Ihr Suchauftrag hat 552 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1917-08

Filter

Datum der Veröffentlichung
1917552

L'indicateur - De aanwijzer

423t® jaargang. — Van 25 Augusti toi 1 Seplember 1917. N° 34. Du 25 Août au 1 Septembre 1017. — 42mo année, DE AANWIJZER Bureel : OUDE BËUR8, 39, Antwerpen Telefoon : 261, |j L'INDICATEUR Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. NIEUWE DIENSTREGELING DER TRAM-, RUURT- EN SPOORWEGEN POST- EN TELEGRAMVERKEER ZIE -4="= ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4MO Année - ! N. 1043 Ed. 1 C1HH EliflMi Samedi 25 Août 1917 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique tt à l'Etranger n'acceptent que des tboanements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent eours les Uawv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les deux ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

g Nagezien door de Krijgsoverheid. 1 Oosrst 1917. g ■ rin \jrOjxjér^ Abonnementprijs. poperingsche Soldaten: kosteloos. Andere Soldaten: 1.00 fr. Burgers: 2.00 fr. ' ' « Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. D 65 /1 H. Gasp. Herpelinck, brank. c 171 H. A. Baert, Noordstraat, 13, Poperinghe ONDER MEER! Wij dachten ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi lr Août 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année No 17.981 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. PLECHTIG PROTEST der Belgische Regeering tegen de Bestuurlijke Scheiding ^Telke de Duitschers in bezet BelgiC tracliten in te voeren Toen het de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

ta Wtsi-Viasriirta m 1b Frartiipi Uit Duitsche bron. Westelijk gevecîitsterrein : BERLIJN, 4 jAugustus. — Ofîicieel: Front gen.-veldm. kroonprins Ruppr van Beieren : Op het slagfront in Vlaanderen lag ook gisteren de strijd stil ten gevol-ge van sterken regen. Tijdens den nacht steeg het vuur tijdelijk tôt groote hevig-heid; er hadden geen ...

L'indépendance belge

188ème année. No 187 L'INDÉPENDANCE 1 ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS) y— ■ ADMINISTRATION ET REDACTION: pLACE^niA I 5 CANE STR., HIGH HOLBORN, Vî.c.l. "• FULh , 3, ,5V et' I TcLEPHONE ï. HOLBORN 1773-4 TELEPH.: { 238- 7 5. VENDREDI 10 AOUT 1917. En vente à Londres à 3 h. le jeudi 9 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ïeffg Sfasflgfte Çfl) IteCfg W gfgt&tigft. Belgifcher Kurier f»rUffcïcts TaQe#$eitutt& Eei 9 etatî<6e flttlit «[djelnt ht Srûiîel iâsttâi (an<5 GonttlaaS) jtocfaat attSet SRonlaa ooiœtttaj. îDfe 81 f> e S n S s a b e (A) «îrficlnt Jcbcn HaSjmtttag. 2îie 8 » < t ' e ?I o « s a B e (B) ttldjeittl morgen». ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT Nukc. lôfi 39- îaar» îi,liâ?às*a«ve,3.eteivesî,5S rm? KÏ.Ï?ÏMÎ* P&TiJiaT Zaîsrdail S 9 Aiiîïusiu ; 1917. PnUc S aa» riain A>* IN RUSLAND Sîlonwa onluston in st-retaraourg-WEENEN, 16 Oogst. — De « Reichspost » ttieldt onrechtstreeks uit St-Petersburg : De onlusten begonnen te St-Peter«burg ...

Informations belges

Informations Belges Observation importante « Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VÊRORDEMINL waarbij cens belasting op het roerend vermogen vyordt gevestigd (Y ervolff) (Zie on>s nnmvter van gisterj HOOFDSTUK V.— Van do vaststelllng dar belasting en rie wijze var. hoffing Art. 14. — De belastirg wordt geheven door den Ontvanger van het Erlenisrecht van het kantoor welks gebied de belastingSplichtige op t Januari van ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig Stoeife momm'mimam CB. lOpfcnnig Belgifcher Rurier Z&vûifeiets ^Xaçkt&xcitnnçk Se» 8 (IgltA* Rttlil «fdjtfa» ht «StBfTcI »âgHd) (an<$ Botitttoe») itothsat «afin Konfca •Otmfttaa $lt Iltfti H a * g a 6 « <A) tif<6'inl ltbtn Ra<$mtttag $it 8 ts 1111 B u « a a b t (B> ttfdlttnl atotgtn& ...

Seiten