De Vlaamsche wachter

428 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 March. De Vlaamsche wachter. Seen on 26 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7h1dj5984f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE VLMMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos ; wtj mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen ; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! ' Kardinaal Mercier De tuisschers onder het Kruis. « Zij hebben mijne kleederen onder zich verdeeld, en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. » Joan. XIX 24. Terwij! het Vaderland hangt dood te bloeden aan het kruis, zitten zij aan zijn voet te dobbelen. Er is iets te verdeelen en zij zijn er bij. Met 250 waren ze, te Brussel den 4den Februari : allèmaa! Schriftgeleerden en beulen. De kruisiging zelf was niets als het opschrift boven het kruis maar het was in drie talen. Dan was ailes volgens de wet. Want ze zeiden : "...2°) vast overtuigd te zijn, dat al de taalvercrdeningen die tôt nu toe door den bezetter waren uitgevaardigd, volkcmen weitig zijn en overeenkomstig art. 43 van de " gebruiken van den oorlog te land " der Haagsche Conferentie. " Wat was er te verdeelen ? — Vette plaatsen van den verscheurden Belgischen staat ; vette brokken van de ontdubbelde ministeries. Wij wisten niet dat er in Vlaanderen meer dan tweehonderd jakhalzen en hyena's waren, die likkebaarden naar lijkenroof. Want ze zeiden : " 3°) van meening te zijn, dat in het vervoîg nog dieper ingrijpende maatregelen moeten genomen worden, en onder meer aile ministeries en besturen moeten gesplitst worden in Vlaamsche en Waalsche afdeelingen. " En ze waren bang dat de verkregen voordeelen niet bestendigd zouden worden, dat de oude Belgische staat misschien weer zou verrijzen, al was hij nu ook begraven, en daarom vormden zij een RAAD (lees : een ver-RAAD) VAN VLAANDEREN om naar Pilatus « von Bissing » te gaan, want zij besloten : " 5°) de noodige stappen aan te wenden opdat VLAANDEREN op de vredesconferentie zou vertegenwoordigd zijn. " Waarlijk als we moesten weten dat die 250 de vertegenwoordigers waren van het VLAAMSCHE VOLK, dan zouden we ons schamen VLAMING te zijn. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn slechts het vuile schuim eener gistende samenleving, dat wordt afge-schept voor den vuilnisbak. Hoplites. Maart 1917. N° 4.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche wachter belonging to the category Clandestiene pers, published in S.l. from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods