De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

893 0
08 August 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 08 August. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 11 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5717m04x91/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zesde Jaareane. Nummer 25. Prils ner nummer ? m rentiemen. 8 Ooirst 1014. DeVerzekeringsze-gel is de voordeelig-ste en nuttigste ze-nelzoowel voorwin-keliers alsBurgers. Bureel: Oraniestraat. 130. ABONNEMENTEN: Men schrijft in op het bureel en bij aile postmccs-lers.De inschrijvingen worden »p voorhand betaald. Voor BELGIË : per jaar 5 frar.k. Voor 't Buitenland : |»ep Jaar 6 frank. DE KRONITK «F.I Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : ST. AlVERIEgSTRAAT, 36, Antwerpen. AANKONDIGINGEN Voor de aankon-digingen zich wen-den tôt het bureel. Prijs volgens over-eenkomst.oooo Van aile boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt melding en verslag gemaakt. i DE KRONIJK verschijnt aile weken. j Bestuurder-Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. | DE KRONIJK verschijnt £ansch het jaar De huidige omstandigheden zijn te ernstig en nemen den opstelraad van «De Kronijk» te veeJ in beslag, om zich voor t oogenhJik met andere helangen te bekommeren dan die van het \ aderland. — De oorlog is ontketend, er kan geen sprake zijn van feesten en plechtig-heden. Diensvolgens zal « De Kronijk » deze week niet verschijnen. De Bestuurder-Hoot'dopsteller, L. VMMAN. Antwerpen, 6 Oogst 1911

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods