Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1417 0
12 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 12 January. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vx05x26p97/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr. 131 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 12? Januari 1918 JHET VLAAMSCHE VOLK, III (Slot.) "Drie Koningendag" verliest allengs zijne filoude plechtigheid, doch op sommige plaatsen is iiij nog een ware koningdag. De winteravonden gaan door met vroolijk ge-kout, belangwekkende vertellingen bij het haard-vuur ; moeder spint, de dochters en de meid naaien, stoppen of breien ; de mans rooken een pijpken ; gene doet eene lezing uit Conscience's werken, Snieders romans, enz. — Winter uit, karnaval is daar ! Vastenavond ! Hier worden oliekoeken of smoutbollen bereid, ginds boekweitkoeken of wafelen gebakken, verder heetebrood geblazen, eu of er gesmuld wordt ! als om zich sterk te maken voor denaanstaandenvasten. Gaan wij nu terug ter kerke : Zie lioe op Aschdag klein en groot gaan knielen bij het ont-vangen van een asch-kruisken, dat de priester op 'tvoorhoofddrukt onderhet uitspreken der plechtige woorden : gedenk, o mensch, dat gij stof zijt !... Nu wordt het Palmenzondag, komt de Goede Week, Paschen ; wat afwisseling ! en hoe de goede buitenlieden dezelve volgen. Ja, palm wordt ter kerke gedragen, gewijd ; ja, de klokke is op Goeden Vrijdag naar Rome vertrokken ; ja, ze is Paaschavond weergekeerd, eieren leggend overal ; ze vliegt over huizen eu hoven, ze laat gulden, suikeren en ook natuurlijke eieren vallen, geen breekt; op zoek kinderen, op zoek ! Wat vreugde, wat genot, wat zaligheid ! — Het schoone jaargetij is nu daar ; 't is Mei, de achoonste maand ; men zingt meiliedekens overal, men plant den meiboom. Dan wordt er gezongen en gedanst. Destijds 't liedje : Kwezelken, kwezelken, wilde gij dcmsen Ik zal u geven een peerd, Wel neen ik zei dat kivezelken Dat is mi) 't dansen niet iveerd. een overoud liedje dat schijnt vergeten te zijn. — Waar zijn de dagen heen dat wij van dichtbij de tevredenheid, de eenvoudigheid, het oprecht geluk der vlaamsche buitenlieden moehten nagaan ? Waar is de tijd dat wij die zuivere vermaken deelden ? dat wij vrij, onbekommord, onder den vleugel der ouderlief'de, met de roze der minne, met kinderlijke naïefheid, de zaligste stonden beleetden? Waarheen ? Dan komen ook drie keikelijke feestdagen de dorpen met opgeruimdheid en bloemen verleven-digen. Het harte van den dorpeling ziet immers met vreugde O. H. Hemelvaart, Sinxen en Sakramentsdag te gen^oet, hij herdenkt met christene ingetogenheid de grootsche gebeurtenissen die deze feestdagen deden ontstaan, en de wegen waar de ommegang, door de Kerk ingesteld, doortrekt, zijn met bloemen en groenten bestrooid. Ziet hoe statig mannen, maagden, maagdekens, herders en herderinnekens in stoet gaan ; de fraaie bannieren en vaandels, de rijkgetooide beelden en den gouden Heinel onder welken de Heer Pastoor het Allerheiligste draagt ; hoort de schoone eenstemmige zang der kerkzangers en de zachte aria's onzer "harmonie". Ziet hoe ingetogen en biddend, met ontdekten hoofde, ons volk den ommegang meêdoet en statig volgt op dien weg met geurige bloemen en groen, die met de fijne wierookwolken de lucht met balsemgeuren belaân... Van de maand Juni aan beginnen de kermissen : Moet ik eene dezer herinneren ? moet ik herden-ken hoeveel dagen en weken op voorhand de lustige boerenjeugd aan die schoone dagen van verzet denkt, ontwerpen maakt, penningen spaart ? Zal ik hier hervoorbrengen al het belangrijke dat voor de bengels het oprichten van tenten en kramen oplevert ? Nu 't is kermis ! Alleman op zijn beste gekleed ; vader haalt zijnen besten frak, zijnen trouwjas

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods