Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1213 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 August. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 05 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m61bk17n1w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

mmmm mmmm^^»mm^^^^^»^^^^m^mmmÊm ***Ë^m9mmBËËÊmm Vlaamsche Gazet VIJFTIENDE JAAR IMaandag" 3 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand Jelgië, vrachtvrüir. 1473.50 Nederland, ■20106.00 Andere landen32.111.00 Men kan inschrijventen bureele van het blad .30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Hoofdopsteller-Eigenaar : JTJLITJS HOBTE, BEUS8EL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 Nr 215 Maandag: 3 Augustus 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . fr.0,30 3° Bladzijde>i»00 '2* Bladzijdefr. 2 en 15,00 Hechterlijke afkondigingen ...»3,00 Voor alle annoncen zien -wenden ten bureeltv StPIETERSTRAAT, SO. BRUSSEL DE ALGEMEENE OORLOG SCHIJNT UITGEBROKEN ->-•♦•>-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods