Sint-Rombouts

1525 0
01 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 February. Sint-Rombouts. Seen on 26 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9g5gb1z363/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 7-8. Februari - Maart 1917. SINT-ROMBOUTS Wlaandblad voop studenten en oud-studenten van S^Romboutscollege te lïlechelen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwe zonen Die vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. Verspreid door : E. fh Êoon, aalmoe^enier <Z. 250, 2e ?>roej3, en E. ff. Selpaire, aalmoe^semer, ffôpifal Militaire Bel|e, Bon §ecours, I^ouen. Aan onze Studenten. Hebt ge gaarne dat Sint-Rombouts regel-matig verschijnt, helpt ons dan i° door uwe opstellen. De eene rekent op den andere, en zoo moet ik op 'teinde brarid-brieven zenden: 'tis UW blad en moet door u opgesteld worden. 2° door nieuws. Wie iets verneemt uit Me-chelen, deele het mede. 3° door een geldelijke bijdrage: papier en drukken kosten stukken van menschen. Aan onze soldaten vraag ik niets, maar degenen die eendikke pree verdienen, hebbentochwel iets voor ons bladje over. En 'k heb liever dat ge 't me zelf zendt dan dat IK belleken-trek moet spelen. Zendt me ook uw juist adres en dit uwer makkers. Vele bladjes zullen anders niet te-recht komen. Mijn verandering vertraagde ook het ver-schijnen van dit nummer. Als ge meewerkt zal 't niet meer gebeuren. A. Boon. VOOR HET RECHT. Aan 't slavenjuk geklonken Is 't volk in wee gezonken; Trots lood en bloed In hellegloed, Wij strijden voor het Recht, En sneven ongeknecht! —o— W Tôt puin en gruis geschonden, Is Vlaand'rens pracht verzwonden; In hoon en nood Ook hongerdood, Het Recht weze onze kracht En Eendracht onze macht ! —o— Uit rouw en asch verrezen, Gloort België alom geprezen; Dan vrij en blij In zegetij Wij winnen wat is Recht En blijven ongeknecht! J. M. Echo d'Afrique. Tabora, le 18 décembre 1916. Des nouvelles d'Europe ! Quelle chance! Enfin elles commencent à trouver le bon chemin. D'abord, toutes mes félicitations aux camarades montés en grade : que tous aient le bonheur qu'il faut pour que balles et obus ne les empêchent pas de rentrer avec notre armée dans la chère Belgique ! Quel moment d'émotion nous avons passés ces derniers mois. Figurez-vous qu'un communiqué officiel anglais annonçait une avance de 100 Km sur la Somme, les Belges traversaient 1' Yser; pour finir, « officieusement» Bruxelles était repris et les Alliés marchaient sur la Meuse. Dans chaque tente on scrutait ses ravitaillements, espérant en voir surgir quelque fine bouteille afin de fêter

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Sint-Rombouts belonging to the category Frontbladen, published in Stavele from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods