Uit 't land van Aelst

1899 0
01 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 November. Uit 't land van Aelst. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2r3nv99t0g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

November 1917 — N* 12. Met toelating der Krijgsoverheid UIT'T LAND VAN AELST — KORT EN BONDIG. — Nr 12. Voor aile Soldaîen en Vlucktelingen uit het Arrondissement Aelst. J .1 Hoofdopsteller : Dr Hilaire C»RAVEZ,krijgsdokter D. 18, Belgisch veldleger Beheerder en Penningmeester : E. H. IV! au rit s VAN ÛEN BftEfôflPT, Aal- moezenier, Kales. Algem. Ârchivaris ■ Notaris Léo H ERS S EN S, Ie sergeant D 204, staf,B.V. POL DE MONT van Ninove Onderluitenant, verkennings-officier werd bij een beschieting der Belgische stellingen voor Dix-muide aan beide beenen erg ver-wond.Pol was hoogstudent te Leuven, en minnaar van eigen taal en volk. 't Was in die liefde dat hij, zooals vele anderen, den drang vond voor 't recht en de vrijheid van het gemeenzame vaderland, door een ontrouwen vijand be-dreigd, de wapens op te nemen. Vrijwilliger bij d'eersten oorlogs-kreet vocht hij reeds voor Ant-werpen te Ste-Katelijne-Waver en aan de Nethe. In de Yzerstreek vond ik hem terug op 13 October 1914, uitgeput door den langen af-tocht, voortstappend door de slib-berige ijzermodder, doch steeds strijdiustig en welgezind. Als al-tijd, vertelde hij met vollen mond de kluchtigste wederwaardighe- den van den oorlog. Zoo deed hij den Yzerslag meê en vocht met 't blanke wapen bij de terugname van Ramscappelle. Na den Yzer-veldtocht ging hij ter officieren-school, kwam terug als adjudant, werd luitenant, en om zijn kranig aanvoeren en om zijn koene durf-kracht werd hem een aanvoerder-schap van verkenners toever-trouwd. Voor de lijnen, zonder dekking, in 't liooge gras, woeste distels en waaiende riet, in een veld met watergrachten omzoomd, met granaatputten bezaaid, door prikkeldraad versterkt, daar be-loerde Pol met zijne mannen, den vijand. Op 15 October 1.1. was hij er weêr met zijn mannen, toen de vijand plots een hevig geschut op onze stellingen riclitte. Wat zou er volgen? Wat was zijne bedoe-ling, was het een aanval? Waak-zaam en aandachtig volgde Pol, 't gevaar bewust, de vijandige be-werking. Granaten huilden ver-vaarlijk in 't rond en barstten open met schrikkelijk geweld, toch deed hij zorgvuldig zijn plicht, toen een obus verraderlijk kwam àangevlogen en aan zijn voeten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Uit 't land van Aelst belonging to the category Frontbladen, published in Calais from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods