Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

1103 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 31 May. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Seen on 04 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1g0ht2h13f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

g streven is met ijver en kracht ailes te doen wat ten voordeele is van mijne geachte koopers en ik hoop dan ook met een druk bezoek — vereerd te worden. ® Diezelfde velo, met dubbelklokkenlager en geheel stofvrije haven, prima, prima vernikkeld, ailes uitsluitend eerste klas -a gewaarborgd en de duurste en beste merk, dat ter wereld te koop is, overtreffend, slechts 135 frank. Dees machien kost bij tu iederen handelaar 235 frank. — Ten voordeele onzer koopers verzenden wij geene prijslijsten en plaatsen wij ook slechts één- ^ o maal aankondigingen, daar onze prijzen zoo laag zijn gesteld, dat daarvan annonce-kosten noch prijscouranten af kunnen, want ^ 3 het fabriek zou de kosten moeten dragen. Men gelieve de bestellingen zoo duidelijk mogelijk op te geven en de statie tôt dewelke ze moeten geleverd worden. Yerzen < ce dingen niet vrachtvrij. Verpakking voor rijwielen wordt aan 1 frank berekend. ^ Om Jiet geacht publiék van Leuven en omstreken te overtuigen dat onze vélos van het beste materiaal vervaardigd zijn, zal ik je es 200 koarsmachienen beneden faktuurprijs uitgeven, die deze week toegekomen zijn. Eenieder die een koers- of luxe- = machien koopt wordt de reisltosten 10 uren in den omtrek vergoed. Stelt niet uit tôt morgen wat ge heden kunt verdienen. < <d OOK TE BKKOMBK occasievelos van af 20 frank. Ook repareeren en ruilen wij aile modellen vélos. m s? Aile reparaties worden spoedig, netjes en goedkoop, door bekwame réparateurs uitgevoerd. 30 ■S Lees deze aankondiging goed en breng ze -4 g FirmaA. BOMERS, g S— o Eerste Zuid-Nederlandsch Velofabriek en Verzendingshuis, CZ = Statiestraat, 57, Leuven. ^ ® .... m tl Briefwisseling, bestellingen, enz., voor België, uitsluitend aan het hoofdkantoor te Leuven. Briefwisseling, bestellingen, ^ S enz., voor Holland, uitsluitend aan het hooldkantoor te Arnhem (Holland). — Bij groote partijen, zoomede wagonbestellingen, enz., x moet vooraf speciaal worden aangevraagd. 2003/48 Société hypothécaire belge et Caisse d'épargne Société Anonyme — au capital de 5,000,000 fr. SIÈGE SOCIAL : ANVERS, AVENUE DES ARTS, 71 Livrets d'épargne à 3,60 % ; Carnets nominatifs d'épargne à 4 %. Obligations foncières 4 °/0 exempt de taxe. Prêts hypothécaires — Avances sur titres. Agent pour Louvain : Paul DE VASTER, comptable, 79, rue Vésale. 340/8 Maison fondée en 1821. F. Van Roy-Ectors sr de T. VAN ROY-STEVENS VOER DES CAPUCINS, 17, LOUVAIN 1686/40 téléphone 60. Gr„, CHARBÛIS BELGES Déta„ Horloz-Fina. —Marihaye, forte composition, etc. — Charbons gras, demi gras, maigres, pour foyers domestiqaes et industrie. — Anthracite. — Boulets. — Briquettes. —Coke lavé pour chauffage central. — Brai-settes lavées. — Têtes moineaux. — Gaille-tins. — Poids garanti. Sacs de 50 kgr. ou bulletin de pesage délivré par l'administration des chemins de fer. Maison A. COUTEAU 4, xue de la station, Louvain. Pour cause de changement de domicile, grand rabais sur les machines à coudre et vélos. A partir du 15 août prochain, le magasin et les ateliers seront transférés de la rue de la Station, n° 4. à la rue des Flamands, 38. 841/18 Huis A. COUTEAU 4, Statiestraat, Leuven. Uit oorzaak van verandering van woonst grooten afslag op de naaimachienen en rijwielen. Vanaf 15 auguslus toekomende zullen het magazijn en de werkhuizen overge-bracht worden van de Statiestraat, 4, tôt de Vlamingenstraat, 38. II—Il Mil IMI1MHIII Poux cause de décès GRAINO RABAliS sur tous les articles de luxe ! Cuisinières émaiilées DIKSING i dépositaires pour Louvain et environs : P, et F. BORMANS POÊLIERS 73, RUE MARIE-THÉRÉSE, 73. Toutes sortes de poêles, Louvain, Godin, luxe et autres. Cuisinières nickelées et noires. 1089/25 | REPARATIONS. FABRIQUE DE MEUBLES J. DAHLEM rue de Malines, 62. Grand choix d'ameublements. 384'9 PRIX TRÈS AVANTAGEUX. Horloger ayant travaillé en Suisse et en Allemagne, répare montres tout genre, travail soigné, prix modérés, rue de la Bienfaisance, n° 16, près de la porte de Parc. 639/14 v^i^xmâNfëtErs 5, rue du Change, Anvers. Agents de publicité. — Affichage. 763 DISTRIBUTION DE CIRCULAIRES. 18 Guénson en 10 min. des maux de dents et de tête les plus violents, de la migraine et des névralgies, par les Cachets Jos. Gauthier, pharm. à Malines, 1 et 2 fr. la boite de 6 et 13 cachets partout. Inoffensifs. Jamais, jamais d'insuccès. Exigez la marque sur chaque cachet. Dépôt : Pharmacie Muset, rue de Bruxelles, Louvain 875/19 811 A vendre d'occasion 18 cinq magnifiques pianos automatiques, rue Vésale, n° 3. 383 A vendre 9 excellente voiture-automobile landaulet, 14/16 H. P. Prix 3000 fr. Facilité de paiement. — S'adresser rue des Joyeuses-Entrées, 116. m Belle maison de rentier à vendre 16 haut de la ville. S'adresser bureau du journal. 928 ^ vendre ' 20 belle maison bourgeoise avec jardin, rue de Parc, 228. — S'y adresser. PORT DE LOUVAIN. 20 HECTARES à vendre entre usine THUMAS et pont du chemin de fer. — façade au canal. CONDITIONS : 202/6 Monsieur R O B Y N S 19, avenue des Arts, Bruxelles. VISITE. — S'adresser à M. Van iMeuwenhuyse VIEUX CHATEAU DE DRUGMAN Vaartdijk, II, Wilsele. A vendre de gré à gré une belle maison, rue Léopold, 11, à Louvain — Pour les conditions s'adresser en l'étude du notaire BOSMANS, e/v. 298/7 588

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven belonging to the category Advertentiebladen, published in Leuven from 1839 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods