Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

136 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 09 May. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sq8qb9wf68/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Belgifcher Rurier 33riiffelets S« 3«IflH<8« Astiit ttfâclnt i» SififltJ Kg!f$ (aa4 So*ntaaSl »to«tmol «aj(» SHanfaj Wnssittag. 2>i« 8 » fi t H a J g « b e (A) critftetat iebcn 5toi$mittag. $i« B»'"' 8 a « a o b • (0) et[c&ein» morgcnS. Œin tenbang en finb nn au bit @$nff!titung, o i <S< an etitjclne ^ccloiteu js ridiiea. 82s nubetlaagt (ingcfanblt BîoiinfUiDt» (alla Ceiae ûkwâfj» ûberttommcn tcevfccn, gp« »<5 ii a a ben : taglid) von 11—12 uab 5—6. œ«W5î«fteHe BtUfiel. Cornet bt fflt«j-€(to6c • JDm Sejtt# fana bnidi Ut Ç»ft«allattMi abtt ««(«« BtWrtSBeOen etfolfltn. 8t|tt«I|)tti* bat® bit îioft moaatliA f3( btlfce HnSaabcn Wt. 3.75 «ajUglld) 25 «t. Bcftcagelb (gelbpoft 50 Vf.) Hujtigta: 6 gefbalUn» fttilt. 1 tnm CjoctjSO^f., Hcint Hmetgen, SSott 20 $f, SlicSSooti 30$}, ïtitianujcilt SRt 2,50; X&oatet, BaRe«» aï». tâgligt fflellami, moaailicft 76 ®il SeWfltamm» a b t » i i e: SuiiMjcit^Srafisl. Santbtrbiabung: 2)eutfd)« Sent, ®t5RtL »t2f|el SRt. 6 H m l'ii i i ii ii ii m n.iMii iiwwmiiimiHBH^imimTriifr^TTii—wiiiHBii liwiwmiBi'Mid^iUiIllllIWtyiWM^ll'MWi 4. 3ûtjrgang. — Jîummcr 233 Btûffd, X)otlfie?0fcig, 9, Zita! 1918 1. Sfuscj. (A). — #reis 10 $f. Was trafeie H-Baofe fdftetu WTB. ffierltn, 8. SDÏai. (Sfmtfitfi.) Giticê unferet U=23oote unter ber 6cîyal;ilen gitîjrung bes StapUimleutnaittâ Stcbcr, §at im Steimelfanal ffinf betoaffnctc, tkfbelabene 2>arapfer mit jufamntett 16 000 23rutto=9îe8ift«=2oMtte:t toerfenlt. "Xcr Gfjcf bcs Slbrairalftabeê ber latine. * Scrlitt, 8. iïftai 2>urdj bic Ëntsiebuttg bon gradjtraum toi t î t ber U»Soot!ricg auf b t e f e i n b 11 dj e S o l ï S » toirtfdf)aft in ciment SDJafse, toic rnan e§ anfdnglid) faum fur atoalid) gebalten bâtie. 2>k 400 SoIfSfûdjen, bic laut ®ailt) Sjelegraplj font 19. 2IpriI iefct in bonbon beftebcn, tcben ctuc beut» fto&e @prad)e. — 21m 13. SDlârj fagte S o r b 9t B o n b b a im 9f a t i o n a t g e e b journal, toaë baë Srot betreffe, fo tufe bie 3u!unft betrâd)tlidje ©orge Berbor. — ©ir (TBatleë S a t b = « r ft fagte tagë borner im Unterbauë: Sic Srotfrage tft ernft uitb toirb in einigtn SDionatcn oielleidjt nodj etnftcr. — <£tu S a. c& b I a 11 fcf)rt>eB am 16. SDÎSrj, bafe bic ©infu^r bon Jalg 3JlûrfciIle infolfle ra)Jtb suneïjntenbeï 55eïrinflerunçi ait ©d)iffcn_ fianj aufsieïjôrt 5^6- Scrferben Sîa^ric^t sûfolfle finb bk ertftlifcï)crt SSeflânbc an ©djeïlaf Don 83 000 ^iften auf 19 600 $iften jurûcffiefîanficn. 2tn Serpentin loarcn im ÎHârj 1915 noc^ 53 000 Hentmer bor^anben, iefet nur nod) 16700 ,Bentner. $em» ottfjjredçenb ftieg bcr 3?rei§ feitbem bon 53 auf 124 J>cr gentner. — Si e (Stnfuôr bon Çolj, fd)reibt ein anberes enfllif^es SBIatt, t)t iâmtnerlid) ïlein, unb rnan frcifit ]id), loie fef&ft btefe ïïîensen D^nc $itfe ber amieriïaniîdjen SJÎarEte aufrcdjt erbaltcn Inerbcn iEonncn. ©o, mie bic Sinfle jeèt licften, redjitet Sîu^Iartb nii^t But, unb man !ann infol^e îfcadjtraummangclâ nid^ts austitèren. Sie Mtsei^ntsttg O20 mil lamânlen. Sefcgrummtoe^fct «nb Sfuêjei^Kuttgcn. WTB. Scriiit, 7. Sftai. (Sltntïid).) ©et 3t c i â> § ! a « 3 » I« ï Ijat bem $ û t f c x bett 2î6fd;Iu^ be5 jyrtebeitâ bon SBuîa» teft burcf| foîgenbeâ ïelegramm gemelbct: Êirrer Saifetlii^en 9Jla}cfi<it ntclbc ic^ aïïeruntotanigft, ba^ ï)êitle ber gïtebé mit SBuïareft a&ge;<î;Ioff'Crt toorben tft. Sumi-t ift ouf ber gefamten Offfront ber ^rfegSjuftanb Beenbet. Unter ber feften unb fegenâreidjctt Seitung (furcr 2]Jajeftat fart bic Jjinge» BimgâBoIIe Opferberdtf^Kift bcs ganjen beutfcÇen ^olïei, befon» betê fetner bon «u^ntrei^cn gûïirern fcefeljBgten 2Be^rma^t eiiten ©rfolg erwn-gcn, beffen toeltgq'd):c^t[idje ©rôfje crft fjwtcrc ©enc» çationen in iljrem bollen Umfatrgie toûrbigen toerben. (Sure ®a< jeftât bitte tc^ auê btcfen 2Maê meinc e^rerbtetigften ©lûdtoûttfc^e ^irlbtoollft cttt.g.sgcnn^men ju toollett. ©te finb getragen bon tieffter S>anif&arîett fur bai, toaâ mit ©otteâ §ilfe BoIIbcac^i toorben ift unb bon uner^iittexlttfier ^uberfidjt barauf, lw| ûiidj auf ben uferigen ®ampf})Iâien ber Jîrieg mit bem ©iege mtifiercr ^recfytcn ©adje cnbigcn totrb, Sffleruntcxtan>igft © r a f )>. §eïtltng. Sec ^ a t f e t îjat bem Sftet^lfaitjïer barauf mit folaeit^ bem Selegtamm crtotbett: . 2>er jbur^ ben grieben mit Kumônien boffettbefe 2T6fd}ïu| beê Sriegeé im Oftcn crfullt cud) mttf) mit ftoljer greu3>e unb $an!= fiarlcit. $n uidit betftegenber SSaterlanbêlicbe e r ! a m p f t b a ë b e u t f dj e S3oI! bartl ©ott-eâ gnâbkcm SBciftanb unter glan» jettber Su^ïung unb mit gilfe eincr ïrafthollen ©taatîïunft ©^ritt fur g^ritt ben SBcg 3U einer gliidli^cn Suïunft ÏÏkhtea 2XmI au<§ ^nen unb gftren SOHtarBeitern au§ biefem Snlafe 3U ûôermitteln ift mir ein aufric^tigeë S&ebûrfnîS. ©ott ttirî) uns beffen, ben tfampf, 511 beffen SBeitcrfûïjrttnig utt§ bie frie-benêfeirtblt^e §altung ber nod; gegen uns bie 2Baff«t fu^renben flâc^te jtoingt, audj ferner^in ju befte^en unb ju SeutfdjkmbS uttî) feiner SBerMrcbeten 2M>t ftegrci^ aBju^liclen. 2S i 15 c I m, I. R. ©et ®ûtfer ^at an ben ©{aafsfefrctar b. Suî)I» ftann foïgenbeS Selegramm geridjtet: Scr 2f6f^Iu| bet SSerÇanblungien m>it Kitmanien gtbi mir ®eron!affung, meine freubtge ©cnugtuung baruber auêjufpredjen, ba§ nunme^r bem ganjen Often ber îvrieben toicberig®ge'bcn ift.' SKôge ben 530lfcrn au§ ber 2Bieberaufnaïjrae ber friebli^en SIrbcit, ber fie ft$ fe^t juioenben bfirfen, reidjer ©egen er|>riefeen. $$ banïe §^nen unb ^ren ÎOÎttarBeitern fur bie in treuem 3ttfamm«ntotrîen mit unfcren SSerbiinbcten geteiftete StrBeit unb betlei^eQf^nenalâ metner Stnerîennatng ben Sônig® Sroncnoiben @rfteï Sîlaffe. SBU^elm, L E, WTB. Serîitt, 8. 3Jîai (Sfmtltc^.) SCuê Sfaïafj be5 f^tte» ^ensf^ïuffeS mtt 3lumânten fyit ©cine ïDîajeftât bem SRctdjs* fansler ©raf b. §ertltng bas ©iferne iîreuj 1. SI a f f e berlie^en. # WTB, SJttïareft, 8. SKai. Sfîadj Unterjei^nung be§ ffrieben§» bertrag<§ mit SRumânten Bat ©taaigfefretâr b. Jîûljltnann ^eutc nac&mittag SSufareftberlaffen. @r Begibt fi4 in ©efellfdbaft be§ SJÎinifterprafibenten SRaboflatooto ju eincm fur<(en ©efudj na^ © 0 f i a, unb toirb bon bort mit bem morgigen 33al* lanjug bie § e t m r c i f e antreten. S>cn ©taatsfelretâr Begleiten bcr ^ ©efanbte b. KofenBerg unb SegationSrat fÇrfjr. b. Serfntr fotote ber ©ef<3nbte @iaf OBernborfl, bet Fdj auf fettwn 4uriicf6egt5t, " Der deutsche amfîïche Berîcht. WTB. GroBes Haupiquartier, 8. Mai. Westlicher KrîçgsschaupSatz: Siidlîch vom Nienwpoort-Kanal nahmen wir bei einer erfolgreichen Ei'kundung Beîgîef geîangen. Auf dem Schiachtfelde in FI a r d e r n und au uer Lys lebte der Artil-leriekampf am Kentmei bei uno «^tlich von Bai lieu 1 auf. In dem Vorîeldkampîç aui «"m Schlachtfeld an der Somme wurden Englander und rrrs-jose.a gei'angen. Beider-seits der Slrafie C o r b i e—B ray griff der Feind nach starker Minenvoibereitnng e r f o.l g 1 o s an. Die Bereitste'.iun-gen wurden ilurch unser Feuer wirkungavoll gefaBt. Bei eir.em in der Nacht siidlîch von der StraBe wiederholten Angrifî warfen wir den Feind im GegenstoB zuruek. Starke Feuertâtlgkeit hielt am L 11 c e - B a c h und auf dem Westufer der A v r e an. An der ilbrlgen Front nichts von Bedeutung. Von den a n d e r e n Ktiegsschauplatzen nichts Neues. Der Erste Generalquartiermeister; Ludendorff. det 3«§aîî Des gtieDeusoedtsgeô. WTB. Scrlin, 7. ïïxat. S)ct ïfeutc untcrjeic^nete gricbenSbertrag jtoif^cn Seutf'C^Ianb, Oefterret^»Ilngarn, Sulgarien unb ber £ûr» Set emerfeitê'unb SRumânkn anbererfeiti Befiagt in ber Etnlet» t u n g, bafs bie gettannten SOiad^te Bef^Ioffen Ija&ett, bie in 33 u f t c a am 15. ÎDÎarj 1918 unterjeic|netcn grteben§»^5 r a I i =• minarien in etnen cnbgiiliigcn grtebenêber» t r a g um 3 u g e ft a 11 e n. ®a§ erfte Sapote! betrifft bie 2BieberBerfteïtung bon f?rieben tatb greunbfi^aft unb befagt in SI r t i ï e ï 1, baf; ber ®rieg§3uftanb Beenbet ift, unb biife bie bertragfdjliefjenben Setfe entft|loffen finb, fortan in grieben unb greunbjc^aft miteinanber ja lebett. Q:n 21 r t i f e I 2 toirb Beftimmt, ba§ bie bi}>ïomatifd)en unb fortfuïax>ifd>crt SSêjie^ungen jlbifc^en ben bertrag&fdjtk» lenben Seilen f 0 f 0 r t n a dj ber 9î a t i f i I a 11 0 n be§ griebenS» bertrage§ ffiteber aufgenommen toerben. ^ toegen bet .Sukffung ber Beiberfettigen .Sonfuln toeitere SSereinbarungen borbe^alten BÏeîfte». SI a p i t e I II regett bk SemoBtïtfierung ber ruma» ntfd^cn ©mitlrafte, bie ummitteiBar nac^ ber Unterjeid^natn'g beS griebenSbertrageé nad^ 2)la|gaBe ber genaueren ©effimmatngen-burt^gefû&rt toerten folï. ®iefe Befagen im toefentli'dien. baft bie Sibifknen 1 Biî 10, bie jurait in ^efearaBien bcthicrfoen jtoei Snfatt.terie=®it)iftonett unb bie jtoci SJobalIerie^tbifionen ber rumâniftfjen 21 r m ce in ^îriegiftârfe BïeiBen, Bi§ infoke ber in ber lIErainc imrc^gefû^rten militarifc^en Opeiationen ber toerBûnbeten SJJâ^te. etite ©efaBr fur bie ©ren^en DîumânknS rrid^t meïjr Be» fte^t. $te itBrigen ad>t ®ibtfionen follen in ber SKofôau in ber-rtngerter grieb®nlftârïe er^aïten BïeiBen. 3Ifte ùBrîgen rumâ» ntfdjen Sriu^trénteife, bte ntc^t tm grieben geftanben BaBen, toerben aufgelôft. 5Die afdbe 2)ienftjett BleiBt bie gïotdje toic im grieben. S5k 3ieferoiften fclén Bi§ aum allgemeinen grkbenëf-djtufs ni^t 5u UeBungen eiri£«5ogeit toerben. ®ie infotge ber ÇecaB'ie^ung ober Slufîbfuimg berfûg&aren ©ef^ii^e, ïïîafi^tnen» gclueBre, ^anbtoaffen, ^Sferbe, SBagen unb ÎDÎunt* t i o n Si) c ft S n b e tnerben Bis 5um SIBf^tufe be§ allgemeinen grk» benS bem OBerfommanbo ber berBflnbetcn © t r e it » ï r â f t e in ben Befejjten rumânif^ctt ©eBietcn jur 2Î u f B e to a ^ » r u n g «BergeBen ioerbett, too fie bon rumanife^en S>e))otfolbakn unter îluffidjt bc§ OjerfommanboS Betoa-c^t unb bertoertet toerben., Tk bemoBilifietten nranânrWen îrut^en foTïeit Bis jur SRauntutng ber Bcfc(5ten rumâtrifdjen ©eBtek in ber TOpTb-au toerMctBcit. ®ie bcmrBiîifierien SÉGcnnfd^aften linè KeferbC'Dfftsiere foraten in bie BefeÇten ©eBieie jatrudJeBren. Slîitbe Offi^iere Bcburf.cn bajit ber ErlauBniS beS CBcrîommanboê. S" bem rumanife^en CBerBeicBi in bcr ©Îoîbau tri 11 ein ©eneraï» ft a B s 0 r f t .3 i e r ber bcrBiinbeten 3JIS $ te mit © t a B, ju bent CBcrfommanbo ber berBûnbcten ©treit» ïrâfte in ben Befefeten tumirnifdjcn ©eBietcn e i n r u m â n t f à) e r © e n c r a l ft a B ë 0 f f 13 i e r mit © t a B al» SSerBinbuiT^S» offijiere ein. $ie rumântfdjen giuB' unb ©eeftrcitfrâfte toerben Bis jur iîlarung ber 3SeïîjâItniffe in SeBaraBien in tfjrer bullen SluSruftung Befoffen. .K a p i t c l III regeït bic ©cBtctëabtretnngen. UeBer bie nadî dix. i bcr grkbenSpraltminarien bon Siumânten aBju» treterëbe SoBrubf^a totrb fiKftimmt, bafe Si u m art i e n ba§ nad) bem ^itfarcfter gricbenSbertrag S u l g a r i c n jugefaïlene ©ebiet mit einer ©renâBeridjtigung ju beffen ©unften toiebet a B » t r i 11. 2)ie ttcite Bitk'ûrifd>e ©ren^e tft auf einer &arte, bie e-tnen ibcfentlic^en S5eftanbteil bes griebensbertrages BUbet, Dcr^eiiBn.et. Ëine auê SScriretcrn ber berûiinbetnt SSlâéte sufàmmengefc^te S o nt E(t t f f 10 u fol' afëbciti nad) ber Hntcrjct^nmtg bcê g-rie^ benëbertragcë an Dit unb ©teïïc bte tteue ©renje in ber ®o6rub» fd>a feftftctt:it unb beîmerïen. Stn bte bcrBunbetcn ÏU â dt t c tritt Kuntankn bc-t ttôrblid) ber fefion crira&nten neuen ©renjlinie Bcftimmtcn 3*erl ber S 0 B r u b f a Bië- 3 u r $ 0 n a u aB, unb <?toar Bis ju ber ©aûclung beë ©tromeS unb bem ©dj-toarjen SJÎcere, biê aum ©t. ©corgarm. 2)ie berBûnbeten 5D?ad)fce toerben bafiir ©orge tragen, bafj 5H u m d. n i c n etnen gefidjerten § a n b e IS « toegnadjbem©d)toar3«n$îecr uber Gcmaboba nac^ £on» ftansa erïjâlt. 31 u nt a n i e n ift ferner bamit einberftanben, ba§ feine ©rettje su ©unften Oefterreidj»ttngam§ eine SJeridjtigung eifa^rt. Sie neue ©rense beginnt Bei bem Gifet'Dgljuburcllajj U'eftlid; Surnfeberin fiiblidj ®uban, mie in ?litiîel 2 beS griebenSbertrageë genau Befdjrie&ett unb auf ber anliegcnben iîarte, bte efcenfaKë etnen roefentîidjen 53eftanbteil beS griebcnSbsrtrageS Bilbet, eittgevtageat. ©k cnbet am $rutî), etnen ^ilomcter ôftlidj bon Snnca. S ei fi e m i f ^ t e & 0 m m i f « f i on en îeûctî yranitteEbûï naè kï Siatifiîûtion bel bertrage» an Crt unb ©telle tk neue ©renje feftftettcn unb ber^ nterîcn. Sa? ©taatSocrmi>gen in bem a b g e t r e t e n e n x u m â n i f à) c n ©ebiet geïjt obne ©ntfdjâbtgung unb o^ne Saftcn, iebod) unter Sprûfung bt r baraufru^enbett ^.rtuatre^te auf bie bie ©cbiere erùttbenten ©tuaten ûber. Slul ber friiBcren 3ufamnkngcBôrigfeit ber ©eBkîe mit Mumantcn fotten fic^ toeber fur btefe feibft, noc^ fiir bic ernerBenben ©taaten irgenb »eld>e Sîerpfli^tungcn etgeben. ^m itBrigen toerben bieienigen ©taaten, benen bie aSgetretenen ©ebiete jufallen, mit Stumdnten unter an» berem SJereinbarungen iiBer folgcube 5punfte treffen: 1. itber bk ©taatSaugeborigïctt bcr tumanifdjeu 93 e-toc^ner biefer ©ebiete toobei iî^nen je&enfaïïS ein Options» unb 2l6pg§rerf)t gctoSBrt toerben mufe, 2. itber bte SluSetnanberfe^ung toegeit beS 33ermogenë ber bur^ bic neuen ©renjen serfdjnittenen ^ommunalbesirie, 3. itber bie Sluéeiuanbcrfeiuttg toegen ber Sïrdiibc, 4. iiber bte SSe^oinblung ber neuen ©ren3en, 5. unb 6. ûber bie SSirïung ber çctutigen ©ebietëànbcrungen auf bie ÎJiôjefan^ejirte unb bie ©taatSbertrâge. Stumanien toitb nad) ber Unterseidmung beë griebenëber» irageë bk au? ben abgetretencn ©cbieten ftammertben Dffijiere unb 2Kannftfiaften auf Mten 21'ntrdg entlaffen unb iïjnen bte 3tucE« ieîir in bk §cimat gcfiatten. ®apitel IV bebanbelt bic ^tiegScntfc^abigung unb Befagt: Slrtiïel 13: S)ie Skrttaigëf^Iie^ertben jeile berâidjten gogenfeitig auf ben ©rfai? ibber ilriegëîoften, b. t). bcr ftaatli^en SIuftucnbuitQcn fur bie ®riegfûb®ung. SSegen ber Sftegekng bon ^riegëfc^aben bletBen Befonbere SSereinbatungen borbcfjaiten. iîapitel V Betrifft bie 5R â u m u n ® bcr befeijten ©ebiete. 2£ r t i ï e I 14: ®ie bon ben ©trcitfrâften ber berBûnbeten ÏÏJÎâc^te Befe^ten rumanifdjen ©ebteje toetben borBeîtaltlii^ ber SSeftim» mungen itber bie ©ebietSafitretungen ju einem fpater ju berein-barettben ^eitpurtft gerâumt toerben. ÏGa^renb ber 3eit ber s-8e» fe^ung toirb bte©târfebeëS3efa^ungë^eereS abgefe^en bon ben tm SBirtf^aftSlbetrieBe bertoanbten gormationen 2) t b i f t 0 n e n rrtd)t iiBerfteigen. 21 r t i f e I 15 : Sis jur SRatififation b^S griebenSbet* trageê BXeibt bie gcgentoârtige OlfupationSbettoaï». t u n g mit ben bon iïjr bi§I)er auêgdibten SBefngiuiffen beftebett. ®ocf) tft bk rumanifdje Sîogiemng alsb'aib nad) bet llnterjeii^nung beë griebenSbertrageê Befugt, sut ©nganjung be§ SSeamtenforperê bie ifjr gieeignet erf^einenben érnennatnigen unb ©ntlaffungen bor« juncljmen. SItttîeï 16. 91ad» ber ïtatifiïatton beS grtebenS? bertrage? toirb bic 3 i b i t b e r to a 11 u n g ber befe^ten ©ebiete ben rumânifdjen Se^ôrben nacf) SîlafegaBe bet SCrti!cI17&të23toieberû Berge ben toerben. Qfn biefen 2lrti!eln toirb u. a. beftimmt, ba| bem SSunfc^e bcr rumamfdjeu iltegierung entfpredjenb Bis sur Sfîaunatng ber Biefe^ten ©ebiete ben rumânifdjen 2)Hntftern je ein gitoilBeamter ber DfînpationSbet» toaltang Betgeaeben toerbe, um 'ben Ucbergang ber Sibilbettoaltung auf bie rumâniftfjen Se^orbeit tuniidjft p erleie^krtt. gernet ^aien bie rumânifd^en SSebbrben ben 2Inorbnungen 3U entif^rei^en, toeld>e bk sSefeBIêïjabcr beë S3efe^unigëî)eercê im Jyntereffe ber ©idjertjoit beë befe^ten ©eBieteë foïoie bet ©idjerïjeit beë Ùnter» faites utifc ber SSerteilung i^rer Stnppen fût erforberïid) et» aditen. $ie SBerïebtSeiitric^tungen toie inêbefonbere Ëtfenbûbn, 5jîoft unb Selegraptien toerben Bië auf tocitctcS in militarifdjer 33ertoaltung MeiBett, SBegen ber SDïit-tbirfuitg be§ CBerîommanboS Bei bet SRegctung beë © c t b » unb .3aïjï'ungêiierïeljrë Meifit. etne Befonbere Sercinbamng t'orî'cbclten. ©te ©etic^tëBarïeit ûber bie Slngeprigen beë S^fe^ungsbeereS uwb smar fiotoo^l in ©traffac^en toic in 3'^' fa^eit berbieibt ebenfo toic bic ^olisclcetoalt ûbet biefe ^erfonen tn botlem llntfange ben berbûnbeten SJlac^ten. ©ttafbare 5attb» îungeit gsgen bas Sefe^unigs^eer toerben bon beffen 5DiiIitat« gerid)tëbarfeit aBgeurteilt toerben. $a§ gleid>e gilt fût 3ntoiber« Banlungen oegen Strtcrbnungen ber DIfupationSbertoaltung. ®ie 91 û d to a n b e r u n g in bie Befefcten ©ebiete folï nur in bem 9)îafec erfoîgen, toie bk tumanifdje Sîegicrung bem llntet^alt ber ;Kûc£roanberer burd; etne entfprcc^nbe ©tnfubr bon SebeitSmitteln auë ber fflioîban ober auS ©efjatabien ft-d)erftellt. 3iacft ber 9tatififation beS gricbenëbettra^eë toirb bas Se» joÇunqsbeer "tequifitionen ntc^t meïjr bope^men. 2>aë 9ic^t beS O B c t ! o'.rn m a n b 0 ê sut Steqnifition bon ©etretbc, gutteïmtttein, abolie, SSieb unb gleif^ auë ben Ktgeug» n ; f f c n b c S S a b t e ë 191 8, ferner bon §oIsern fotok bon ©tb* bien unb ©rbclerjeugniffat bleibt febod) befte^en, ebenfo baS 9îed)t toegen ber ©etoinnotnig, ber SSerarbeitung, ber SSefôrbernng ittib ber SBcrte-aung bkfet ^ro^uîtiomen bie erfotbetïidjen 2ln* orbnungen ju treffen. S)abei totrb auf bie Sluëftcïïuitig etneë orb» naRgëmâmgeit Slufbritt'gungSpIaneê fotote auf bic Skfrtebigimg beë lumdittjdjert ^nlanbëbebarfeë gebuljrenb Bebac^t genommen toerben. ûôrigen t>at bie rumantfdje 9tegierung bem Srfucbctt bes ObetEommemboê um Sornafbme bon Sftequifitioncn fût bie Se» burffitff: beë SéfaijungSbeereë ju entfprec^en, ebeatfo bon 9îequi« fitioneu fonftiger ©egenftanbe, bk bon Stumanien nad^ ben anbet» toeitigen Sereinbarungcn su liefent finb. Son bet 9îatififation beë grkbenëtoertxageë a n towâi bet Un ter Ij ait beë Sefa^ungë|eeteë mit ©imfdjlnjj ber bafnt borgenommenen fRequifitionen auf S often SR u m a «s n i e n ë erfoîgen. 2)ie anberen reqniricrten ©egenftanbe toerbeit bon ben berBûnbeten S)îdcf)ten auê eigenen SJiitteln Beja^It toerben, ■ ©ie Sfuftoetïbuwgeu, bie auS SDÎitteln ber berBûnbeten StRâdjte ht ben befetjten ©cbieten fur offcntlidjc SCrBetten mit ©infdjlufj ber getoerBIi^en linterne^nrungen gemad^t toorben finb, toerben biefe» 2ftàd)fen bei ber ItebcrgaBe csfe|t toerben. Sië sur Stânmung bet -bejeçten ©çBiete toerben biefe exBli^Êît IItitemeTumuniCjein Jxi... ,Se,rîOTltgng SferbCQ.-^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier belonging to the category Oorlogspers, published in Brüssel from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods