Your search c:bnc:2498 has 25 results

a-z index of titles

    Filters

    De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

    1 «te Jaargang — Nr 21 — 1 PENNY Registered ai the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 2 November 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIQ TE LONDEN AAfeiKONDIGINQEN Per regei ... 1 sh, Groote volgens.ov areen komsl BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Tolofnnn • Vlr+fti'ia 7HQQ AB3NNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 ...

    Pages