Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

706 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 31 March. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Seen on 27 November 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v40js9j91t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I N° 13 Dimanche 31 Mars 19U infle mmnJLés JOURNAL DES PETITES AFFICHES fWEEKBLAD vu ItLEME AAJVKONBIGINGE1V M ï&fvi ' Tr,-"-:j.tir;-rJcU!5ii»aBaasji#««.4M,y»TffflBWFSi«^M»gB»3BWMagww .if^'VfceÂ^&3aBw»iiiiii i m ■iMiig^y.w.r^aijaaaaijaai ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar ....... 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nuramer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor liet 1.75 fr. par an en plus pour verzendeu per jiost. l'envoi par la poste. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTHOUT, Diestsche straat, 32. AANKONDJGINGEN. ANNONCES. Gewone aankondiging van een lot Les annonces ordinaires de «ne à 3 regels : 0,90 fr. ; voorts 0,30 fr. trois lignes : 0,90 fr. ; au delà per regel. 0,30 fr. la ligne. Eerste bladz. : 0.50 fr. per regel. Première page : 0,50 fr. la ligne. Reklaaui, rechterlijke en doodsbe- Réclame, judiciaire et annonces richten : 1 fr. per regel. mortuaires : 1 fr. la ligne. An c'ohrmnû ô T.niîi/ain r>hP7 VATVT T.TTVnTJJOTTT t»n£» /la Ilîocf ♦ T Maandag ICT April (2de Paaschdag), om 10 lire, in cie kerk van Sint-Jozef, plechtige dienst wegens de Wielrijders-club « Cycliste Chorale Louvaniste », tôt zieîerust van den îeer 33l/l2 Prosper VAN L f N T IDe 44 MAROCAINE ,, is de beste verf voor allerlei stofïen Voor 't grGot : Viîa! Dacosterslraat, 40 305 LEDÏGE KASSEN TE KOOP. 11 PS 3T|3|pCI| ï- voor huwelijken, fil* ilfi'sjtii begrafenissen, enz- Vervoer van aile waren — Verhuizingen SMEESTERS=CARLO 367 Vital Decostersïraat, 76, Leuven 13 Stoofmakeri] FRÂNS BORMANS Maria Theresiastraat, 73, Uuven GRQQTE KEUS VAN LeuvenscKe stoven. — • Nikkele cuisinières, Prachtkachels. ALLE REPARATIËN. "ASSURANCES dneATRTEE 3if) COMPAGNIES DE Ie'* ORDRE 12 ADOLPHE MANET, RUE REGA, 46. lîÈL FIN & GROS" 87, Rue Minckelers, 87, Louvain. VOLETS MÉCANIQUES ASCENSEURS Persiennes-Jalousies — Stores automatiques Stores Egypt. - T entes mécaniques - Moulures Jes. RENARD-VAN WEBDINGEN Rue Notre Dame, 9, Louvain '0 GELDBELEGGINGEN terugbètaalbaar OP Z1CUT of op VASTEN TERMIJN UITG1FTE EN INKASSEERING VAN CHECKS OP BELGIË EN BUITENLAND ,/ ^ . ^a, AAN- EN VERKOOP VAN TITELS \ INSCHRIJVING OP ALLE UITGIFTEN O FINANCIEELE INLICIITINGEN NAZIEN DER TREKKINGEN > " BEWARING VAN TITELS ^ COUTONS SPAARKAS 3 1/2 % GARDE m TÏTRES KASBONS 4 % ^ OJÎBONS DE CAISSE 4 •/, KOEPONS MISSE D'ÉPARGNE 31/3-/. VÉRIFICATION DE TIRAGES / ^ />• \y . > /\<£ S X4K V> RENSEIGNEMENTS FINANCEES^ - V" ACHATS ET VENTES DE TITRES ^695/35 SOUSCRIPTION AUX ÉMISSIONS EMÏSSION DE CHEQUES snt la BELGIQUE & L'ETRANGE?? ^y DÉPOTS DE FONDS REMBOURSABLES A VUE ET A ÉCHÉANCE ASSURANCES. Incendie, vie, accidents, vol, glaces, achats immeubles en rentes viagères, par Compagnies de 1er ordre. — Conditions avantageuses. — S'adresser à M. PROVOST, huissier, Marché-aux-Grains, 21, à Louvain. 489 27 VINS Particuliers, vendez vos vins au plus &au prix. Discrétion absolue. — Ecrire : Fernand MATTAGNE, à Wavre. Joseph Stroobants & Zonei 313 Diestsche straat, 87, LEUVEN «4 1 « • 1 .11 SPAARKAS - 3 12 en 4 Aile gestorte gelden worden op GOEDE ' / HYPOTHEEK in België geplaatst. 179/7 - 4 "raa^ °nze ^S' Van Aandselhouders en onze versehiilende drsk»er^ei r<ri r\i pcmimpcm no AMrMTDDWÎn mct /^dnr\T pcm \ K \/a\i tcdi tpdct a f Naamlooze Vennootschap iCpwrflf îffllîiwj BRUSSEL Kapitaal : Fr. 2.000.000 //WMW Voorbeh. : Fr. 2.500.000 fityjJOlh&CàiyFe 25 - Leopoldstraat - 25 Alaremeene Agent : Octaaf PROVOST, Deurwaarder, Graanmarkt. 21. te Leuveen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven belonging to the category Advertentiebladen, published in Leuven from 1839 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods