Door Vlaanderen heen

1101 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. Door Vlaanderen heen. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/599z02zn9s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Door Vlaanderen heen Cjeïllustreerd bijblad Vlaamsche broeders! De groote beslissende slag gaat vallen ! Voor Uw dierbaar landeken is het een plechtige tijd! Duitschland, dat sedert 1916 herhaaldelijk vrede aan-bood, dat voor enkele weken nog met de Belgische regeering onderhandelen wilde en een halsstarrige weigering opliep, wil er nu een einde aan zetten. Reeds gevoelen de Engelschen dat de straf nakend is ; de straf omdat het U, Vlaamsche soldaten, Uw leven en Uw goed vraagt voor zijne geldbelangen ; zullen de Engelschen wederom in 't uur van den nood de Belgen de gevaar-lijkste posten laten bezetten? Zijn de Vlaamsche soldaten nog altijd bereid den knechtendienst te doen? Zullen zij niet luisteren naar de stem van 't gezond verstand, naar den raad van hunne ouders en geliefden in het land ! Het oogenblik is ernstig: elken dag kan de hellestrijd 00k aan het Vlaamsche front losbranden! Het Vlaamsche vaderland, verwacht dat de Vlamingen, allen, zullen weten wat zij te doen hebben. Niet meer zich laten verbloeden voor 't belang van Engeland, maar hunne gezonde, jonge levenskracht be-waren om mede te helpen aan den heropbouw van hun vaderland, aan 't herin-richten van hun huisgezin, aan 't opbeuren uit den nood van hunne geliefde naastbestaanden. Te lang reeds heeft het Vlaamsche bloed gevloeid om Parijs en Londen te redden! De langverwachte vrijheid van 't oude vrije Vlaanderen is gedaagd! Dat de Vlaamsche soldaat doe wat de Finnen, Polen en Oekrainers deden! Dat hij ééns voor altijd weigere iegen zijn vaderland te strijden, dat hij met al zijne makkers de wapens nederlegge en overkome tôt zijn vrijgeworden volk, dat wijd de armen openhoudt om hem te ontvangen en aan het hart te drukken ! Het Vlaamsche vaderland roept ! Zal de Vlaamsche soldaat niet naar die stemme luisteren?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Door Vlaanderen heen belonging to the category Frontbladen, published in - from 1918 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods