UW LIJDEN ...

Seiten

  • 1
  • 2