Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

724 0
14 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 14 January. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Seen on 03 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kd1qf8kf75/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN IABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.S0 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men abonneert zich te Leuven, bij Van Linthodt, Diestsche straat, 32. AANKONDIGINGEN. ANNONCES. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à 3 regels : 0.60 fr. ; voorts 0.20 fr. trois lignes : 0.60 fr.; au delà per regel. 0.20 fr. la ligne. Eerste bladz. : O.-iO fr. per regel. Première page : 0J0 fr. la ligne. Reklaam : 0.50 fr. » Réclame : ' 0.50 fr. » Doodsbericht : 5 fr. Annonces mortuaires : 5 fr. On s'abonne à Louvain, chez Van Linthodt, rue de Diest, 32. C* 1-4 AI Département: CK&IÏFF&GE CENTRAL M irtUi Ë Esu chaud®, Vapeur et ftir chaud ! frâj nsgr-Tv œj rî- Venttiiatfon §§§ g || || ||l}"i f; | | l"n'\ Service d'eau chaude — Vacuum. S I g IL 1 Sjf i 1 APPAREgLSaFRI©0HBFSÇME8 H ira Si1! !-vS'.i ;'•> "i Département FERRONNERIE D'ART H 11 il $ N M? W S'-: Cache-radiateurs, Guichets I pL, p il Fi 11 ; " M ÏJ h '1P l$M mM Revêtements pour ascenseurs, etc. pl H SiS Èa ifal i&l fâj m fei Èâ %&'? Projets ot Devis gratuits sur demanda ^ S ^ Baias§y 83 BK3JXELLES || i " Ma KrnT VflM UWL rueBég^^T^Uroïn, 51 Brandhout te koop in de zagerij Wackers en Van Meîlaert, Vaart. 909/53 Atelier de Pierres bleues el blanches Jos. FONTAINE Boulevard de Dsest, 30 305 LOUVASN i? ASSURANCES d„ea!"ruee 359/21 — COMPAGNIES DE 1er ORDRE — ADOLPHE MÂNET, RUE REGA, 46 v ,29 ASCENSEURS Monte-Plats — Monte-Charges — 372122 Monte-1 onneaux (pour magasins, cafés, etc.) G. Jacobs-Yanobbergen RUE DE TERVUEREN, 10, LOUVAIN Alimentation et Entretien Prêts de 500 à 6000 fr. à 4 °/o sur hypothèques et créances hypothécaires de lr rang. Capitaux pr construction ou achat d'immeubles. — S'adresser à : 61 /4 M, A. CARTON, rus V. Decoster, 38, Louvain ENGELSGH DUITSGH VLAAMSCH FRANSCH, enz door de BERLITZ - Methode 153, STATIESTRAAT, 153, LEUVEN Yraagt, zonder clat het u tôt iets verbindt, het prospectus, evenals de brochuur " LES ÉCOLES BERLITZ et LEUR MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT,, welke u vrachtyrij zullen geworden. Yoordeelen der BERLITZ-Scholen 38 JAAR BEST A AN Da SgIîso! van Leuven besfaaî sinds !5 jaar 350 Scholen — 150.000 Leerlingen. Het officieel onderv/îjs werd in verscheidene landen aan de BERLIÏZ-Scholen opgedragen. Het privaat onderwîjs wordt aan allen versfrekt door middel van afzonderlijke lessen ten huize, aan private groepeeringen en in cursussen. 1/1 De beîooningen op de Wereldtentoonstellingen verworven : PARUS 4900, twee gouden Medalies. SAINT-LOUIS 1901, de Groote Prijs. LUIIv 1905, buiten wedstrijd. BRUSSEL 1910, buiten wedstr. (Lid der Jury). N" 2 Dimanche 14 Janvier 1917 99e année

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven belonging to the category Advertentiebladen, published in Leuven from 1839 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods