Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

245 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 May. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 17 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zg6g15w655/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3769 - Gesetz-undVerordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieî afdeeling bij den Generaalgoi verneur in Belgié. Gedrukt in d drukkerij van liet Wet- en Yeroi deningsblad, Brussel, Leuvenscb straat 40. Het Wet- en Verordeningsbla ls in BelgiS verkrijgbaar b bovengenoi mde drukkerij. i Duitscliland en in liet onzijdig buiteniand bfl de Duitsctie pos kantoren tegen een kwartaa abonnement van 2,51) mark. Er kele nummers kosten 2.J Pfenni pei1 stuk. De doorioopencle toi zending van het bijblad tôt hc Wet- en Verordeningsblad ka de voornocmde drukkerij tege deaan 't einde van eik kwartai te innen som van 4 Pfennig pe rei van ieder nummer bestel worden. Wet- en Verordeningsblad voor de bezcttc streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedrucl in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsolattes zu Brusstl, Lowenerstrasse 40. Dus Gesetz- und Verordnungsbiatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschlar und im neutralen Ausiand dure h die deutsclien I'ostanstalten fllr 2/0 M. viertcljHhriioh regeimâ sis bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2» Pfennig. Die fortiautende Zusendung d( Iieiblattes zum Gesetz und Verordnungsbiatt kann bei der genannten Druckerei gegeu die ai Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betragevou 4 Hennis fllr ein Biattder einzeineaNummt hPHtifràét wpi'dpp Publie par le département 'joli-tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de i administration dos postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. l a susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la lin de chaque trimestre, de 4 Pfennig nar fîSlllM*» Aa ph'JC na nnmÀKn bkuSSEL. IV 350. 27. MAI 1817. INHALT: VerlUgung, betr. Imrcbf ulirung des Gesetzes vom 15. Juni 1SS3 in den staatliclien und kommunalen Mittelschulen niederen Grades von Gross-Briissel, S. 3769. — Verordnung, betr. Vollzug des Volksschulgesetzes, S. 3772, INHOUD : Beschikking betreflende de uitvoering der wet van 15 Juni 1883 in de rjjks- en gemeentemiddelbarescliolen van den lageren graad van Groot-Erusscl, bl. 3770. — Verordenlng betreffende de uitvoering van de wet op liet lager onderwiis, bl. 3772. SOMMAIRE : Arrêté concernant l'exécution de la loi du 15 juin 1883 dans les écoles moyennes du degré intérieur de l'Etat et des communes, de l'agglomération bruxelloise, p. 3771. — Arrêté concernant l'execution de la loi sur l'enseignement primaire, p. 3772. 1. VERFiÎGUNG, betreffend Durchfilhrung des Gesetzes vom lô. Juni 1883 in den staatliclien und kommunalen Mittelschulen niederen Grades von Gross-Briissel. In Ausfùhtung des Gesetzes vom 15. Juni 1883 iiber den Gebrauch der vlâmischen Sprache in den mittleren Unterrichtsanstalten des vlâmischen Landesteils \yird fur den Bereich von Gross-Briissel folgendes vertùgt : Artikel 1. In den vorbereitenden und in den mittleren Abteilungen der Mittelschulen niederen Grades werden vlâmische Klasscn mit vlamischer Unterrichtssprache und franzosische Klassen mit franzosisclier Unterrichtssprache gebildet, und zvvar in den vorbereitenden Abteilungen fiir aile Fâcher, in den mittleren Abteilungen fur diejenigen Fâcher, die in Artikel 2 des Gesetzes vom lu. Juni 1883 und den auf Grand dieses Artikels getroflenen Bestimmungen genannt sind. Artikel 2. Die Ueberweisung der Schiiler in die vlâmische oder die franzosische Abteilung erfolgt durch einen aus dem Lehrkôrper der Anstalt gebildeten Ausschuss (kommissie van indeeling, commission de classement). Er besteht ausser dem Direktor, der den Vorsitz fiihrt, aus mindestens vier Mitgliedern, die von dem Ministerium fiir Wissenschaft und Ivunst zu gleichen Teilen aus den Lehrern, die Unterricht in Fâchera mit vlamischer Unterrichtssprache erteilen, und aus den Lehrern, die Unterricht in Fâchera mit franzosisclier Unterrichtssprache geben, zu berufen sind. Wird ein einstimmiger Beschluss des Ausschusses nicht erzielt, so ist der Fall dem Ministerium fiir Wissenschaft und Kunst zur Entscheidung vorzulegen. Artikel 3. Schiiler, deren Muttersprache die vlâmische ist, sind der vlâmischen, Schiiler, deren Muttersprache die franzosische ist, sind der franzosischen Abteilung zuzuweisen. Ist weder die eine noch die andere Sprache die Muttersprache, so hat der Familienvorstand die Wahl, in welcher Abteilung der Schiiler unterrichtet werden soll. Artikel 4. Fiir Schiiler, die bis zur Anmeldung zur Mittelsclmle die Klasse eines Kindergartens oder einer Volksschule besucht haben, gilt die Unterrichtssprache dieser K lasse ohne weiteres als deren Muttersprache. Im iibrigen stellt der Ausschuss alsbald nach der Anmeldung des Schiilers dessen Muttersprache fest. Die Einschreibung des Schiilers erfolgt unter Mitwirkung des Ausschusses. Artikel 5. Unterlagen fiir die Entscheidung des Ausschusses sind : die Abstammung des Schiilers, die Sprache, in der er den bisherigen Unterricht erhalten hat, die Umgangssprache seiner nâheren Umgebung. Iti dea nsit drei Sternes beieichaeten Verordnungen De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden | Les arrêtés marqué» de trois astérisque» serent aSché». fat Bekanatgabe aueh durch Haueraaschlag beabsichtigt. ! ook dsor middel van aanplakbrievea bekend gemaakt. ! Les autres doivent être portés à la connaissance du puMi» Ke ftbrigeiî Eind darefc di - Sa èil* îdere ' - (dérangés être door de gemeente et spécialement des intéressés par les admiuistritioM Uelier - insb . . iera an die lut l. ia s. » '.erlieid .vigea» de gebruikelijke wijze van bekendmaken c^inmuaales, qui procédèrent ainsi qu'elles ont coûta®# m ge»e». 1 »ooral aan de belanghebbeudeE medîgedeeld worden. j de la faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods