Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

2076 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 July. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Seen on 19 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5d8nc5sw2q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Het Maatschappelijk Leven en de Longtering. Door Prof. Dr. Pannwitz-Hohenlychen. (slot.) Met voldoening moet vermeld worden. dat de laatste tien jaren op dit gebied veel voorspoedige resultaten gebracht hebben, dat het gelukt is de openbare als ook de partikuliere weldadigheids-faktoren te doen overtuigen, hoeveel beteekenis de vorming der huisvrouw heeft. Door het inrichten van kook-en huishoudscholen, door het invoeren van het kookonderwijs in de ge-meentescholen, door het inrichten van rondreizende kookkeukens, het ver-minderen der werkuren in de fabrieken en nijverheidsbedrijven is een begin van groote beteekenis gemaakt. Wanneer het ons lukken zal de kennis van de longtering algemeen te maken en het familieleven tôt anti-tuberkuleus opvoeding te brengen, zal de sterkste tuberkulose-bron gedempt zijn. Dan zullen de menschen in't publieke leven treden met deze be-kwaamheden en deze kennis, en ze kunnen dan hierdoor het samenzijn met hun medemenschen zonder besmettings gevaar maken. Dan zullen de Tuber-kulose- dwangtoestanden in het maatschappelijk leven, zoo als boven gezegd is, wat de dispositie en expositie aangaat héél schaarsch worden. Dan zullen ook de slechte aanwend-selen en zeden, die bij de uitbreiding der longtering zoo beduidend zijn, b. v. het spuwen op den grond, onver-standig veel drinken enz. wijken moeten voor de verstandige door en door hygienische vorming. VIII. Maar dit doeleinde te bereiken is alléén mogelijk, wanneer we héél stel-selmatig werken naar de regelen, die tôt bestrijding van epidemiën overal goed geslaagd zijn. De maatschappe-lijke, hygienische verordeningen tegen de zoo machtige volksziekte moeten van de leuze uit gaan, dat de tuber-kulose eene besmettende ziekte is, en dat daarvoor het opzoeken en het isoleeren van den zieke eene hoofdrol spelen. We kunnen, wel is waar, bij de reusachtige uitbreiding der ziekte niet werken met het wettelijk verplichte aangeven en gedwongen isoleeren van den zieke, zooals bij de choiera en de pest. Anders zou het geheele maat-schappelijke leven onderbroken zijn. Verder moet bij de prophylaxie, dat is de zorg voor de gezonde lieden ook voor de therapie, de verzorging en ver-pleging van den zieke, gezorgd worden. Dikwijls hoort men zeggen, dat het decimeeren van de menschheid door epidemiën zooals de longtering een goede, gezonde wet van de natuur zelf is, dat het een machinisme is, de goede, gezonde menschen uit te zoeken, Soziales Leben und Tuberkuiose. Von Prof. Dr. Pannwitz-Hohenlychen. (SchluB.) Im Mittelpunkte aller in dieser Rich-tung wirksamen Bestrebungen steht die Frauenfrage, soweit sie die Ausbildung der weiblichen Jugend fur den Beruf als Hausfrau und Mutter betrifft. Wie soll eine Wohnung gesund gehalten werden, wie die Ernàhrung der Familie sich zweckmàBig gestalten, wie die Kinder belehrt werden, wenn die Frau infolge sozialer MiBstânde ohne die einfachsten Kenntnisse in Haushalt, Kiiche und Kinderpflege in die Ehe tritt? Und wo sollen diese Kenntnisse herkommen, wenn die Mâdchen sofort mit dem zulassigen Mindestalter in die Fabriken gehen, anstatt im elterlichen oder fremden Haushalt sich mit den Grundlagen gesunder Hauswirtschaft vertraut zu machen? Als ob es sich hier um Dinge handelte, die jeder selbstver-stândlich und von Natur aus beherrscht, oder die sich im Ehe- und Familien-leben von selbst finden! Und nicht vielmehr um eine Summe von groBen und kleinen Regeln und Handgriffen, deren Mangel und AuBerachtlassen alsbald empfunden wird und in wirt-schaftlichen, gesundheitlichen und sitt-lichen Schàdigungen der Familie ihren Ausdruck findet! Ich môchte auf diesen Teil der Tuberkulosebekàmpfungeinen ganz be-sonderen Nachdruck gelegt wissen, und dies umsomehr, als sein Wert leider auch von den gebildeten Teilen des Volkes immer noch zu wenig erkannt wird. ja, ich môchte meiner Ansicht dahin Ausdruck geben, daB keine ge-meinniitzigen Bestrebungen von Frauen und Frauenvereinen allgemein von grôBererWichtigkeitsind, alsdiejenigen, welche an diesem Punkte einsetzen und darauf abzielen, daB die weibliche Jugend wieder zu ordentlichen Haus-frauen und damit zu Hiitern der Volks-gesundheit erzogen wird. Kein sozialer Mangel sollte unserer Frauenwelt, in hohen und niedrigen Stànden, so in die Seele brennen, als der des Nieder-ganges haushàlterischer Kenntnisse. Jede Frau, môgen ihre Gedanken und Sorgen lediglich der eigenen Familie gelten, oder mag sie iiber den engeren Kreis hinaus in gemeinniitziger Tâtig-keit ihre Befriedigung finden, sollte empfinden, daB hier die eigentliche Domâne ihres sozialen Wirkens ist, daB hier der Kernpunkt der Frauenfrage liegt. Gelingt es in Zukunft, die Tuber-kulose-Kenntnisse zu verallgemeinern, das Familienleben bewuBt mit anti-tuberkulôser Erziehung zu durchsetzen, so wird die Hauptquelle der Tuberkuiose verstopft sein. Dann werden die Menschen in das ôffentliche Leben als Wissende eintreten und die mannig-fachen Beziehungen zum Mitmenschen La Vie Sociale et la Tuberculose. Par le Prof. Dr. Pannwitz-Hohenlychen. (Fin.) Chaque femme, que ses pensées et ses soins soient uniquement réservés à la famille, ou que, sortant de ce cercle étroit, ils trouvent leur apaisement dans l'activité humanitaire, devrait sentir qu'ici se trouve le domaine de sa véritable influence, que c'est dans ce qui précède qu'est le vrai but de la question feminine. On pourra constater avec satisfaction que des résultats remarquables ont été réalisés surtout pendant les 10 dernières années. On a pu convaincre les institutions de bienfaisance officielles et particulières de la valeur de l'éducation des ménagères. La question a eu un début important par la création d'écoles ménagères et culinaires, par l'introduction de cours de cuisine dans les écolés communales, par l'institution d'écoles culinaires ambulantes, par le retrait des ouvrières des industries. La source principale de la tuberculose sera tarie si l'on parvient à généraliser les connaissances de cette maladie et à inculquer à la famille une éducation antituberculeuse. Les hommes posséderont tout le savoir nécessaire pour entrer dans la vie publique et ils pourront sans danger, étendre les relations avec leurs semblables. Les situations coercitives de la tuberculose décrites plus haut et concernant l'exposition et la disposition deviendront plus rares. Une éducation hygiénique remplacera les us et coutumes anti-sanitaires (cracher sur le sol, habitude déraisonnable des buveurs) qui figurent parmi les facteurs les plus importants de la contamination de la tuberculose, VIII. On ne pourra atteindre ce but tant désiré que par un emploi uniforme des règles concernant la lutte contre la tuberculose. Les mesures hygiéniques sociales contre cette terrible épidémie de l'humanité doivent dériver des principes que la tuberculose est une maladie infectieuse dans laquelle l'isolement du malade joue le rôle principal. Nous ne pouvons naturellement pas combattre cette maladie si répandue, par l'obligation de la déclaration et l'isolement coercitif, de la même façon qu'on le fait pour le choléra et la peste. Sinon toute la vie sociale serait entravée. Avant tout il faut ménager une large place à la thérapie, assistancedes malades, liée à la prophylaxie, souci de la santé des personnes bien portantes.On entend dire assez souvent que l'humanité décimée par des épidémies telles que la tuberculose est une loi nécessaire à la nature, un mécanisme trieur qui repousse les faibles de la communauté sociale. Quel tort, quelle Het Rood Kruis. Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. Nr. 8 9

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1915 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods