Sint-Rombouts

1606 0
01 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 November. Sint-Rombouts. Seen on 03 August 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2z12n50324/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 4 November 1916 SINT-ROMBOUTS Ifadbîad voop studenten en oud-studentsn van S^Romboutscollege te P^lechelsn. Sint-Rombouîs, wees nu fier op uwe zonen Die vrij en vrank de gansche wereid toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. Verspreid door = E. ff. ISoon, aalmoe^enier 13. 63 en E. ff Selpaire, aalmoe^enier, •f+ôpifal Militaire ©el§e, lâon Recours, I^ouen. HET LIED DER PIOTTEN Langs pinnekensdraad en planken wegen En spichtig gras en waterplas, Soms onder heev'gen kogelregen, Alsof 't ons onverschillig was, Gaan wij ter nare loopgracht henen, Met ransel en geweer bevracht, Doornat van 't zvveet, met moede beenen, En altoos door dien droeven nacht... Wij gaan met vreugd ons kameraden Verlossen uit hun enge kluis. Shrapnell, obussen of grenaden, We zijn gewend aan hun gedruisch ! We weten goed dat ge ons kunt dooden, Yerminken gansch het leven door ; Maar verft ons bloed de vvaterzoden, Wij krijgen eeuwgen roem daarvoor. O snoode Duitsch, hoe komt ge droomen (Ilet was te roekeloos !) — helaas ! — Gewapend door ons land te komen ! De leeuwen zijn teducliten, dwaas ! Wat zult ge door dien oorlog vvinnen ? Een poel waarin ge zelf versinacbt, Den vloek van die u zouden minnen, Iladt gij niet uwén eed verkracht ! Wij bebben al te veel geleden : Verzoenen kunnen wij niet meer ! Gij hebt ons op bel liari getreden, Ons bloed doen vloeien lot een meer ! Een leeuw, getergd, kan niet bedaren, En deinst voor gas, nocli vuur, nocli staal ! , Al duurt die oorlog twintig jaren, Wij veohlen lot den zegepraal. Yzer, Au g '16. Ernest Liekens B 206. LETTRES DE MALINES « La population est ardemment patriotique: la petite et la grande bourgeoisie n'ont pas de rapports, mais absolument pas avec les Allemands. Elles suivent aveuglément l'attitude fière et indépendante de l'archevêque, qui est adoré. Le jour du Roi fut célébré à l'église St-Jean, la Métropole étant hors d'usage, un service pour le repos des âmes des soldats morts pour la patrie ; toute la population, depuis l'incroyant jusqu'au fervent, vieillards, femmes, enfants, se spnt mêlés dans une communion impressionnante; l'église étant comble, des prêtres ont donné la bénédiction à différents endroits sur une foule recueillie et agenouillée. Le silence était émotionnant et les larmes coulaient sur les malheurs des temps, avec la ferme espérance des lendemains vengeurs et d'un avenir réparateur.La vie est calme et triste. L'ordre et la discipline sont revenus et les délits de droit commun sont en-dessous de la moyenne annuelle.L'espionnage est organisé par les Boches : il faut avoir peur de son ombre. Ou est très sévère pour les lettres du front. Les Boches ne sont plus qu'au nombre de 300, tous des hommes de 50 ans, des olli-ciers pensionnés de 70 ans, marchant avec des cannes. — Autant ils étaient gouailleurs et autoritaires il y a quelques mois, autant ils sont accommodants maintenant. On >oit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Sint-Rombouts belonging to the category Frontbladen, published in Stavele from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods