Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur

309 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 April. Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur. Seen on 16 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2j6833nj1b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden ( voorop betaalbaar) —o— Openbare Verkoopingin 25 c. per regel. Rechterfijke Herstelling 2 fr. per regel. Begravenisberichi 5 frank. voor Brugge en omliggende Ofcwl Oroaan m M taseÉtetir verschijnende deu Woensdag en Zaterdag. Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplaats, 1, Ouden Gentweg BRUGGE of ten Stadhuize bureel N° 1 der 2e afdeeling. De buitengewone duurte en de groote schaarschheid van het papier ver-plichienonsbïjzondere maatregelen te nemen,opdat « SI ADSBODE » zoo lang mogelijk kunne voort-verschijnen. Diensvolgens zal het blad nu en dan met tzoee zijden in plaats van vier uitkomen, volgens den in te voegen tekst, zoo nochtans dat de lezers behoorlijk over ailes wat zij behoeven te weten zullen ingelichl worden. Gemeentelijke Mededeelingen. Voeding-. — Middenkantoor. Bloem-, Brood- en Meelprijzen vanaf 3 April 1918. Bloem : 80 % (10 bons) 1 maand. rantsoen fr. 5,65 Meel : 5 kgr. (6 1/2 bons) » 3,75 10 » (13 bons) » 7,50 15 » (19 1/2 bons) » 11,25 20 » (26 bons) » 15,00 Brood : Grijs brood : 67 et. per kgr. 34 » 1/2 » Wit brood: 84 » per kgr. 42 » 1/2 » N. B. — De bakkers mogen volgens de politie-verordening betreffende het brood de nieuwe prijzen slechts eischen van Woensdag 3 April. BERICHT. Dinsdag 9, Woensdag 10 en Donderdag 11 April 1918, zal het kantoor ten stadhuize geen bloem en geen meel verkoopen, Op diezelfde dagen zal men insgelijk zulke waren niet afleveren in de stapel-plaats Gravenstraat. Het publiek neme dus zijn voorzorgen. Stadswinkel van Brugge. CORDOUANIERSTRAAT, 13. MAGAZIJN Ie VERDIEP : Nog eenige onont-beerlijke artikels voorhanden. GROENSELS : Koolrapen, Karoten, Rapen, Schorseneeren, Suikerijsalade, Spinazie. AJUJN : Goede hollandsche ajuin dagelijks te bekomen. Rantsoen van 1 tôt 3 personen 1/4 kilo; van 4 tôt 7 personen 1/2 kilo ; van 8 en meer 1 kilo. KLOEFEN EN KLOEFSCHOENEN : Dagelijk-sche verkoop. MARMELADE : Dagelijks versche marmelade. LIJST DER KOOPWAREN : Men raadplegedeze lijst in 't nummer van Woensdag 27 Maart 11. ver-schenen. Het publiek zou goed handelen door de berichten van den Stadswinkel regelmatig te lezen en te herlezen. Nieuwe artikels worden verwacht. Verloren Voorwerpen. Voorwetpen binst de maand MAART 1918 gevonden en tôt nu toe niet geëischt door de personen die ze verloren. Banknoot gevonden binnen het magazijn der gezusters Matthys ter Philipstockstraat. — Hals-doek in groene pane. — Geldbeugel in grijze stoffe bevattende 2 fr. — Brieventasch bevattende eenige marken en vrouwenportret. — Zakmes. — Geldbeugel bevattende wat geld, zilveren kettings-ken en medalies. — Rozenhoed met witte beiers. Zilveren uurwerk. — Grijze sjaal. — Groenkleu-rige handschoenen gevonden binnen de zaal der boetstraffelijke rechtbank. — Vergtild kinderarm-bandje. — Gevlochten stoffen uurwerkketting met 3 sleuteltjes. Verschillige Comiteiten Winkels van het Nationaal Comiteit voor hulp en voeding te Brugge en voorsteden. WAREN te veikoopen binst de 14 dagen van 8 tôt 20 April 1918. Rantsoen per Verkoopprijs ÀÀRD DER WAP EN hoofd per grammen rantsoen Smout 250 1.25 Gezouten Spek inn 0.50 of gerookt Spek 1UU 0.55 Gerookten Haring 2 0.70 (1) Rijst 200 0.25 Boonen 300 0.45 Malt 125 0.15 Soda 200 0.15 Zout 0.35 2 pakken Q Beschuiten van 15 per ; . (C?.. 3 personen P P ^ ' ri. 90 of 1 pak 0.35 (3) UISt 45 of 1/2 p. 0.18(4) Juliennesoepgroe^sél 200 0.55 (1) Papier is mede te brengen, (2) Tegen overleg van 1/2 broodbon per pak van 15. (3) Per 10 kgr, bloem of meel. (4) Per 5 kgr. bloem of meel (mifs overleg van den gisfbon), Dienst der Apothekers. De apothekers berichten aan de bevolking van stad en omliggende dat de apotheek VAN MAELE, Ezelstraat, 127, morgen Zondag, gansch den dag zal open blijven. Burgeriijke Stand van Brujg^e. GEBOORTEN. 2 April 1918. — Leopold Anthierens, Consciencelaan. HUWELIJKEN. 2 April 1918. — Joseph Cauchie, bediende, Langesfr. en Fridoline De Rycke, zb., Waalschesfr, — Joseph Ver-brugge, werkman, Wilhelmijnedreef, en Volentine Van Poucke, kanfwerksfer, Nieuwe Gentweg. 3 April. — Charles De Bois, muziekleeraar, Sfe Annaplaafs en Ludovica Vanloo, zb., Hoogste van Brugge,— Arthur Lannoye, landwerker, Evendijk Wesfsfr. en Marguerite Rey-serhove, zb., Heyststr. OVERLIJDENS. 2 April 1918. — Marie De Wulf, huishoudster, 60 j., echtg. van Jan Verbandi Wesfmeersch.— Marie Opsomer, 50 1/2 j., echfg. van Arthur Slembrouck, Potterierei. — Octavia De Badts, handelaarsfer, 58 j., wed. van Henri Van-neste.Genfhof. — Marie Schoolmeester, ktaosferlinge, 57 1 /2 j., Zilversfr. 3 April. — Maria Vandaele, huishoudsler, 61 j., echfg. van Theopnile Neirynck, Scharestr. — Désiré Luca, bakKer, 66 1 /2 j., echfg. van Marie Maes. Timmermansfr. — Julienne De Witte, zb., 17 j., ongeh., Mariastr. — Francisca Claer-hout, kloosterlinge, 88 j., Sfe Clarasfr.-- Alphonse Moulaerf, geneesheer, 75j.. wed. van Adèle Vanderghofe,Noordzandsfr. — Romanie Immesoefe, zb., 35 j., ongeh., Jacobinessenstr. 4 April, — Thérèse Anfhone.zb., 70 1/2 j., ongeh., Mariasfr (Uit verleden tijden). GEBOORTEN. 9 October 1916. — Albrechf Claeys, Ganzensfr. — Andréas Nollef, Helmsfr.— Renildis Mesfdagh, Kreupelensfr 12 Oct. — Jozef Van Daele, Oosfendsche sfeenweg. — Albrechf Van Loocke, Zeven Eikensfr. 13 Oct. — Elizabefh Van Maele, Bidderssfr. — Lodewijk Huys, Calvariebergsfr. 14 Ocf. —Jeanne De Haene, Zuidzandsfr. — Erna Mies-sens, Bidderssfr, 16 Ocf —Edward Lowyck, Jerusalemsfr.— Marcellina Timmerman, Esschenboomsfr. --Elza Missàulf, Keizer Karelsf. 17 Ocf. — Elizabefh Rambauf, Klei ne Nieuwsfr. 18 Ocf. — Juliaan Janssens, Vischpaandersfr — Sfe-phaan Bisschop, Wilhelmijnendreef. — Elza Puyppe, Hoog-stuksfr. — Simonna Paffyn, Vulderssfr HUWELIJKEN. 12 Septeraber 1916 .—Daniel De Jonghe, haarkapper, Calvariebergsfr. en Juliana Persyn, zb., Walweinstr. 16 Sepf. — Oscar CyfTers, mefaalbewerker, Vulderssfr. en Beatrix Vande Casfeele, cigarenmaaksfcr, Hoogsfuk. 19 Sept, — Guillaume François, monfeerder, Jerusalemsfr. en Àngèle Ramon, fabriekwerksfer, Peferseliesfr. 23 Sept. — Medard Goegebeur, werkman. Àrsenaalsfr. en Margarefa Willaerf, werkmeid, Vischpaanstr. 25 Sept.— Louis Baert, werkman, Venkelsfr. en Esperanee Desmif, kafoenspinsfer, Carmerssfr. — Alphonse Meule-brouck, kleermaker, te Sfe Kruis en Marie De Zuffer, zb., Stoelstr. OVERLIJDENS. 15 September 1916. — Yvonna Lauwers, 4 j., Vischpaandersfr. —■ Stéphanie Beekman, huishoudster, 69 1/2 j., echfg. van Franciscus Doonis, Mariasfr. — Sylvie Rossenu, 16 m., idem. — Sfephanie Dickx, huishoudster, 55 1/2 j,, wed. van Julianus Claeys, idem. 16 Sepf. ■— Frédéric Remy, zb., 42 j., ongeh., Bouveriestr. — Oscar Cooreman, fapijfsier, 47 ]., ec-hfg. van Marie Derous, Mariasfr. 18 Sepf. — Pefrus Devers, sfeendrukker, 70 j., echfg. van Pauline Delferre, Boferhuis. 19 Sept.— Adèle Claeys, huishoudster, 29 j., echfg. van Joseph Sfeelandf, Kammenmakerssfr, — Marie Vanden Broele, zb,, 72 j., ongeh., Pofferierei. — Julien Schepens, vaarfwachfer, 54 1/2 j., echfg. van Marie Bamelis, Mariasfr. 20 Sepf. — Benigna Janssens, huishoudster. 49 j., echfg. van Guslaaf De Craemer. Mariasfr.— Léo Lahousse mefser, 56 j., echtg, van Emma Roelens, idem,— Joannes Van Nevel, zb., 84 j., echfg. van Paulina Seghers, Sfe Clarasfr, 21 Sepf.— Michel Nackaerfs, zb., 27 1/2 j., ongeh. Bouveriesfr. — Omaar Fockaerf, 18 d., Boonemvesf.— Frans Verheecke, zb., 52 j., ongeh., Bouveriesfr.— Ludovica Bonté, huishoudster,66 1/2 j., wed. van Bernardus Gekiere, Mariastr. —- Germaine Borret, fabriekwerksfer, 19 1/2 j., ongeh,, idem. 23 Sept. — Julienne De Busscher, diensfmeid, 33 1/2 j., ongeh., Mariasfr. — Edmond Vervisch, zb., 27 j,, ongeh., Jacobinessenstr. 25 Sepf. — Bernardus Van Belleghem, dienstknechf, 79 j., wed. van Colefa Demefs, Mariasfr.— Alphonsius Eeckeman, fimmerrrran, 74 j,. echfg. van Elisa Vanderschaeghe, Koop-manstrt De Familie GOEMAERE lafen met groote droefheid wefen het afsferven van hunne beminde zusfer JUFFROUW RENILDE GOEMAERE geboren fe Brugge den 16 Juli 1868 en aldaar godvruchfig overleden den 6 April 1918. De lijkdienst, gevolgd door de begraving, zal plaafs hebben op WOENSDAG, 10 APRIL, om 10 uur, in de hoofdkcrk van ST-SALVATOR. BEENHOUWERSSTRAAT 12. R. 1, P. .t. t Men beveelf in de gebeden der chrisfene geloovigen de ziel van M1JNHEER CASIMIR STRUBBE Echfgenoof van Vrouw MARIE DE GRAEVE geboren fe Coolkerke en schielijk o.erleden fe Brugge den 23 Maarf in den ouderdom van 51 jaren. De plechtige nadiensf, waartoe gij vriendelijk uifgenood'gd wordf, zal plaats hebben op DINSDAG, 9 APRIL 1918, om 9 uren, in de parochiale kerk van ST-GILLIS R. I. P. lien centiemen. Met machtiging- der Duitsche Overheid. Zaterdag 6 April 1918. — Nr 64.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur belonging to the category Oorlogspers, published in Brugge from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods