Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

711 0
01 January 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 01 January. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Seen on 19 June 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/154dn40h29/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Hoe rie Vrouw medewerkt in de Zorg voor onzeOorlogsinvalieden en hunne familie. Van Vrijfvrouw von Bissing-Berlijn. In de laatste maanden heeft men héél veel gesproken over de verpleging en de zorg voor onze oorlogsinvalieden, voor onze verminkte soldaten. Dit ontsprong uit het gevoel der dank-baarheid, men wilde met aile krachten pogen in'tbijzonder voor degene van onze brave soldaten te zorgen, die in den zwaren en schrikkelijken strijd voor hun vaderland, het zij door een zware verwonding of door onherstel-bare aandoeningen, nadat ze uit het lazaret gekomen zijn, gedwongen zijn, hun leven onder héél andere voor-waarden opnieuw te beginnen, hun beroep te veranderen of een gehéél nieuwen stiel te leeren. Men doet po-gingen om te verhinderen, dat deze invalieden lichamelijk of moreel onder-gaan, omdat ze gelooven, dat het leven aan hun niets meer bieden kan; men wil ook vermijden, dat duizende van leegloopers onder't volk komen, die ook dan de anderen de lust en prêt aan't werken nemen; verder mogen er geen ongezonde familiën of politieke verhoudingen ontstaan, want dit ailes te zamen zal na den oorlog ons vaderland in zijn nieuwen bloei na den zwaren slag hinderlijk zijn, het zal ook de zede-lijke verheffing van ons volk schade toevoegen of dikwijls gehéél tegen-houden.Héél moeilijk is nu de vraag een zulke organisatie met al hare menigvuldige voorwaarden, hare vertakkingen en be-rekeningen op een vasten, goeden grond te zetten. Men moet heel zorgvuldig nadenken, hoe men voor den staat en voor iederéén deze zorg goed door-voeren kan. Men moet niet vergeten, dat de behandeling der gewonden dikwijls eerst na maanden, ja menigmaal eerst na jaren zoover klaar is, dat men zien kan tôt welk werk de verminkte weer in staat zijn zal. Verder kan voor de talrijke verminkten in aile lazaretten, gasthuizen of nieuwe leerinrichtingen nog niet genoeg gezorgd zijn. De staat, het bestuur der provinciën, de gemeenten moesten zich in deze nieuwe vragen schikken en ze beantwoorden. En tôt in't kleinste moest eindelijk het bestuur van't leger ailes regelen alvo-rens men met het werk beginnen kan. Die Mitarbeit der Frau an der Fiirsorge fur unsere Kriegs-beschàdigten und ihre Angehôrigen. Von Freif rau von Bissi ng- Berlin. Von der Kriegsbeschàdigtenfursorge, d. h. der Sorge um die im Kriege Ver-stiïmmelten, ist in den letzten Monaten viel die Rede gewesen ; es lag dies an dem Erwâgen, daB man bemiiht sein wollte,fiir diejenigen unsererbraven Krieger besonders zu sorgen, welche in dem harten und opferwilligen Kampfe fiir unser Vaterland,sei es durch schwere Verwundungen, sei es durch Erkrankun-gen anderer Art, sich nach ihrer Ent-lassung aus dem Lazarett gezwungen sahen, ihr Leben unter anderen Bedin-gungen wieder aufzunehmen, ihren Be-ruf zu àndern oder in demselben um-zulernen. Man will verhindern, daB manche derselben kôrperlich und mo-ralisch untergehen, weil sie glauben, dem Leben nichts mehr abgewinnen zu kônnen; man will vermeiden, daB unser Volk von MuBiggângern durch-seucht wird, welche auch den anderen die Lust zur Arbeit nehmen, und daB ungesunde Familien- und politische Verhaltnisse eintreten, welche nach dem Kriege die Weiterentwickelung unseres Vaterlandes, seine Aufrichtung nach dem schweren Kampfe, die moralische Erhebung des Volkes schwer schàdigen oder ganz hemmen. Sehr schwierig ist es, eine solche Organisation mit allen ihren mannig-fachen Anspriichen, Verzweigungen und Berechnungen auf die rechte Basis zu stellen ; es bedarf reichlicher Gedan-kenarbeit, um zu erwagen, in welcher Weise man fiir den Staat und fiir den Einzelnen diese Fiirsorge ersprieBlich durchfiïhren soll. Erschwert wird die Ausfiihrung der Organisation noch da-durch, daB die àrztliche Behandlung in vielen Fallen erst nach Monaten, ja mitunter erst nach Jahren ein abschlies-sendes Urteil iiber den Zustand des Verkriippelten zulàBt, und daB fiir eine so groBe Anzahl von Verstiimmelten natiirlich noch nicht in allen Lazaretten, Krankenhàusern und den teilweise zu erweiternden,teilweiseneuzugriindenden Lehranstalten vorgesorgt werden konnte. Die staatlichen, provinziellen und kom-munalen Behôrden muBten Stellung zu den neuen Anforderungen nehmen, die ihnen zugedacht wurden, und bis ins Letzte hinab muBte die Militârbehôrde, La collaboration de la femme dans l'assistance des invalides de îa guerre et de leurs familles. Par la Baronne von Bissing - Berlin. On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, des sociétés d'assistance pour les blessés de la guerre, surtout de celles qui s'occupent particulièrement des estropiés. 11 faut que nous nous attachions tout spécialement au sort de ces malheureux qui, dans les durs combats pour la patrie, ont été atteints de blessures graves et de maladies dangereuses. La plupart du temps, ces pauvres victimes du conflit actuel, se voientforcées,àla sortie des ambulances, de recommencer une vie qu'ils avaient si péniblement échafaudée. Ils doivent, ou changer de vocation, ou réapprendre la leur avec une difficulté croissante. 11 faut à tout prix empêcher que certains d'entre eux, croyant n'avoir plus rien à espérer de la vie, ne la termine dans une décadence physique et morale. 11 faut empêcher que notre peuple soit infesté de ces désœuvrés qui enlèvent l'envie du travail, même aux plus travailleurs, dont l'action entraine une vie familliale et politique pernicieuse. Ceci pourrait nuire et même mettre obstacle, après la guerre au développement économique de notre patrie et au réveil moral du peuple. Il est bien difficile d'asseoir une telle organisation aux embranchements complexes, aux prétentions multiples. Il faut un travail intellectuel puissant pour mener à bien l'intérêt de l'Etat et de chacun. Mais le fonctionnement de cette Organisation est encore aggravé par le fait, que le traitement médical ne permet en bien des cas de se prononcer au sujet des invalides qu'après des mois et quelque fois même des années, et que, pour un si grand nombre de mutilés o n'a pas encore pu procéder jusqu'à présent à la création ou à l'agrandissement des ateliers dans les ambulances ou les hôpitaux. Les administrations gouvernementales, provinciales et communales ayant dû s'occuper exclusivement de leurs nouvelles attributions, seule, l'autorité militaire qui doit s'occuper la première de ces soins, a pu tout régler avant que l'on puisse commencer le travail. Le travail préparatoire a été fait par des hommes pour des hommes, il a trouvé sa pleine justification car il Het Rood Kruis. — Das Rote Kreuz. La Croix Rouge. Nr. 3 2

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1915 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods