Your search c:bnc:574 has 1 result

a-z index of titles

    Filters

    Gazet van Edeghem: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en...

    Ga zet van Edeghem Vlaamsch Katholiek Weekblad "vooï*cii@ geme ente en oiïilisg?©îici© chijvingsprijs 2,50 fr per jaar. — Aankondigingen 10 centiemen de regel. Drukker-Uitgever, Modest AUGUSTYNEN, Bouchout. * 1 W'ii1 "krcdu'i. I De kiezingcn naderen en de libe-ralen zijct op don uitkijk naar mid-delen om hel Gouvernement omver te ...