Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

1194 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 June. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Seen on 19 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p55db7wq22/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

N° 25 Dimanche 23 Juin 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD VAV IlLEIHTE AANK(MDIGIÏVGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. •1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la poste. AANKONDIGINGEN. Gewone aankondiging van een tôt 3 regels : 0,90 fr. ; voorts 0,30 fr. per regel. Eerste bladz. : 0,50 fr. per regel. Reklaam, rechterlijke en doodsbe-richten : 1 fr. ner resrel. ANNONCES. Les annonces ordinaires de une à trois lignes : 0,90 fr. ; au delà 0,30 fr. la ligne. Première page : 0,50 fr. la ligne. Réclame, judiciaire et annonces mortuaires : 1 fr. la liffne. Men abonneert zicli te Leuven, bij VAN LÏNTHOUT, Diestsche straat, 32. On s'abonne à Louvain, chez VAN LINTHOUT, rue de Diest, 32. Stoofmakerij FRANS fiORMANS Maria Theresiastraat, 73, Leuven GROOTE KEUS VAN Leuvensche stoven. - ■ Nikkele cuisinières, Prachtkachels. 344/12 VOLETS MÉCANIQUES ASCENSEURS Persiennes-Jalousies — Stores automatiques Stores Egypt. - Tentes mécaniques - Moulures JOS. RENARD-VAN WEDDINGEN Rue Notre Dame, 9, Louvain Crédit Foncier de Belgique V0ED1NG e» QNDERHOUD Leenmgerj van 500 à 6000 fr. a'an 4 % op faypotheek en grondpandelijke schuldbrieven van Ie' rang. 242/8 Geldleenmgen voor bouwen of aankoop van onroerende goederen. M. A, CARTON, V. Decosterstr., 38, Leuven VERZEKER1NGEN : LEVEN, brand i nONCEVALLEN van allen aard Diefstal van koopwaren en anderen Elektrische Verlichting in woningen en gemeenten Th. FRICKX, Ingenieur, te Heverlee Naamsche steenWeg, 170 574/21 ÂSSU RANCES VIE couvrant les Risques de Guerre Surprime ' Cle de 1er Ordre «enseignements gratuits: 479/17 M. A. CARTON, Rue Vital Decoster, 38. SEL FIN & GROS 87, Rue Minckelers, 87, Louvain. ACHILLE RIDDERBEECKS WISSELAGENT geagregeerd bij de Beurs van Brussel sedert 1899. — Elken dag de Dienstbeurs van Brussel hijivonende LEUVEN - 30, LEOPOLDSTRAAT, 30 - LEUVEN UITVOERING VAN ALLE BEURSORDERS. Het huis gelast zich kosteloos met de volgende diensten : 1. Inschrijvingen op al de leeningeri ; 2. Inning van aile belgische en vreemde koepons aan den hoog-sten koers ; 3. Regeling van titels. — Kostelooze financieele inlichtingen. Het bureel is open de Maan-, Woens-en Vrijdagen, van 9 tôt 12 en van 2 tôt 4 u. N.B. — Zie onze dienstbeurs op de laatste bladzijde. Ancienne Maison N. Mahaux & Sœurs G41 SUCCESSEUR : 23 0. FRÈRE-DE BAETS RUE de la STATION, 109 (coin r. .Melsens) VERRES A VITRES — GLACES Entreprises Générales de titrages. VENSTERGLAS — SPIEGELS Algemeene Ondernemingen van GlasWerk- ASSURANCES NATURE 346 COMPAGNIES DE 1er ORDRE • 12 ADOLPHE MANET, RUE REGA, 46. |071 Timbres-Poste 2* ! AMATEUR cherche collection lots. S'adresser bureau du journal. 369 Emmanuel MERTENS-DECLERC13 GÉNÉALOGISTE ASSURANCES DE TOUTE NATURE rue de Tirlemont, 240, Louvain Recherche d'héritiers - Prêts hypothécaires. PAPIER CIGARETTES "LUX )) Hirondelles I 524/19 Représent. : Avenue Jean Litiden, 11, Bruxelles CRÉDIT MUTUEL HYPOTHÉCAIRE 25, Rue Léopold, 25, Bruxelles CAPITAL ET RÉSERVES : 4.500.000 ER. i- CAISSE D'ÉPARGNE 3 1 2 et 4 0— Tous les fonds déposés son' ''' ("'lre placés sur bonnes hypothèque* en Belgique et sont |,Rmboursés a tous moments. -■ PRÊTS HYPOTHÉCAIRES pour bâtir et acheter des immeubles ( "È ayee grandes facilités, de paiement. 179 7 Demandez la liste des fondateurs de la Sociélé, notaires pour la ZfJlJ pluspart, ainsi que nos brochures. Agent Général : Octave PROVOST, Huissier, Marché-aux-Grains, 21, Louvain.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven belonging to the category Advertentiebladen, published in Leuven from 1839 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods