Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. = propagande universitaire pour la sauvegarde des bonnes moeurs parmi nos soldats: S.U.C.W.

786 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. = propagande universitaire pour la sauvegarde des bonnes moeurs parmi nos soldats: S.U.C.W.. Seen on 08 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1z41r6nq5g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HOOGSTUDENTENWERKING TOT ZEDELIJK HEIL VAN ONZE JONGENS S. K. V- H. S. ï - C. W . YZJHFè 1915-1G-17-18-19 Verslag der werking in 1918 In aile opzichten is het jaar 1918 voor de werking van S. K. V. H. zegenrijk gebleken ; bescheiden is het werk zijn weg gegaan steeds aanvullend, verbeterend, uitbreidend en in de vele nooden van onze Yzerjongens voorziende naar de maten van zijne krachten. De rechtstreeksche strijd tegen het zedenbederf werd zooals in de verloopen jaren met de meeste vîijt vocrtgezet. Kosteloos werden in het veldleger verspreid de laatste duizende exemplaren van de 40.000 brochuren « Voor onze vrouwen ». Onophouéend werd gezorgd voor eene verapreiding op ruime schaal van de prachtige reeksen kunstzegels, die heel het leger door en te allen tijde de jongens tôt reiner leven en echter mannenfierheid opwekken. Van de brochure « Jeugdschconheid » werden 10.000 exemplaren in omloop gebracht. Een kostelooze leenboekeïj bestaande uit 5.000 vlugschriften Çn 1000 boeken, zendt dagelijks boeken en vlugschriften rond tegen de zedeloosheid. Een nieuw vlugschrift — over het huwelijk — is in druk. Als propaganda werden 45.000 Viaamsche en Fransche kalenders met de leuzen tegen de zedeloosheid uitgsdeeld. 60.000 kalenders 1919 met leuz »n tegen de zedeloosheid zulien in de maand December kosteloos verspreid worden. Maar niet alleen rechtstreeks dient het gevaar bekampt. Het lossen van aile banden met hun vroe-er levensbezigheden, de ledige uren van verveling zijn mede van de grootste oorzaken door dewelke onze jongens weggliiden naar de zedeîijke ontaarding. Hen weer belangstelling inboe-zem m voor hun vak en steeds behulpzaam zijn in een flinke teknische opleidinç, de gedachten van onze soldaten tôt meerJere levensernst leiden en hen met vertrouwen in eigen kracht de toekomst ïaten inkijken, dat is de hoogsta gaestelijke weldaad die onze Yzerjongens kan te b^urt vallen. Daarom werden de grootste offers gebracht om de vakboekerij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods