Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

203 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 August. Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd. Seen on 24 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sq8qb9wg7v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

PRAATJES VAN HEEROOM. Moeder. Er was eens een bisschop, en die was op vormreis door zijn bisdom. In een klein dorpje nu vond hij de jeugd danig goed onderricht in den cate-chismus. Hij sprak er met de minzaamste woorden zijn voldoening over uit en zei ten slotte, dat hij de kinderen, om ze te beloonen, een kort, maar schoon gebedje tôt O. L. Vrouw wou leeren. Maar zij moesten hem beloven, dit gebedje dagelijks te bidden en ook aan anderen voort te leeren. Dat beloofden zij allen, en toen vouwde de bisschop zijn handen godvruchtig saam, en. hij zei hun langzaam het gebed voor, dat hij meermalen daags placht te herha-len : « Heilige Maria, wees en blijf een goede moeder voor mij ; ik van mijnen kant wil steeds een goed kind van u blijven. » Die woorden liet hij de kinderen zôô dik-wijls samen na2eggen, tôt zij vast in elles geheugen zaten. — Twee dagen nadien kwam dezelfde bisschop in een naburig dorp, waar men hem feestelijk met gevlag en triomfbogen ontving. En bij zijn blijde intrede trad eensklaps een oud moe-dertje op hem in den stoet toe, trok hem bij het roket (wit koorhemd) en zei heel eenvoudig : « Monseigneur, wees zoo goed, en draai u eens wat om. en kijk eens om- hoog ! » En zij wees daarbij op de achter-zijde van een triomfboog, die de bisschop nog niet gezien had. Daar stond nu met groote letters het schiet gebed geschreven, dat hij twee dagen tevoren aan de kinderen van het buurdorp geleerd had en dat dezen, volgens hun belofte, al verspreid hadden. Zichtbaar ontroerd, omhelsde de bisschop het oude moedertie eji sprak tôt al de omstanders : « Mijn goede menschen, schrijft dat gebed ook in uw hart en bidt het allemaal dagelijks. » Mijn lieve kind, nu de feestdag van Maria-Hemelvaart daar is, zou ik u wel gaarne denzelfden raad geven, en er nog bijvoegen : Beschouw Onze Lieve Vrouw vooral als een moeder. Zij is een hooge Koninginne, ja, — zij is een machtige Voor-spreekster ook, — en als dusdanig moogt gij ze zeker vereeren en aanroepen. Maar zij is en blijft vooral een goede Moeder, en als dusdanig moet gij ze beminnen. Denk er eens goed over na, hoe gij uw moedertje op aarde liefhebt en met haat omgaat. Zôô weze ook uw liefde voor en uw omgang met uwe hemelsche Moeder. Doe ook baar toch geen verdriet aan ! Word toch voor haar geen kind, waarover zij ;?ich. te schamen heeft ! Heeroom, 3° JAARGANn Bîilasrs aan «Averbode's Weekblad » 9 Augustus NUiVliViEl? 32

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd belonging to the category Katholieke pers, published in Averbode from 1912 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods