Uit 't land van Aelst

1864 0
01 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 September. Uit 't land van Aelst. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fx73t9dz2p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Septe'mber 19 17 N* âO. Met toelating der Mvijgsçverheicl. Uit 'T Land VAN AELST KÔRT EH BONDIG. Nr 10. Voor aile Soldaten en Vluchtelingen uit het Arrondissement Aelst. Hooîdopstéller ^ Dr Hiïaire GRAVEZ,krijgsdokter D. 18, Belgisch veldleger Beheerder en Penningmeester : E. H. MaurSts VAN DEN BREIVIPT, Aal- moezenier, Kales. Al ge m een Archievaris • Notaris Léo HERSSENS, s or géant D 204, staf,B.V Commandant HUYGHE ... zooïi van den heer Huyghe, hoofdcoaducteur van Bruggen «mi Wegvn ter stad Aalsi, werd op 5 Oogst door obusscherven aari heide beenen erg verwond. Aan t hoofd zijnor kompagnie, keerde hij huiswaarts van de loop-grachten. t Was nacht, on de duit-schers schoten nu en dan iangs den weg dien hij volgen moest. De mist belette de juiste plaats te onder-scheiden. Betrouwend op 't gunstig toeval, dat steeds heel den oorlog met hem was, kloekmoedig een mogelijk gevaar trotsend, — want doorgaan moest m en — trok hij door met zijae kompagnie. Op de beschoten plaats gekomen, hoort m en tweedonderslagen uit de verte; een obus valt dicht bij, een tweede volgfc onmiddeiijk en kwetste commandant Huyghe, die achterover geworpen werd, en alzoo aan een gewissen dood ontsnapte. Commandant Huyghe wTas pas uit Congo terug gekeerd, waar hij zeven en liai! jaar als postoverste in Katanga dienst deed/ ïn 't begin van den oorlog op rustverloî zijnde in België, hernam hij onmiddeiijk zïjoe plaats in zijn oud regiment, het 7e Linie, en deed manhaftig, aan het hoofd zijner kompagnie, de la s tige eerste maanden oorlog en den roemrijken Yzerslag meê. Io liet begin van 1915 werd hij terug naar Congo geroep^n, waar hij heldhaîtig medestreed in den zegenrijken veldtocht door Buitsch Oost-Afrika, langs Kivu, Myanda en Tabora. Aldaar de oorlog gëein-digd zijode, kwam hij terug ons leger vervoegen om deel te nemen aan den grooten vrijheidsveldtocht, die ons land van den overweldiger zal verlossen. Hij is te Hoogstade in * Belgian Field Hospital », en, na eene heel-kundige behandeling onderstaan te hebben. is hij reeds aan de beter-hand.Wij bewonderen zijn heldhaîtig gedrag en wenschen hem spoedig herstel. H. GRAVEZ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Uit 't land van Aelst belonging to the category Frontbladen, published in Calais from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods