Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1233 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 July. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cn6xw48m63/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vlaamse van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 M ER WEEK M.r I ( t. v I > f Dinsdag- 28 Juli 1914 - nérstraat, jrussei ABONNEMENTEN . 1 jaai 6 maand 3 maan o .elgiè, oracruvrufr. 1473.50 Nederland, •20105.00 Andere landen3211g.co Men kan inschrijven ten nuneele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben rprht nj) ppi> gratis hnpJ{pnj)TpmiP Hoofdopsteller-Eigenaar : JXJLIXJS HOSTE, BRUSSEL TELEFOON' Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 Nr 209 Dinsdag" 28 Juü 1914 Prils : b o»! tiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzij^, per kleinen regel. . . fr.0,30 3öBladzijuu»i,03,00 Keehleriijke afkondigingen ...»5,00 Voor alle annoncen zich wenden ten bureeie StP1ETERSTRAAT. SO, BRUSSEL De Oo«enrI|ksch-ServIsche Botsing aarheid.der Noordzee. - Krijgszuchtige stemming in Oostenrijk en Hongarije.--De groote mogendheden onderhandelen. DE DONAU-GRENS TUS5GHEN OOSTENRIJK EN SERVIË -. ■.:.:, , land 1jst nog lig ai, i.d. erkjng' t leger mede te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods