Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

857 0
10 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 10 December. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 09 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nv9959dq3w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

J1 DECEMBER 1915 J — 1 ift.'j — Gesetz- und Verordnungsblatt Oitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van lietWet-enVeror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordemngsblad ls in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-tending van het bijbiad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van eik kwartaal te intien som van 4 Pfennig per tel van ieder nummer bcsteld isorden. for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de Lezelte streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsbiatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausiand dureh die deutsclien I'ostanstalten fur 2.50 M. vierteljahrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2') Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsbiatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig flïr ein Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel, vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie so charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la (in de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. >• BRUSSEL. N" 151. 10. DEZEMBER 1913. INHALT: Verordnung liber die Erhebung der zur Versorgung der Zmlbevôlkerung verfdgbaren Vorrate an Kartoffeln, S. 1405. — Bekanntmacîiung, betr. Stellung einer Firma unter Zwangsverwaltung und Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 1407. INHO VD : Verordening over het vaststellen der beschikbare voorraden aardappelen noodig voor de burgerbevolking, S. 1406. — Bekendmaking, betr. Het plaatsen onder dwangbeheer van een huis enhetbenoemen van een dwangbeheerder, bl. 1407. 0MMAIRE : Arrêté concernant le relevé des stocks de pommes de terre pouvant servir à l'approvisionnement de la population civile, p. 1406. — Avis concernant la mise sous séquestre d'une entreprise et la nomination d'un séquestre, p. 1407. Y VERORDNUNG 1 ùber die Erhebung der zur Versorgung der Zivilbevôlkerung verfûgbaren Vorrate an Kartoffeln. Art. 1. Wer im Bereiche des General-Gouvernements am 20. Dezember 1915 ïibor 50 kg Kartoffeln in Gewahrsam liât, ist verpflichtet, diese orriite der Gemeindebehôrde, in deren Bezirk sie lagern, anzuzeigen. Art. 2. Die Anzeige ist der zustiindigen Gemeindebehôrde (Art. 1) spatestens bis zum Ablauf des 23. Dezember 1915 zu erstatten. Wie die .nzeige zu erfolgen bat, bestimmen die Militar- und Festungs-Gouverneure bezw. die Kommandanten von Maubeuge und Beverloo Art. 6). Art. 3. Ausser den deutsclien Militar- und Zivilbehôrden sind die Gemeindebehorden oder die von ibnen beauftragten Personen befugt, zur irmittelung richtiger Angaben, Vorratsriiume oder sonstige Aufbewahrungsorte, in denen Vorrate von Kartoffeln zu vermuten sind, ■u untersueben und die Biicher des zur Anzeige Verpflichteten zu priifcn. Art. -i. 0 Wer die vorgeschriebene Anzeige nicht in der gesetzlichen Frist erstattet oder imrichtige oder unvollstandige Angaben macht, vvird Bit Gefàngnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrai'e bis zu 10 000 Mark bestraft. Aueh kann auf Einziehung der Voiriite, die ïerschwiegen sind, erkannt werden. Art. 5. Zustândïg sind die deutschen Militiirgerichte. Art. 6. Die Militar- und Festungsgouverneure sowie die Kommandanten von Maubeuge und Beverloo erlassen die Bestimmungen zur Ausfiihrung dieser Verordnung. Brussel, den S. Dezember 1915. ^ , . . Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, VII, 10671. Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods