Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

2719 0
30 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 30 January. Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad. Seen on 07 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z60bv7cg9t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HOE STAAT HET MET DEN OoRLOG ? XVII Wekelijksch Overzicht der Politieke en Krijgsgebeurtenissen. | te versterken — of dat van zijn vijand tracht te verzwak- Pransche troepen in rusthalt te Saloniki. moetingen plaats ge- had tusschen de Tur- Algemeene ^t/anneer men het ver- ken en de Russen. Het lot der wapenen is oogenschouw ^°°P ^er krijgsge- wankelbaar. Na< in Mésopotamie de Turken beurtenissen gedurende tegen de Engelschen te hebben begunstigd, den laatsten v/inter 1914-1915 nagaat, moet heeft het zich thans ten voordeele der men bekennen dat de bedrijvigheid gedu- Russen gekeerd, *• zooals ten duidelijkste rende de huidige wintermaanden kleiner blijkt uit de bekentenis van den Turkschen is.De artillerie weliswaar is overal aan den Staf zelve,-die verklaart dat de Turksche gang, enuitFrankrijkzoowelalsuit Rusland, troepen achteruit zijn getrokken onder de van het Italiaansch oorlogstooneel zoowel beschermingvandekanonnen vanErzeroem. als van den Balkan of van het Turksche In Mésopotamie heeft de strijd in voile operatieterrein, meldt men ons plaatselijke kracht hernomen en krachtdadige pogingen voorvallen van zeker belang. volgen elkaar op in de streek van Kut-el- Maar dat ailes heeft enkel een taktisch Atmara, waar de Engelschen trachten het karakter in dezen zin, dat elkeen der tegen- verloren terrein te herwinnen. strevers eenvoudig zijn vertrekpunt tracht Men ziet hoe er op deze fronten geene Fransche troepen in rusthalt te Saloniki. Wijl jas en uniformpet den vijand verschalken, geniet de listige soldaat eene welverdiende rust. rust heerscht, maar wat deert de Kaukasi-sche sneeuw aan de Kozakken, en wat schaadt aan de Engëlsche koloniâle troepen en aan de Turksche soldaten de zonne van Mésopotamie? * Op den De troepen van generaal von Balkan Koevess gaan steeds voort met de onderwerping der Montene-grijnen te aanvaapden, en tijdens deze wer-king maken zij zich 00k soms meester van Een granaat sloeg den sterken boom als een stroopiiltje in splinters. uitgeputte benden vluchtelingen, die vroeger tôt het Servische leger behoorden. De Oostenrijkers rukken voortdurend verder het Zuiden in en hebben opvolgent-lijk Scutari, Antivari, Dulcigno, St-Jan-de-Medua bezet, van waar zij op Durazzo optrekken. Weldra zullen dus 00k Monténégro en Albanie gansch gezuiverd zijn. * Te De Bondgenooten hebben zich Saloniki stev'S m deze stad vastgezet, welke zij gansch met verdedi-gingswerken hebben omringd. Tôt nu toe hebben de Centrale Mogendheden, even-min als hun bondgenooten de Bulgaren de Grieksche grens niet overschreden. De krijgsverrichtingen bepalen zich dan tôt wederzijdsche vliegtochten ; de Centralen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad belonging to the category Culturele bladen, published in Brussel from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods