Ihr Suchauftrag hat 51428 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel

  Filter

  Flamenpolitik, Aktivismus und Nationalismus

  Deutschland glaubte während des Ersten Weltkriegs an ein Teile-und-Herrsche-Prinzip. Durch das Sähen von Zwietracht sollte die deutsche Position gestärkt werden.  Die Flamenpolitik bildete einen integralen Bestandteil dieser Strategie. Blog: 'Flamenpolitik, Aktivismus und ...

  La ration et le marché noir

  Avant la guerre, la Belgique dépendait déjà de l'importation pour son ravitaillement. Pendant la guerre, celle-ci fut paralysée aggravant rapidement la situation alimentaire. Des initiatives comme le Comité National de Secours et d'Alimentation étaient une consolation, mais n'offraient pas de solution définitive. La nourriture, ...

  Die Ration und der Schwarzmarkt

  Schon vor dem Krieg war Belgien für seine Lebensmittelversorgung auf Importe angewiesen. Während des Krieges kamen diese zum Erliegen, was die Ernährungslage schon bald äußerst angespannt machte. Initiativen wie das Nationale Hilfs- und Ernährungskomitee waren ein Pflaster auf die Wunde, aber keine vollständige Lösung. Lebensmittel, aber ...

  The ration and the black market

  Even before the war, Belgium depended on imports for its food supply. When those dried up during the war, food shortage quickly became a serious issue. While initiatives such as the Nationaal Hulp- en Voedingscomité (National Relief and Food Committee) helped to alleviate the problem, they did not solve it completely. Food, as well as other ...

  Het rantsoen en de zwarte markt

  Voor de oorlog was België al aangewezen op import voor haar voedselvoorziening. Tijdens de oorlog kwam die stil te liggen waardoor de voedselsituatie al snel nijpend werd. Initiatieven zoals het Nationaal Hulp- en Voedingscomité waren een pleister op de wonde maar boden geen volledige oplossing. Voedsel, maar ook bijvoorbeeld brandstoffen ...

  Le football durant la guerre

  Le football international officiel fut paralysé pendant la Première Guerre mondiale. Néanmoins, la Belgique remporta un grand nombre de victoires avec les ‘Belgian Front Wanderers’, une équipe de soldats belges qui jouait contre les équipes des autres pays alliés. Blog: 'Le football en temps de guerre: les Front ...

  La Grosse Bertha

  Quand les Allemands envahirent la Belgique pendant l’été de 1914, ils apportèrent toutes sortes d’armes modernes. Une de ces armes était un nouveau type d'artillerie de siège, surnommé ‘Grosse Bertha’. Immédiatement, le gros canon se fait remarquer. Le douze août, un coup direct à la munition du Fort de Loncin ...

  Nooit meer oorlog: de Volkenbond

  Na 11 november 1918 weerklonk de kreet ‘Nooit meer oorlog’ luider dan ooit tevoren. De landen die het vredesakkoord onderhandelden, waren het er over eens dat de verdragstekst voldoende waarborgen moest bevatten om toekomstige oorlogen te vermijden. Een van die waarborgen was de oprichting van een vereniging van naties, die zich ...

  Historische kritiek

  Kranten zijn een toegankelijke bron om verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog te bestuderen. Maar net als bij andere historische bronnen moet de informatie uit kranten kritisch tegen het licht worden gehouden. Dat geldt zowel voor de teksten als voor de foto’s en illustraties. Blog: 'Historische kranten kritisch ...

  Ontspanning

  ...

  Vrouwen tijdens WOI

  In Groot-Brittannië slorpte het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijk deel van de mannelijke arbeidskrachten op. Vaak werd hun arbeid in de fabriek of op het veld tijdelijk overgenomen door vrouwen. Die inzet van vrouwen had echter weinig impact op hun naoorlogse rol. In België was de omvang van de tewerkstelling van vrouwen in de ...

  Des femmes pendant la Grande Guerre

  En Grande-Bretagne, l’armée absorba une partie importante de la main-d’œuvre masculine pendant la Première Guerre mondiale. Le travail des hommes à l’usine ou au champ fut souvent temporairement repris par des femmes. Leur dévouement eut cependant peu d’impact sur leur rôle d’après-guerre. En Belgique, ...

  Seiten