Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

713 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 August. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5x2599zt58/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Hoofdopsteller-Eigenaap : JULIUS HOSTE, BRUSSEL VIJFTIENDE JAAR Dinsdag: 11 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 Jaar 6 maand S maand Stlgië, VTtichtvrMir. 147 3.so Nederland, ■20106.09 And f re landen2%H1.00 Hen kan inschrijven ten bureeie van het blad •0, St. Pieterstraat, Iruastft •n od de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een oeUlustretré büvoeaset van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 Ir.) hebben recht op een oralis boekenpremie. Vlaamsche Gazet van BRUSSEL TELEFOON' Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 VERSCHIJNT 7 MAAfe PER WEEK Nr 223 Dinsdag? 11 Augrustu* 1914 Prijs : 5 certieme* AANKONDIGINGEN 4e 3* Bladzijde»*t 2« Bladzijde ..*... .fr. 2 en »3,00 Rechterlijke afkondigingen ...»3,00 Voor alle annoncen xicb wenden ten bureel» StPIETERSTRAAT, 99, BRUSSEL ~- DE TOESTAND TE LUIK ^-•♦< Samentrekking der Franscke en Belgische Legers tegen de Duitschers 40,000 BELGISCHE VRIJWILLIGERS HET OORLOGSGEBIED tem* M f Mi 0 «»£â=? ft€CW. • I« KAART DER IN DEN OORLOG BETROKKEN GEWESTEN Het overrompeld grondgebied TOESTAND LUIK De Duitschers zijn dus in de stad Luik, terwijl de twaalfforten die deze omgeven met de Belgische troepen zijn bezet. Eene kleine voldoening voor de. Duitschers, van weinig strategisch belang. De Duitsche soldaten verblijven niet talrijk In de stad en leven er rustig,, zonder de inwoners te mishandelen. De nationale vlaggen, zegt men, wapperen nog aan allo ramen. «Zij blijvenwapp schrijft een blad, stom protest dor stede, door een uuitschen overrompelaar tijdelijk' overweldigd, on fiere bevestiging van ons nationaal geve De oneenighekl van vroeger met de Vlamingen wordt thansniet meer herinnerd, en deze heeft plaatsgeruimd voor de vurigste vaderlandsliefde,tot verdediging van het land men te Luik vernam dat de vijand hét grondgebied ba l overrompeld, verschenen Belgische vlaggen tallenkante. Deze doenwijze, op hel blik des govaars, moet dooi' allo Delgen worden nagevolgd. . ->~m+m~

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods