Nieuwe Vlaamsche illustratie

2009446 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 29 March. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kk9474817n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 27. ÎONDAG 29 MAART 1914. 19e JAARGANG. Yérsgmuwt elke week in 12 pag. f f , ' bruit & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. ■ —rn HUHHjj ■ h m-'' "!v\v'4' MHS ? : : , ^"NiEUWE '^T iwfl «c«t imm •' Verkrijgbaar bij de Lhtg-evers van ho HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN jPfijs Frcs. 3.6© per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. H. M. de Koningin te Rotterdam. Ben tien Maart bracht H. M. de Koningin een bezoek aan Rotterdam ten einde dvor bur-'meester Zimmerman en vooraanstaande mannen te worden ingelicht over verschillende 'drijven en takken van industrie. De foio is genomen op 't oogenblik dat de Burgemeester en zijne echtgenoote H. M. aan hun woning begroeten. Muziek in den trein. ^ de lange reizen in Amerika wat vroolijker en amusanter tè maken heeft 01 P.a. in Argentinië het gelukige idee gehad een Phonola in de restauraitiewa-gens te plaatsen hetgeen ongemeenen bijval inoogstte. George Westinghouse. De alorn bekende uit-vinder van de lucht-drukrem, die op bijna aile spoormegen ter.■ we-reld in gebruik is, is den 12en Maart te New-York overleden. J. W. Termijtelen. Te 's-Gravenhage over-leed de gepensioneerde kapitein ter zee de heer J. W. Termiitelen. De heer Termijtelen maak-te destijds deel uit van de commissie voor het internationaal seinboek. onlangs een Fransch acteur, en 't antworod was: Al deze hoe-danigheden ziet men vereenigd bij eene Parijsche dame, die? huwbare dochters heeft, en geen franc om uit te trouwen. De grootste verwarring der mensc.be-lijke oordeel- vellingen ontleent ha-ren oor-sprong uit tvet gebrek, dat men zich zelden ge-noegzaamverplaatst in eens anders geest, maar zich door-gaans onver-zettelijk vast-houdt aan zijnen eige-nen vorm van voorstel-ling.* * * Waar vindt men grooter vrijpostig-heid dan bij Mandrin, grooter be-leefdheid dan bij Cartouche, en grooter leugens dan in een officie el dag-blad' ?" vroeg Half-vasten optocht te Parijs. De ,,Reine des Reines" op haar zegeivagen omgeven door hare eeredames.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection