Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1311 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 March. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dj58c9s022/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

fioofdopxtsller-Eigenaar : J"C7X*ITJS HOBTE. BRUSBEI, TIJFTIENDI JAA* Zondag- 15 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brasse! ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand3 m.. België, vrachtwij h\ * 4,00 7,804,00 Nederland, » > 20,04 10,808,SO Andere landen t 32,00 16,008,00 Men kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijver* voor een jaar ( 1 4 frank), keèben recht op eene gratis boehenpremu en een geïllustreerd tveheltflsch bijvoegsel van % blad*. Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent net nummer Vlaamsche Gazet van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK 3JQSTXJTJ-R BIST RED A.OTIB ' TELEFOON tSO Nr. 74 Zondag* 15 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN A» Bladzijde, per kleine reëel •'••-'&■0,5t !• Bladzijde»i,00 2* Bladzijde . « • . . - . Ir. * en i5,00 Rechterlijke eerherstelling en . >*,Ö# Het Nederlandsen Sportpark te Amsterdam&n Belangrijk Meifeest DAGKLAPPER De Studentenwoelingen Voor de tclbeambten. — De regeerihg zal eens te meer gelegenheid hebben hare genegenheid (!) aan de Tolbeambten te betoonen. Inderdaad', vijf leden der linkerzijde hebben aan de begroeting van finaueën een wijziging voorgesteld, strekkend om een krediet van Suw Caro- < I t T :; Maart, in den N ■ louwburg te Gent, gevieen lamd 50,000 fr. uit te trekken, om de jaarwedde vi de tolbeambten te veihoogen en aan de geprerden de dienstkleedmg kosteloos te verschaffen. Het verkeer te Londen. — De drukte van het straatverkeer in de Engelsohe hoofdstad gaat alle denkbeeld te boven. In den loop eener voordracht over het ver- ! Speyer, dat in De dienst dezer vervoermiddelen wordt verzekere! door 27.000 personen.de-r Belgische, bisehoppen had aangeisproken. Buitensporige rijkdom. — De ambtenaren | De vergadering derbisschoppen zou de grietier schatkist in de Vereenigde Staten, belast ven der studenten onderzoeken en recht laten dien / i glansrijk doorstond. Na opge- deinkomsten vast te stellen van John De Roe- gi, waar hen behooi 11 te zijn In di vooritsche kiin^efeller^, schatten dat-hij omstreeks 500 milLioen zegetocht door onze Per'jaar opstrijkt, pit maakt zoowat ■ rhalf gouwen en vestigde, door haar 't^l SVr, Ll8G2^'^f1"f"?' eds naat de volmaaktheid ^eK^^ end spel, den roem van-menige tooneel- jaarmaarzoove.el verdienen als Rockefeller *%*'ede"f ftandsz^n Aingenomen door allerhande ii\ » en üooi en vooi onze aomme, ïompemeLkafroomers, terwijl ook prachtige uitstal- \ inningen,met liefde en toewijding en bewonlingenvanscheikundige meststoffen te zien derenswaardige kunst kan gespeeld worden,zijn. De dag van 17 Maait zal voor Mevrouw CaroKortom, de tentoonstelling is in alle opzich- \ i de Wiele een onvergetelijke schooneten belangwekkend, zelfs voor mensenen die un. De « Vlaamsche Gazet » sluit zich van niet van het landbouwbedrijf leven, want men 1>peukisinde baai der Somme voorgekomen,kan er zich een denkbeeld vormen van den Devisschersbcot « Erne-st-Geneviève « werdvooruitging dien het mensen el ij^k vernuft op door het tempeest overvallen Drie personen?^L gebl^_deV..'andbOLnvniJverheidheeftkun" —••>«=»-~m+m>-te hoofdrol vaniwburg heefi voor haarin hotIscihap N.m den liter Arthur Héndrükx, onïel toonëeln pijenvan gans-ch het Vlaamsche. land.vijtiemjarig meisje, debuteerde zij,!e e ener eeuw geleden, in ring» De rol van «Lutje»uit «De Schoolvan HippolieJ van Peene, bezorgdems kunslin dt n dep den vuur- ihanpij op onwagrondslagen ij op de handen gedragen, want men v. -tsi dat, belangrijke gemeenten ut Vlaanderen, de n een tog met haar stond 1. Tot zeifs in Holland ging zij kostbare Was In 1 niet te Breda, dat haar in een looneelwedstrijd ten massief- 11 medalie der Koningin word geschon- 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods