Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

743 0
26 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 26 September. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 18 June 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rr1pg1kd2s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeninosblad voor de Dezette slreKen van België. îiilletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. BRÛSSEL IY> 4. 26. SEPTEMBER 1914. 1. VERORDNUNG. Die durch die Verordnung vom 10. Septernber 1913 (Nr. 2 des Gesetz- und Verordnungsblattes fur die okkupierten Gebiete Belgiens) bis zum 30. Septernber d. J. verlàngerte Frist fur Protesterhebungen und sonstige zur Wahrung des Regresses bestimmte Rechtshand-lungen wird hierdurch bis zum 31. Oktober d. J. yerlângert. Brussel, den 23. Septernber 1914, Der General-Gouverneur in Belgien, Freiherr von der Goltz, Generalfeldmarschall. ! ^ VERORDENING. De door de verordening van 10en Septernber 1914 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr 2) verlengde termijn voor protestverheffingen en andere tôt waaring van regres bestemde rechtshandelingen wordt hierdoor opnieuw verlengd tôt i den 31en Oktober 1914. Brussel, den 23en Septernber 1914. De Gouverneur Generaal in België, Vrijheer von der Goltz, Generaal-Veldmaarschalk. 1" ARRÊTÉ. Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et tous actes conservant les recours, délais prorogés par l'arrêté du •10 septembre 1914 (Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, N° 2), sont prorogés à nouveau par le présent arrêté jusqu'au 31 octobre 1914. Bruxelles, le 23 septembre 1914. Le Gouverneur Général en Belgique, Baron von der Goltz, Feldmaréchal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods