Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

158 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 July. Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd. Seen on 02 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m32n58dt9g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET Vœr de kathbolieke vlaamsche jeugd PRAATJES VAN HEEROOM. De gerande watertor. Als ge soms een schepnetje hebt en van waterdieren houdt, dan raad ik u aan, eens naar den waterkant te gaan en daar een kever te zoeken, die « gerande watertor » heet. Die ziet er zôô. uit : Hij is daaromtrent 2 à 3 centiraeter lang, van boven olijfgroen ; op zij loopt een gele randstreep, vanwaar hij 00k zijn naam kreeg. De sterke achterpooten heb-ben lange zwemharen. Het mannetje heeft aan de voorpooten zeer goed zichtbare zuignapjes ; het vvijfje heeft meestal ge-groefde dekschilden. Deze zwemkever komt overal voor en is dus niet erg lastig te vinden. 'n Rare sinjeur, die watertor ! Hij geeft alleriei kunststukjes len beste, waar ge veel plezier kunt van beleven. Maar dat moet ik dadelijk bijvoegen : hij is een der erg-ste roovers, die men in zoetwater vindt. Daarom houde men hem steeds alleen in bokaal of bewaarvat. Als men hem bijv. vier weken wil gadeslaan, is daarvoor een groot inmaakglas voldoende. Op den bo-dem wordt het 2 à 3 vingers hoog met ge-wasschen zand gevuld, en dan brengt men in het water een bosje « waterpest » (kent ge dit plantje niet, vraag eens aan den on-derwijzer, dat hij u aan een bosje helpe). Deze plant zal heel gauw lange wortels schieten en zichzelf vastzetten. Het glas wordt van boven met een stukje draad-gaas versperd. Onze watertor heeft doorgaans grooten appetijt. Probeer maar eens met een stukje rauw rundvleesch, dat ge hem aan een draadje toereikt Den morgen daarop vindt ge dan gewoonlijk wat vleeschve-zeltjes op den bodem liggen. Die moeten weg. En die krijgt ge 't best weg met be-hulp van een glazen buisje. Men houdt de bovenste opening -daarvan met den duim toe, en brengt de onderste boven het vleeschrestje. Laat men dan zijn duim los, zoo wordt de afval in het glazen buisje opgezogen. En nu verpraat ik niets meer. Het ove-rige moet ge zelf eens gadeslaan en bestu-deeren : Hoe zwemt de kever ? Hoe haalt hij adem ? Op welke wijze tracht hij te ontvluchten ? Waartoe gebruikt het mannetje de zuignapjes ? Haal het diertje eens uit het water en leg het voorzichtig op den rug. Wat ge-beurt er dan ? Nu heb ik u nieuwsgierig gemaakt. Probeer dus eens, maar plaag de dieren niet ; vergeet niet ze te voêren en schenk hun aldra de kostbare vrijheid weer. Veel succès, hoor ! HEEROOM.' 3' Rlilacre aan « Aver&ode's Weekblad»-27 Juli NU.VMER 30

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd belonging to the category Katholieke pers, published in Averbode from 1912 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods