Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

730 0
17 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 17 October. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3b5w66d93g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 48 17 October 1915 brieven te zenden a an de redactitl van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-ama.ndsberg, (geni) ALLERLEI /orige nummers van " allerlei „ :: :ijn te verkrijgen bij de verkoopers :: Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prïjs 5 ceniiem«n n ^ j j. ... ...„„ En inderdaad, zij werden verhoord : Clara werd moeder De Goede Qod voor Stuurman van een allerIlefst wjchtje, dat ze ln het H Doopsel Jen Omtrent een kilometer van het dorp Hinterloo, gansch in naam gaven van Jozef... de nabijheid van de rivier, die krinkelend en winkelend dat Jozef zoo heette ook Karel's vader... O, ware die nu bij dorp doorstroomt, verhief zich een hutje, gansch afgezon- hen, toen, ja toen, ware hun geluk volkomen, hun bestaan derd en van een armtierig voor- op aarde een paradijs. Eilaas komen. Vroeger hadden zij den ouden Qeen gelukkiger huisgezin Jef genoeg aangezet zijne woon- K^arel Nys en^ Clara, ^ zijne jeug- zelfs^en antwoord w^as op hun schijning op hunne tafel gestaakt. ^• • viel niets op te zeggen, braaf, merde en schaafde van 's m or- * ^ ^ ^ WaaI"<irr ^ gevel van zijn huisje. Clara stond .■■■/" ■ •. houden, die begint met den weg zi^j waschte en streek voor an- * - ^jjl Wellichrt neen. Maar wat^ meer verkens den aarden spaarpot in- ? de hand te reiken tôt de open- ging. bare liefdadigheid, — een stap Maar toch was een leemte, dien elke eergevoelige werkman eene klove in hun geluk : er ontbiak een kind ! zoo niet goedschiks geneigd is te doen. En daardoor kwam — Zoo de goede God ons een kindje schonk, zei Clara, het dat de oude Jef aile betrekkingen met zijn zoon afbrak. dan ware ik de gelukkigste der vrouwen ! Deze laatste, door Clara's nering gedwongen zich in hare — Vrouw, antwoordde de brave Karel daarop, heb be- parochie te gaan vestigen, drij, vier uren van zijn vaderdorp, trouwen. De Heer zal onze bede wel aanhooren ! had daardoor min gelegenheid de verzoening te bewerken,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods