De stem uit België

2331 0
19 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 19 November. De stem uit België. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kp7tm72t9f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Registcred at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie God " Vad -CÏ ta HT 12 Bladz. LEcho de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 6d, voor drie maanden. Subscription : ls, 6d. for three raonths. 2de Jaargang.- Oplage 20,200. VRIJDAG, NOVEMBER 19, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. "Oyino f A voor Frankrijk. 2 fr. Ai ICC Xvl* SERVIE ZONDER IJZERLINIE. BERICHT AAN ONZE PRIESTERS WERKZAAM ONDER DE BELGEN. In het belang van allen en van ieder in het bijzonder om hunne tegenwoordigheid hier te verrechtveerdigen en om hunne geestelijke overheid later te toonen hoe zeer hun ministerie nuttig en noodzakelijk was voor hunne landgenooten, zijn onze priesters, zoo wel reguliere als seculiere vriendelijk verzocht van tijd tôt tijd een verslag in te dienen over hunne werking. Die verslagen zullen meegedeeld worden aan de overheid en zullen ook zeer belangrijke documenten zijn voor diegenen die de geschiedenis zullen schrijven van ons verblijf in Engeland. A. DEWACHTER, Vie. gen. van Z. E. Kard. Mercier, Bishop's House, St. George's Road, South-wark, S.E. AVIS A NOS PRETRES EXERÇANT LE I MINISTERE PARMI LES BELGES. Dans l'intérêt de tous et de chacun en particulier, en vue de justifier leur présence ici et de prouver à leurs supérieurs respectifs combien leur ministère a été utile et nécessaire à leurs compatriotes, nos prêtres tant réguliers que séculiers sont priés te m'envoyer de temps en temps des rapports sur leur action apostolique. Ces rapports seront aussi des documents de première valeur pour celui qui plus tard écrira l'histoire de notre séjour en Angleterre. A. DEWACHTER, Vie. gen. de S. E. le Card. Mercier. Bishop's House, St. George's Road, South-wark, S.E. Iets over Godsdienstkennis. De waarheden van den godsdienst moeten we blijven onthouden en er altijd voortgang in doen. Naarmate het verstand opengaat moet het de waarheden van den godsdienst dieper inzien opdat er het leven naar geregeld worde. Naarmate de jaren hunne ondervin-dingen meebrengen, moet de mensch de waarheden bedenken die in zijn kinderverstand werden geprent. Die waarheden niet indiepen, hun-nen zin vergeten, nog enkel voortle-ven op de geplogentheden die er eens in geloovige tijden werden uit afge-leid, is al wat gevaarlijk îs voor ons tijdelijk en eeuwig geluk. J * * * Nu leeft er een groot gedeelte van ons volk reeds meer dan een jaar in heei bijzondere omstandigheden, een leven vol nieuwe, en verschrikkelijke, ondervindingen, en zonder degelijke godsdienstleering. Zoo in het leger, zoo bij de vluchte-lingen.In het puike zusterblad " De Belgi-sche Standaard," riep onze vriend V. d. H. er de aandacht op, voor het leger, er op wijzende dat ook de ser-monen er verre van waren onderrich-tingen te zijn, terwijl er nochtans on-derrichting noodig is. Voor de vluchtelingen is het nog veel meer het geval. Vele kinderen aleerst gaan naar protestantsche scho-len en voor hen in 't bijzonder hebben de ouders de zware, op strenge zonde verplichtende schuld, hen de christe-lijke leering van den cathechismus aan te leeren. Aan cathechismussen zal het niet ontbreken : men schrijve slechts naar ons bureel. Doch het geldt niet alleen de kinderen. Ook zij die onderwezen zijn moeten blijven onthouden en voortgang doen in hun begrijpen. De tijd zelve en de lange winteravonden zijn er wel toe geschikt, ontbraken niet de middelen. Geen wekelijksche Zon-dagonderrichting, geen godsvruchtige lezingen, geen congregatiën, noch advent- noch vastensermonen, noch retraites. Nu eerst zal men gaan inzien wat dat ailes in ons geestelijk leven aan godsdienstverdieping te be-teekenen had. ; Wat dan gedaan? Wel, ik zou willen dat elk katholiek huisgezin met of zonder minderjari-gen, zijn Cathechismus had. Het zal genoegen doen die waarheden te her-lezen, ze dieper te doorschouwen in het licht der tijdsomstandigheden. Dat men bij den Engelschen haard in den winteravond de godsdienststudie daarin herneme . . . Zijn er niet talrijken, in onze groot-steden die niet meer praktikeeren, omdat ze bij gebrek aan kennis, mee-nen zich niet te kunnen verantwoor-den voor hun mis-bijwonen en Paasch-communie? Ik althans ken er zoo menigen en heb met de gratie Gods meermalen personen kunnen tôt het geluk terugbrengen, eenvoudiglijk door nader onderwijs: " Ik wil wel gelooven naar de Mis gaan, te biechte komen maar op den atelier moet ik daar kunnen de redens voor opgeven." Maar ook buiten dezen die met god-deloozen in betrekking komen, zijn wij niet allen in nood van meerdere godsdienstkennis? Doen we al wat we kunnen om in dien nood te voor-zien. Het Bureel der " Stem uit Bel-gië" zal van zijnen kant meewerken, zooverre als mogelijk. Bij deze weze aleerst de aandacht op dit belangrijke vraagstuk getrokken. o_ — Pacifistes et Pacifistes. Une heure sonnera où la paix sera conclue et où l'angoisse qui nous serre le cœur, depuis 15 mois, relâchera son étreinte. Un jour la paix commencera de régner. Dès maintenant son ombre est apparue à l'horizon ensanglanté et elle n'en disparaîtra plus. Déjà on en parle. A côté des rubriques qui signalent des faits de guerre, les journaux en ont ouvert une nouvelle consacrée à la paix future. Quelle attitude convient-il de prendre devant ces bruits de paix qui nous viennent de toute part ? Il me semble qu'une distinction s'impose.Il existe, pour le moment, une campagne très active, plus ou moins organisée, en vue de la conclusion d'une paix prochaine. Visibement on cherche à habituer les belligérants à cette idée. Des pays neutres nous arrivent tous les jours des nouvelles tendancieuses et contradictoires. Tantôt on annonce des conciliabules socialistes. D'autres fois on suit à la trace, les démarches d'émissaires allemands chargés de sonder les dispositions des neutres. On publie un jour des propositions de paix tellement extravagantes qu'elles font hausser les épaules. Le lendemain on en produit de si bénignes, de si magnanimes qu'elles font sourire. Et l'idée fait son chemin doucement, sournoisement. Tout cela est machiné avec une entente merveilleuse de la psychologie humaine : " Les idées, a dit Dumas fils, sont comme des clous, plus on frappe dessus plus elles s'enfoncent."Made in Germany! Il n'est pas difficile de deviner la main qui dirige toute cette intrigue. L'Allemagne est arrivée ou bien elle arrivera bientôt au point culminant de sa force. Après cela elle ne sera certes pas vaincue, mais elle commencera à déchoir. Une nouvelle campagne d'hiver aura sur ses armées et sur son peuple une influence déprimante. Au contraire les Alliés sont loin d'avoir atteint le maximum de leur effort. Chaque jour qui s'écoule augmente et perfectionne leur matériel de guerre: hommes et munitions. Chaque jour augmente la cohésion des efforts par une concentration plus parfaite des ressources politiques, militaires, industrielles et financières. La paix dans un avenir prochain, c'est la Paix allemande dont les Alliés ne veulent pas et ne voudront jamais. Mais il y a d'autres manifestations d'activité qui ont la paix pour objet et dont la signification est tout à fait différente. Depuis longtemps, mais surtout depuis environ 25 ans, il existe dans tous les pays, un nombre croissant d'hommes de bonne volonté qui s'imaginent que le moyen d'assurer une paix durable, doit être cherché dans la voie de l'organisation juridique et morale de l'Europe. Ils pensent que la morale individuelle s'applique, toute proportion gardée, aux rapports entre Etats ; qu'au dessus des Etats particuliers existe la Société des Nations. Cette société est aujourdhui dans une situation d'anarchie morale et juridique qui est la cause profonde des guerres. Ils s'efforcent, par la parole et la plume, de créer un mouvement d'opinion favorable à la reconnaissance effective des principes de morale internationale et à la création d'institutions capables de solutionner pacifiquement les conflits internationaux. Les conférences de la paix de La Haye sont sorties de ce mouvement. A plusieurs reprises les Papes Léon XIII et Pie X l'ont béni et encouragé. Qu'on se rappelle la Société Gratry en France, la Ligue des catholiques belges pour la Paix, encouragée par S. Em. le Cardinal Mercier. Aujourd'hui devant une guerre qui a rélisé au centuple, les horreurs, les injustices et les misères que ces hommes avaient prévues, ils voudraient, qu'au jour, quel qu'il soit, de la conclusion de la paix, on évite de semer les germes d'où sortiraient les guerres futu-! res. J'ai le regret de constater que dans tous les pays belligérants et surtout dans les pays alliés on méconnait la nature et la portée des efforts de ces hommes. On les classe, sans discerne-1 ment et sans justice, parmi les intriguants allemands et les émissaires sournois du pan-germanisme. Or la distinction est des plus nécessaires.Prenons un exemple pour concrétiser notre pensée Au mois d'avril, 1915, se fondait à La Haye une union internationale en vue d'étudier les moyens d'assurer après la guerre l'établissement d'une paix durable. Dix pays étaient représentés.L'association tiendra à Berne, du 14 au 18 décembre, un Congrès international.Le but du congrès est d'étudier les conditions " que devra remplir le traité de paix, si cette paix doit être vraiment durable." " Nous répétons, dit la circulaire, que j'ai sous les yeux, nous répétons qu'il s'agit uniquement d'étudier les principes et d'élaborer les conditions générales d'établissement d'une paix durable : IL NE S'AGIT DONC ABSOLUMENT PAS DE DISCUTER LA POSSIBILITE DE HATER LE MOMENT OU LA GUERRE ACTUELLE PRENDRA FIN." Je ne veux pas discuter ici les différents points du programme proposé. Pour un programme minimum il est trop large, trop compréhensif et par le fait il en devient utopique. Il n'est non plus possible de garantir la droiture d'intention de tous les organisateurs. Certains choix ne me paraissent heureux et il y a de regrettables lacunes. Par contre on trouve parmi Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den — OORLOG,= opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. tJ STr. 9.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods