Ihr Suchauftrag hat 363 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1916-02

Filter

Datum der Veröffentlichung
1916363

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the mfluential Belgian newspaper now enjoying the fcospitality of Ofllf was removed to this country after the destruction by the Gennans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest Belgian news in ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Prijs par nnmmor : voor België 3 centiemen, vooi den VreamdeS csntieraen S3 Telsfoon s Redactio 247 « âsfsKissisirafie ^S4© Zat»pdai) 5 FÉBftâtâiftl 8S1Î& Drtfc*t&-Vit£cttaï*T gteMastsdieppij Si ET UCHÎ , i!ï*3tat»r£®r* p. DE VIS CH . Leihritarg-'Qtnt .. REDACTIE . . administratïe HOOGPOORÎ. 29. GENT VOORUIT Ùrgaxm der ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 28 Février 191C ABC JÔURNJlÈ QUOTIDIEN. — l*o TTnmêro ï lO Centimes 2"• Ann6e.^N*"AeTT LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS Î Un mois (mars) . , fr. £.30 Les demandes d'abonnernent «onfc reguta EXCLUSIVEMENT V fli î"*" muK culcheta des bureeux.dé poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION Sit ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the influential Belgka newspaper now cnjoying the hospitality of Stiîllteît?, was rcmoved to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjonction with this paper thous2nds ef refugees from Antwerp and other parts of Belgium are Me to obtain the latest Belgtan news ...

L'indépendance belge

S7émc année. No. 4! L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 16 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION-ICDOE HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960, • 1 r~ " BUREAU A PARIS: tl PLACE DE LA BOURSE. -r-r-. >-r,., (311-57 et TELEPH.: |238-75, LONDRES, JEUDI 1? FEVRIER 1916. (S MOIS. 9 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Prijs par manmw : voor Balgië 3 eantiemen, voor dea Vreemdeg sentiemen Yofôfoosi g Kedsotia 247 ■ Ad^i»Istpatio 2845 s.'ii^^tmvs^vfcsàsema^ssi&imBxiimsmmsssmssiaSt m®zmûau 7 FUMWmt 1 91 55 MBig3agaisa3m^BSgm»a^^%'^^ DijM«lWi«ir»i" un Mflfltichippij HET LÎCIIÎ .fcestuarder* f, DE VïSCrf. l**Sc6*r*Sï«l «» ,. REDACTIE .. ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " VOORUIT „ ZONDAG 20 FEBRUARI 1916 Nr 49 Prijs : 5 centiemen Een Driekoningenavond De beide jongens waren onmiddellijk na hun namiddag-brood de straat opgerend. Rik, de oudsfe, stapte met over-ijling door, ofschoon hij bijzonderen last had om goed op zrjn broerlje te waken. Mieleke waggelde hem als een eend achterna, ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

22e ANNÉE. — Série nouvelle,—N* 41 - rm. oauaKSSa « M M»SI« Ms3fr«*»A/1t 9. "P^v^ler f Qî RÉDACTION & ADMINISTRATIF! S te m & ls BiifU — LE BATEE Téléphone : Le Havro tr 14.05 Si?s€lsur : FlEHâîfS HUM? fQjites vus communications concerr.an la rédaction doivent être adressée de la Bourse^Le Havre* LONDON OFFÎCEs ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE,"" tke inSucatial Belgian newspaper now enjoytng the /^ospitality of 8/bf was rcmoved to this country after thc destruction by the Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgiara are tble to obtain the latest Belgian news ...

De stem uit België

Refliterei at the General Post Office as a Newspaper. Telephooni Central 1286. Als Btjvoegsel : CONSUMMATUM EST, schilderij door E. WANTE. De Stem uit Belgie Bureel: 55, Russell Square, W.C Abonnement: is. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.-Nr. 23. VRIJDAG, FEBRUARI 25, 1916. voor Holland, 1 fl. ; voor ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Qffieieoi orgaag ni StslailjKe Fsesraiii van u BoeK- an DruRnliverfiEifl van Beat - IMiijiii vcorloopig om ta twes raaanûan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Adminiitratie betreft te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdi ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Serge toestand M aan brood te Gent en hliggende. - Aan de heeren kn hat Provintiaal "oêdings- bsniteit. ^ L ona bezoekbij verschillende bakkers werden ons na-[noemd van anderen die bij den aanvang der rantsoe-L eene kleine hoeveelheid stukken bloem of meel ver-L Wij stellen hier e venais de bakkers de vraag of h et lt is dat de hoeveelheid ...

Seiten