Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

846 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 16 August. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 11 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/df6k06xt84/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VlaamsÉe Gazet van BlUSSEI TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 Hoofdopstellep-Eigenaar : JULIUQkoste, shei VERSCHIJNT 7 I R WEEK OP ONDERZOEK —>-*-< Zeven Oostenrijkscbe Regimenten vernield WAT ER BOND niENENffBEURDE Ons bezoek aan de verwoeste dorpen 0FF1CIEELE MEDEDEELiNG Het Krijgsplan der Duitschers :.„ '! ; lcn' 1°;00° f fkas der traktatie * on den eigenaar ' Jozet IVQd wat j vrouwen m< t de haren uit d sleurd; 4.— Iri bijzondere huizen geld. juweelcn, , wijn en eetwaren gestolen ; — Rustige burgers, waaronder de brave h. Lowet, burgemeester, uren lang met dearmen omhoog öÜschopt;. - Dorpelingen en grijsaards gedvvoihun oorlogsmateriaal te dra — De h. Roumieux, schenen, gebruta- ; Iiseerd ; — Een brouwerskar in beslag phet paard uitgespannen en meegevoerd; — Een karabinier-wielrijder aan eenboom opgehangen en een tweede door den kr pgesch< to. - Het pest bureel ingenomen en het geld geroofd; 11. — Onze gekwetste lansiersn n verder afgemaakt ruiterijgevechten op verschillende punten tet en paar mijlen van Thienen. tDe driestheid, waarmee de Duitsche ruitersin België doordringen, is enkel geëvenaardhun gereedheid cm zi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods