Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

503 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 11 July. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 24 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ns0ks6k91p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL (y Nr 107. il JULI-nummer Gôttingen, 191; Nu weer zullen ze schreewven dat we fossiden zijn. Genadige Hemel! 1302 her-denken in de dagen van de Rôntgenstralen. van de electrolyse m van de draadloozt telephonie ! Inderdaad. De luchtschepen en de duik-booten en de tallooze andere obiectiveeringen van den Wil der menschen om mekaar be-hulpzaam te zijn, en mekaar te vevnietigen. hebben in een schrikkelijk korten tijd lanc, erkende verhoudingen omgekeerd. Onze eeuu is de eenw van den vooruitgang Iedereei schudt den ouden menscli af en treedt vooi in een nieuwe gestalte. Emiel Vanderveldr, vertegenwoordiger vai de antimilitairische gedachte, wordt bij' gevoegd minister van Oorloy. Kitchener, cl held van Transvaal, ivordt strijder voor he recht der kleine volkeren. De Senegaleezei vechten voor de Latijnsche kultuur. De Fransclu Republiek wil de Vlamingen bevrijden. En di kleinkinderen van Byron.... Bij Zens ! de harten hoog, Hellenen doo; het bloed — de liarten hoog, Hellenen naai den yeest ! Laten wij gelooven aan de? Vooruitgang, en bouioen wij een nietiwei tempel op voor de Onbçkende Goden de', Toekomst. Wij zijn de eerstelingen van de Nieuyit Era. Wat zullen we ons nog bekommeret om de bleelce gebeenten van gisteren ? Wordt Leonidas nog herdacht ? Mo et 130À nog herdacht ? De Thermopulaï zijn 'i anekdote voor de lagere hwnaniora ; d goedendags, musëumversiersels of 'n motief voor driftige strijdgedicliten. En morgen is 't motief versleten, de anekdote vergeten. Komaan Vlamingen, wij ook zijn mannen van den modernen tijd : wij zullen niet meer den goedendag zivaaien-, in driftige gediehten, en daarna aan Hoogerhand een smeekschrift sturen, en teekenen : mj burgers van 2ie klasse. We zullen het onde feest vieren in de métamorphosé die de vooruitgang voor ons heejï uitgewerkt. Wij hebben de bajonet gekruist en yranaten geslingerd. Wij zijn gedrild, tvij iceten wat tucht is. Wij hebben schoon rood bloed op bleeke wangen, grauwbruin geronnen bloed op de koude stalen lemmers gezien ; en weten wat ernst is. We kennen onze pliehten en kennen onze rechten. De heerschers die het zouden wagen ons Vlaamsch Recht te rooven, stellen zich buiten de Wet. We zullen niet dulden dat oïd-laws in onzen staat den baas spelen, dat oui-laws zouden krenken den kleinste onder de dui-zenden die voor Vlaanderen hebben geijverd. We zullen niet dulden. We zullen, ah het moet, voor ons yoed recht den strijd van Groeninghe herstrijden, in de métamorphose die de vooruityany van de techniek heeft uitgewerkt, maar met den-zelfden ouden ivil en met dezelfdc oude offer- raardigheid. BINK.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods