Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

652 0
17 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 17 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 15 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7659c6sq16/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer^�rS Prijs : 25 0@nti�mon E� i ','ni^'H" Vrijxlag 17 Nov#mb�r 1616. ���� .--W '.! U.I.I�..-I..I sse �^j- - Drukker-Uitosvsi-: ft. TEMPERfHiltYlE Duinkerkelaan, Ot, DE PANNE (Belgi�) �nor Frankrijk i I7i �ae da Via, CALAIS OPSTEL.i J, BAECKELANDT, ruc Mortet, 17, CALMS. RECHT DOOR, VRIJ., EN^RANK*!^*- �S� �+� '? VOOR GOD EN VQLK^EN LAN DM ABONNEMENTEN Frankrijk Engeland an Houaaa 1.80 f e. par maand 2.70 f r. par maand 5.00 fr. par trimaalar 8.00 ir. par trim. Mrar schrijft in: 7�, ra* OhantlUv; Si bis, ra*ft. Denis, 0*1 >U �� MJ al om� 3_________' 'oorr�po�d�nfn.___________________________ Belgi� I.SO r. per maand 4*00 Ir per trimeater Hoelang nog Wij dachten dat de tijd der slav%rn$ voorbij-was en we hadden al wat geestei- inspanniogjran doen om ons in te denken in den4nho*d*an dit woord $taaf*ifn. Ook. dat te begrijpen komt dezen- o�Ti�g7>ns>er* gemakketijken. 't Was niet genoeg dat Dartfcchland ons heiligste recht had ver- kracht* T was niet genoeg dat gansche. streken werden verwoest, dat onze steden en onze dorpe,n volgens barbnrengewoonte eerden in brand gestoken, 't Was niet ge- noeg-dat duizenden weerlooze burgers, vrte�vferi' en kinderen moesten vermoord, dat twee jaar lang ons volk leefde als onder een schrikbewind�-dat onze national* rijk- dom wefd*fb�tol�n en onze industrie ver- nietigd, door de dievenbende, wiens hooid Wilhelm II heet, neen 't vas nog niet ge- noeg. Iets nieuws is door het Duits'ch ge- broed uitgevonden. Datv

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods