Ihr Suchauftrag hat 1 Ergebnis ergeben

a-z Index der Titel
  • 1921-06

Filter

Datum der Veröffentlichung
19211

Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad...

Derde Jaargaijg 5° 2 0 Prijg per r^urqiï^er 0,20 fr. 15 guni 1921 IK BEN mniicL tzurxm i -WAANDBLAD DER V. O. S. - - - TAK : GENT - - - ROELAND fACT OUDC GCHT Abonnementsprijs per jaar 2,00 fr. Opstelraad : Rootgemlaan, 308, Gent De Begiftiging —0— De toelageii, welke, zooals men weet, 75 frank edragen voor elke maand op hefcHroat ...