Ihr Suchauftrag hat 1 Ergebnis ergeben

a-z Index der Titel
  • 1919-08

Filter

Datum der Veröffentlichung
19191

Kortrijks oorlogsblad

Nummer 10. Oogst 1919. KORTRIJKS OORLOGSBLAD Heil zal uit lijden groeien.... van 't moe gemarteld Iand ! Verschijnt als 't kan. Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan den Heer Jef Van de Kerckhove, Groeninghestraat. Vooi- nadere inlichtingen sclïcjjve men ;ian den Heer Arthur Van den Broucke, Meenenstraat, 7. EEN WOORDJE VOORAF. Beste ...