Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

637 0
11 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 September. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 18 May 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hh6c24s96r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gesetz-und Verordnungsblatt fur aie okkupierten Gebiete Beigiens. Wet- en Verordeninosblad voor de Me streken van België. Bulletin oitlclel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. BRÙSSEL. IV «. 11. SEPTEMBER 1914. 1. VERORDNUNG. Die durch Verordnung des Konigsder Belgier vom 2. August dieses Jahres (Moniteur vom 3. August 1914, N° 215) gewahrte und I durch Verordnung des Konigs der Belgier vom 6. August dieses Jahres (Moniteur vom 9. August 1914, N°22I) verlangérle Frist fur Protesterhebungen und sonstige zur Wahrung des Regresses bestimmte Rechtshandlungen wird hierdurc.h verlangert und zwar einstweilen bis zum 30. September dieses Jahres. Brûssel, den 10. September 1914. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von deii Goltz, Generalfeldmarschall. % 1" VERORDENING. De door verordening des Konings der Belgen van 2 Augusti van dit jaar (Moniteur van 3 Augusti -1914, nr 215) toegestane en door verordening des Konings der Belgen van 6 Augusti van dit jaar (Moniteur van 9 Augusti 1914, nr 221) verlengde termijn voor protest-verheffingen en andere tôt waring van regres bestemde rechtshandelingen wordt hierdoor verlengd en wel voorloopig tôt 30 September van dit jaar. Brussel, 10 September 1914. . . De Gouverneur Generaal i:i Belgic, Vrijheer von der Goltz. Generaal - Veldmaarschalk. / 1° ARRÊTÉ. Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et tous actes conservant les recours, délais accordés par l'arrêté du Roi des Belges en date du 2 août 1914 (Moniteur du 3 août 1914, n° 215) et prorogés par arrêté du Roi des Be'ges en date du 6 août 1914 (Moniteur du 9 août 1914, n°221), sont prorogés à nouveau par le présent arrêté provisoirement jusqu'au 30 septembre 1914. Bruxelles, le 10 septembre 1914. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von der Goltz, Feldmaréchal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods