Your search c:bnc:4818 has 5 results

a-z index of titles

  Filters

  Onze gazet

  ...

  Onze gazet

  ...

  Onze gazet

  N° 17 YZERFRONT i3 Februari 1918 gezien door de censuur, N° 180 VOOR GOD KONING EN VADERLAND ONZE GAZET Yerschijnt als 't past voor de strijders van Wilryck MET TOELATING DER LEGEROVERHEID. Waarde Vriend, Hebt gij reeds opgemerkt, hoe gansch t' menschdom rondom Jezus-Christus ge-sçhaard is? Velen vallen op de knieën. en vol eerbied, aanbidden ...

  Onze gazet

  ...

  Onze gazet

  N° 18 YZERFRONT i3 April 1918 gezien door de censuur, N° 438 - 3o -3-i8 VOOR GOD, KONING EN VADERLAND ONZE GAZET Verschijnt als 't past voor de strijders van Wilryck MET TOELATING DER LEGEROVERHEID. Bestuur: J. Verschueren aalmoezenier Z 482 S H BESTE VRIENDEN. OVER SLECHTE KLAP. Ik zou vandaag willen spreken over eene plaag die in het leger ...