Your search c:bnc:4400 has 1 result

a-z index of titles

    Filters

    Gazet van Berchem: wekelijksch nieuws- en annoncenblad voor Berchem,...

    Wekelijksch nieuws- en annoncenblad voor Berchem, Sansboren, Zellick, GrootBijgaarden, Dilbcek en emstreken LA GAZETTE DE BERCHEM Feuille hebdomadaire pour Berchem, Ganshoren, Zellick, Grand-Bigard, Dilheek et environs JAARLIJKSCH ABONNEMENT 2.60 frs. voorop betaalbaar Annoncen, den regel . . fr. 0.20 Reklamen, den regel . . fr. 0.30 Zich te ...