Geïllustreerde oorlogsgazet

557 0
01 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 September. Geïllustreerde oorlogsgazet. Seen on 09 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kh0dv1dp4f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

September 191 Nummer i GPILLIISTREPRDE tSL JLÏ OORLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRE DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag Paraît le Mercredi et le Samedi après-midi BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN BUREAU : LONGUE ALLEE 6, ANVERS DE AANVAL OP DE MAASFORTEN -- L'ATTAOUE DES FORTS DE LA MEUSE Een neergelater. koepel van 57 1,1 en een koepel van 15 c. Une coupole de 57 m/m éclipsée et une coupole de 15 c. Uitzicht van een koepel na eer.e beschieting voor proefneming. Men ziet duidelijk de sporen van de kogels. Aspect d'une coupole après les tirs d'expérience. On y voit nettement les érosions produites par les projectiles. Doorsnede van een koepel voor kanonnen van 12 cm. Coupe d'une coupole pour canons de 12 cm. Een waarnemingspost; links de telefonisten, rechts de waarnemer. Poste observatoire ; à gauche les téléphonistes, à droite l'observateur. Hoe een der koepels van het fort Fléron er uitzag na de ontploffing. L'aspect d'une des coupoles du fort Fléron après l'explosion. Duitsche Uhlanen bij de bestorming der forten van Luik opgehouden door den prikkeldraad, welke hen overal den weg naar de koepels verspert en hunne opmarsch onmogelijk maakt. Uhlans allemands retenus à l'attaque des forts de Liège, par les fils de fer barbelés qui leur coupent, le chemin vers les coupoles et arrêtent leur marche en avant. Nachtelijke bestorming der forten van Luik door de Duitschers, welke gedurende verscheidene dagen telkens met groote verliezen werden teruggeslagen. Attaque nocturne des forts de Liège par les Allemands, qui furent repoussés plusieurs fois avec d'énormes pertes. Zicht op een der koepelforten rond Luik. Vue d'un des forts à coupole aux environs de Liège. Een opgeheven koepel van 57 m/,„ Une coupole de 57 nl/m émergée. i ■■ s"-mm usa De schikkingder kanonnen in een koepel. Het achterste cirkelstuk van het gepansterd deksel is weggenomen. nipriAcHinno Hoc finAnc Hanc lino ffllinnlp De eenige ingang van een Maasfort langs den binnenkant gezien. L'unique entrée d'un fort de la, Meuse, telle qu'on la voit de; l'intérieur du fort. Oepantserde liclitbaak van een Maasfort. Phare cuirassé d'un fort de la Meuse. Het leggen eener lijh voor den telefoon de forten met elkaar verbindend. La pose d'une ligne téléphonique reliant les forts. Wat er van den koepel van het fort Pontisse nog overbleef na de ontploffing. Les coupoles du fort de Pontisse après l'explosion.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Geïllustreerde oorlogsgazet belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods