Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

919 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 28 April. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Seen on 05 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ht2g738s96/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

gtffe Stusgabe (A) TJrris 10 Bfcnrna Belgifcher Kurier ^Jrllffefets Xtt Sclgtfdjc Sntiec erWcint in SiSîfcl tâglid) (aacfj Simntogs) jtoctmol (bic SuSgabt A nab B oufecr SKoatag bormittag). Sic Etftc Sluêgabc (A), m bcatfdtet Sfirifl, «ftfieiBt jcbc Xadiraittag. (Stattèbcilttgcn bic[cr Saégabc: 5Kifttt>oi|S „$ic StricgS)io(t", Soaiitng* „Sclgtf4< St[bcr>Raricr". $ic «{tacite Sasgabc (B). StorgcaaaSgaSe in laicwif^cc Stfjrift, cr[djcit «Ijac Sctlngctt. einfcnbungciî (tnb nat on bic Sdjriftlcitaag, nttf|t ou ciajclac ^ctfouc îu ttrfjtcn. gué aabcrleagt ciugcfûttMc i^anuifriptc lottn ïciac ©etoiifjr iibctunmmcn toerba ! $cr Scjng loitit batd) bic ^oftonftaltc» ober burdj unfcic ScttricbsilcHca ccforgcn. S c j a 5 f. >tcii moaotlirfj Slaagabc A: SI.2,20, Slaâgabc B: Sî. 1,80. Scibc jufammca ït. 3,75. aajcigea tocrbca nut fiit bic bcibctt Slasgabea sufammca tinacttommcK. 3cilc 50 SîcUarac 2H. 1,50. 2:clcgiamm = abtc[(c: Raricrjcits&riiffcl. Saatttcrbtabang: $cat[djc Sont, Sctiffcl. ®)>tcdj« ftaitbcu ber Stjrtftlcitaag: 11—12 unb 5—8. ©cfefiaftâïtclic ¥cii((ci: Kotitct bc 0Src5=Stt#Bc 1. Sctlinct Scfiriftlcit. u. QkfAartMtcEc: SJctlitt SW 48, SSitôctmltc. 8. Sctaîbt. Koffcnb. 138-145 Jtummer 117 Brôffel, Smtaa, 28. %pni 1916 2. 3a{jrgatig Cuffftfitffangriff auf Htargate. Det beuffd)e amtlicfye Beric&t WTB. ©rof;cs £au)Jiquarticr, 27. âlpril. Beff!i$er ftriegsfdjauplatî. Siibtoeftliclj bon 2) p c m italjmen toit î»tc cnglifd) Stellung unter frciftiges gcucr, beffcn gutc 2Bitfung bur< ^flteoui'llcn fcffgcftetft tourbe, éiibHcf) bon St. ©lot tourt rirt ftërïerer fciitWi^ct .Çanbgranatcnangtiff bu.rcfj gcut jum $d}ettcrn gcbrad)t, 3m St&fdjmtt ©ibenc^^=ctt=©0^cuc'—3ïcubitle=®t. 33ûû forengieu toit mit Grfolg ntcfjtctc SKiitcn, entriffert îtt or fttylicfjenbcn !f>û!tbgr<matettïatrt))fett bet © t b c tt dj t) bct ©cguet eût Stiitf fcincs ©rabens unb totefen ©egenangtifl db. CSnglifdjeSorftofje îiorbîtdj ber © o ut m c bîïebe crgebnièloê. ï>c a a s g c & i c f iff cê itcbctt Ijcftigcit 9îrtiïïeri< !am$>fcn itur ïintê beê gluffcs ju ^ufantcrictotigléit g< ïomwcn; mit §attbgranatcit borgcf)«tbc ftanjofiîdjc 21btc iungeit tourben ^ur.iirfgc?d)(agcii. Xcutfcfjc !^ûtrouiHc«=îîîttC! ncfjmttngen ûtt utcljrcrcn Stcïïen bct Jront, fo in bct ©egeti noïbôfttic^ bon Sfrmcntiercê unb jtoifcfjen SaiflJ) unb Ërûottnc îoarcn ctfolgcctcf). 3ut Suftïont})fc ïouïbctt je etn fcinbli^cs gtugjcug bct Spudjcj unb fiiblici) boit 2û^ure burd) §l&toef)rgefd)u£c, etn britteê fiibftcf) bon garrot) abgcf^offen. Sic Sa^nlinic int SîoHettctal fublicf) boit Suites iourbe burd; cin beutfi^cê ? glugîeugsGfcfcfjtoaber cuêgiebig mit S3omben belegt, ') §cu(c no^t îant cin 8ufifd)iff = 2Jngrifî gegen c bic §afcn= unb 33<tfjttûnlagctt bon 3)ï a r g a t c att bet e n g = x l i f d) c n C {t l fi ft c jut ffuéfii^rMng. ït Oeftlidjer âdcasfdjaupîaft. 5 Sic 2oge i{t unberiinbcrt. — Gincê unîerer Suftfdjtffc ^ toarf ouf bic SBerïc, fotoic bic §ofcns unb s-8af)txan(«gcn bon ® 2 ii n a m ii n b e SSombcu. Bal!an-âdcgsîd)aupla^. ;5 9iicf)tS Sîcucè. Oberftc ^ccrcêleituug. :s ®te ôofwtftobt $31 a r g a i-c Hrgt iu bçr ©raffdjafi iteiti b auf ber Qufcl î'ïjauef, iit bet 'S^emfeutunbung. , 1 k Heuet Dcacf auf ©riedienland. Slt^cn, 27. aipril. Sic ©cfûnbtcn ber (Sntentc - ÏDiadjtc untema^men cincn neuen Sortit toegen ber Scfbrbcrung fcrbif^cr ïtus t» c n nedj S a I o tt t ! t, fiir bic fie bte SBenu^ung gritc^if^er CîifcnÊafjttctt bcrlongtcn. 9luf ben Scfudj ber Siplomaten folgte cin SWiniftcrrot. JUcgerangriff auf Scîonifi. Gtgciter ®ra^tbcricf)t beê SBeïgtfdjcit iîurters. tb. ©enf, 27. Styriï. Ttatf) einer ïïcclbung bc§ S^oncr „9lctmblicûiit" auê ©aloniït iiberflog geffern abenb cm bcutfc^câ glug» gcuggefc^toabcr bas Sagcr ber 25crbiinbcteit nadj aïïen 9itd^ tmtgen, luarf on tterfdjtebencit ©ielten SSombén, bic auc§ @d;a= bert berurfad)tcn. Set ùiffanpiff su! Sfîcsglasl 2onboit, 27. 2tyïif. Xez ftricgsûmi œclbct îwb ber Snftaugriff iu ber Icfetc Jîodjt eut bic Siiftc bon 3io r f o l £ unb S u f f o 11 onf^cincnb burd) bicr ober fiinf 3cbbelittc nuêgcfii^rl tourbe, tosm bciten nur jtoci ciueit crnjiîidjcn SScrfu^ mad)icn, toeticr tnê 2a«b su ïotnmot. fêttoû 70 Sombcn fiub ûbgctoorfcn. (gin SRasm ift fcfjtocr bertounbet. SBcitcrc (Sinjcl^eifctt iiber Scrluffe an 3»?enft§enïcbc)t fc^fcn nodj. Die Bcfc^ic^ung ber engUfdjen îtorbfcc^afcn. WTB. «onbon, 27. SCfcrtL ®ûê -Sricgèomt gibt fotgenbcn tociterctt Script iiber bic ®c}4ic6ung bon.Sotocfioft unb g o r ut o u t Ij : 35ic Scfd|icBUttg begantt gefiern friif) 4.10 U^r unb bauertç iiber cinc ^ûlbe Stunbc. Sroè beâ ^eftigen ©cf^iiëfcucrê fcitcuê bct icinbndjcit ©cf^iièc, toar ber ©t^oben bcrljàltttistnatiig Ici^t. Gin ©cncfungsjciin, cin e^toimmbob, ber ^ter unb 40 aSotji*-3 Çaufcr tourben in Sotocftoft Ictd^t bcfdjabigt. 3toci Sianncr, cinc grou unb cin ftinb tourben getoict, brci sperfonen tourben fdjtocr, neun Ici^t berlc|t. 2ûâ gcuer ouf fjarmoutlj tourbe p bcr= felbcn geit croffnct. 2ort tourbe cin gtofjeê ©cbâubc but# 23ranb ctnftlidj, cin anbereê but# S^iiffe leidjt beft^abigt. 2Baê toit bon amtïidjen englifiieit ïïjfîelbungen su ^aften Ï)a6en, totffen toit nae^gerabe. (ïé ift itorîj niemaïâ botge= ïomrnen, baç fie bollftanbige Stngaben iiber bie bon Suft= f^iffen obet Sîtiegsfcfjiffen angerid)teten @d)aben ntadjten. Sas toitîlidje ©tgebnts berarttger Stngriffe pflcgt (fotoeit es mtfcrc angreifenben ©trcitïrafte nid)t fofott fcftfteïlçn ïon= uctt), etft alimàï)ltd) auf bent llmtoege iibex bqs ucutrafc 2Ius-I«tb èitr^i %cnd)tc bon "ùiacn;cuacn l?cfanitl ig toctipcn. SSarten loir alfo aû. ($ie'f)c auefi bie beu-tfc^en amtlidjeit S8erid)te in ber ïagescfjroniî.) Sûtllf^e Btfolge am Suejtana!. , Sonfiantinspcl, 27. SïprtI. Sn bern crft Ijeute cingetroffcncn amilid)en 23eri#te bom 12. Sfyrit fjctjjt c§ unter unberem: 3n ber 5Jad)t jurn 12. Hptif erbeuteten totr an ber 3 r a f = 3 r o n t ban! ben bon uns borljcr getroffcncn SKofina^men, cin feinblidjeê ©d)tff, bos bon gelafjic in Sti^tung Sut cl Sîntara futjr. Xer -Stapitan unb ein Jetl ber 33cfa^ung tourben gctotet ober bertounbet. ®ir cntbetftcn an 93orb bcê ®ambfcrê cinc grofte SWenge 5Probiûnt unb Sriegâmateriûl, fotoic cinige ®îoîd)incngcte)cî)rc. îlnfcrc gegen ben ©ucjîancl borge^enj ben Sroftc bcmidjtctcn bicr bon i^nen angegriffcnc Sdjtaflbroncn beê geinbeâ bottftonbig. 2Bir madjtcn etnige ©cfangenc unb erbeuteten groîjc Sîcngen bon .ftrtcgsmatcrtcî, ^robiont unb Sîunition. Uitferc SSertufte toaren genj unbc= beutenb, ©et buïgarifé)c (Beneratffabsdjef iiber Betglen unb bie 23kfffront 23crlin, 27. 2t^rif. $rt eiitcr Uuterrebung, bic ber ïmlgatifdje ©eueralftabè-d)ef ^oittoto gefterrt etnem SOÎitarbeiter beê ,;®eïltncr ïageblattcs" getoa^rte, erflarte et unter anbetent: ^cf) ïjabe bct nteineut 58efud)e au bet SBeftfrpnt fef)x bicl gelernt, bteles gefe^en, toaê utait ftitljer fût taunt ntoglidj ge^alteu I)atte. Q:cf) ïel)te boit SSetovinberung fiit bas jutiicE, toas bie ®eittf(^en au Organifationëïraft unb ait ut 11 i t à t i f d) c t $ u u ft boïïbrad)t Ijaben unb bas nidjt alleiit au ber gtont, foitberit audj ï) i u t c r bct $ r o n t. Qd) toar iu Scïgien uitb ^abe gefe^en, toelc^c bortrefflidjc Orbuung bie 2)eutfd)eit burd)gefùl)tt ïjabeit. 2Bo finb bie biel erjaljlten Setmd)tun= gen in Selgieit? ©an3 SBelgien gïeidjt ciitent gto = fj c ît prac^tigen © a r t e n, au^et boit Orteit, bic int ^euetbeteid) licgen uitb too Seriuuftuitgen too^I borïontnten. ^cï) ftaBc au^ ©elcgen^cit gcljabt, mit bent b c u t f d) c n il a i | c r gU fptecïjen. ©r toar boiï 3«betfid)t, unb itf) biit boit iiefet Sctounberung fiit feine ^erfonlidjîcit crfiiïït. Sic Sage ait bct 28 c ft front fdjeiitt mit f c f> r g ii n ft i g. Sd)tt>ebifd)e Offijîere in perfien oerfjaffef. zk. Stocf^olœ, 27. 2[pti(. (5)3rib.=2:elegr.) 9ta^ bem „3luPoie @Iotoo" finb bietfdijtoebifiïieQffi* i i e r e, bie in $ e r f t e n al S ©enbarmerie=Qïtftru£teure tatig loaren, namltdj bie silajore goffeltuê, Stïlattber, Shtgmatt unb Ëriffon, aïs SKeuteret be-rïjaftet toorben. (Einer ber aus SPcrfien àurùcfgeïcïjrten fcf)inebif<f>ert Offijiere Oberft Ebtoa'H rneint, bie Sitffcn battevt mit ben Sureit ein Ucbcretnïommcn getroffen, nadj bem bic Surcit bie gufyrcr bct betfifdjcu 5tt-attonaIiften iit bic ©ctoaft ber SRuffcit locfcn, folïett. Sabci feiçn ûiîd) bic fdfflc--bij(i)cn Qjfi.itère berfioftet imbcs. j 51 v v - Ungarif^e ^gearreformen. feoit Sîidjarb e^armûès®'cn- ^n ber ^aljresberfantntluug bes 23unbc3 u n g a r t = f d) e r Saitbtoirtc tourbe bot cinigeit ^ageit etit Slntrag au-gcnommeit, bem cinc gaitj au^erorbcittIid)c ÎBcbcuiuug pîommï: Éï giitg boit nicmanb ©eringevem aïs bon bent SBifcf)of boit ®tu'ï)Itoeij3citburg 2)r. ^toïjaf^a aus, bct eiitcr bcr.boritcI)mften, ^oc^ftc^cnbftcit unb geiftig rcgfantftcu S;ir= d)enfuïften Ungarns ift unb beffen 3îuf toeit itber bic ©rcnjcit beê Sartbcs ^tjtausreicf)t. Set 23ifdjof Icgtc cineit Gnttourf bot, ber 22 5}3aragraf>ï)c umfa|t unb bot f Miter 23eîanntnia= ^uitg bercits me^rfac^ burd)Betaicu toorbeit toar. Sciit ^iel ift cine irveitreidjenbe i'Xgratrcform, ein 2Scrf, bas, toemt cê juftanbe idnte, feincsgleid)cit îtur in bct llntgeftaltung bct 9îecf)ts- unb S3efi|bctï)altniffe int Qa^re 1848 faitbc. SIbct toas bamals baé Grgebitis fdjjtoercr politifcficr àampfc toar, fol! îtun aus freifn ©tiideit gefd)affeit toetbeu. 2li(crbiitgs ïantt niar. fic^ bic l'htrcgmtg n';^t rf)ne ben tigcu..%ics int * ^intcrgrùube beitîcn. Sic cinfdincibcitbcit 3Ra|na|mcn finb namlid) bot allent ju bem ^toede gcbad)t, urn ben l)cim= " ïcfjrenben Stiegetit iit toittbiget 28eifc ben San! beê 25atcr* lanbeê ausjubrùtfeit. 23ifd)of ^ptoîiafjfa fd)Lipftc feiitc Stnreguugeu au§ bct 58obenreformbetoeguitg in Seutfajïanb. 0eiiter 2Infid)t nad) follten bic SIedcr nidjt beit ©egenftanb bet 0pc!u(ation £>i£-ben, foubern ben toeitcit @d)id}tcu bct SBeboIfcruug aïs §ei= matëfd}oI[c uitb alë (stnabrungsquellc bicuen. Saruut regte et ein S^ftent etoiget ^3ad)tungen ait, baë int toeiten Ùmfange, 511 begritnben toare. ©etoiffe ianbtoirtfdjaftlic^c ©ebietc folïen bent ©taate jut baueruben ïanbtoirtfdjaftli^cn ^olonifietung iiberlaffcn toerben. 33ifd)of ^ro^afjja toilt beit SInfprud) bes SaitbeS crftcns auf bie gibeiîontmiffc, stocitcnë auf bic !itd)Iid)cit ©iitet unb brittens auf bic. 0tijtungsgutcr crftreden. fd)toc'bt bic Sdjaffuitg bon bditcrlidjcit SIcin* Bcfifeeit im ?Iusmag bon 15—35 SïataftraI}od)c» bot. Set 5]Sa(|tjin§ toare fo ntà^ig aïs nur irgcitb ntôgïid) au^ufciKH unb berart ju benteffeit, ba§ et Icbiglid) bic Sluëlagcit bc§ ©taateê bccîc. Sa, too bic bcftcïjcnbcit 2Sîirtfcbaftsgcbaubc_ unb (Siitridjtuitgeit auf bic ©tûnbung Iaubtoirtfd)aft(id>ct 2JcittcI= bcfi^ungcit ïiiittocifen, toaren ©iiter ju etrtdjtcn, bic biê 5U 350 5ïataftraIjod) untfaffen bûrften. giir bic ©tit-ppc ber 9KitteIbefi|uitgen tameit foldjc Offi= ^ierc in 33etracfjt, bic fief) im Sriegc befoubers auëgejeid)itct ï)abeit. Sic ïleineteit 5parjeIIen toarcit beu cinfactjcu Sot bateit jujutoeifeù, bie fia) auf beu $aut£ffclbcrn 25crbicnftc çttoorben ïjhben. (ss toiirbcn jcbod) aud) 2)îanncr ju betiid:» fid)tigen fein, bic int Stiegc il)t SScrntbgcit cinbit|tcn ober burd) ben 2ob i^ret 3litge^origeit fdjtocreit ©d)abcit crlittcit. Ëbenfo fonte ben ^raueu, bcteit ©attcit bei bct 25crtcibigung bes ÏBatctlanbcs gcfaïleit fiub, bic 2Iusfid)t auf 23ctcitigung mit ©ruitb unb 23obcit erbffnet toctbcn. Sd)Iic^Iid) toiîl Sëifdjof ^voljafjîa aud) jcnc llngaru bcrùdfidjtigeit, bic bot bem .fttiege ausgetoanbert finb unb toieber iit bic §cimat 3urùdM)tcu tooïïeit. SSon bct ©rofse beê fiancé iaitu mait fief) iti^t leidjt cinc 23orftcIIung ma^cit. llngaru ift cineë bct frudjtbarfteit dauber, abet es litt bisljer unter bct cigcutùntlidjcit laitb-toirtfdjaftlidjeu 33cfi^bcrteilung, bic îtur aus bct ©cfd)id)ic biefesi ©emeitttoefeni ju etflaren ift. ©s geniigt barait ju erinnern, bag ungefafjt cin Srittel beê SobcnS gcbunbeit et» fdjeint. Sic Staatsgiiter umfapeit an bct 2Benbc beê ^aljr» ï)unbertê ûbet 3 3KiHioncit, bic ftabtifdjctt unb ©emeinbe» giiter iibet 8 SJHÏÏionen, bic ©iiter bet Sitdic uitb bct îati)o« Itfd)en Stiftungen iiber VA iMïïioncit unb bic ^ibeifomutig* giiter iiber 2 SJÎiHioncn Sataftraljod). Sabci toud)ê bct ïlntfaug biefet bem freien 33crte^r cntjogcneit Sefi^ungeit in jiemlid) bctrdd)tlid)et 28eifc. (îs gibt in Ûitgarit nidjt toenige fÇantilten, bic getabcju iiber Heine Stbnigrcidjc bct* fiigen. Saê ^ibeiïommi^ bct ^iirftcn uitb ©rafen ©fster» I)aàt) untfagt 516 000, baê ber ©rafcit Sdjbit&orit 241000, ba§ bet ©rafen £aroIt)i 174 000, baê bet ©rafcit ^Jalff^ 104 000 unb baê ber ©rafen Slnbraffï) — unt nut cinige gu nennen — nafieju 100 000 Sataïtraljodj. §alt man biefen 3îf:itn bie Saifadje gegeniiber, ba§ es in Uitgarn int $aljre 1913 1279 000 lanblidjc 3tocrgtoirifd)aften (biê gu 5 ^od)) gab, benen inêgefamt Mofc 2157 000 ^od) gur SSetfiigung • ftanben, banit ïaitu ntait fid) erft bic gctoaltigcu Uittcrfd)icbc iu bct SSefifebcrteilung ïlat borftcïlcu. - Unb au S btefet (£r-ïcnntniê Ijcraus toirb utait aud) ju eiitcr gercdjtcu SBitrbi \gun3 bçs ûQïavfo^alçn i'teucrunggkaïKi.aikuûîn. 23ic ftc>

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier belonging to the category Oorlogspers, published in Brüssel from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods