Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

645075 0
13 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 13 January. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 08 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3h709/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1501 Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens., Wet- en Ycrorden^ngsblad voor de bezctte streken van België. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé, Uitgegeven door de politieke afdeelingii) den Generaalgou-verneur iniBelgie. Gedrukt In de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en verordenlngsblad is in liclgiê verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsclie post-ïanttn-en to'gen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele mimmers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-zending van iiet biJjâitd tôt tiet Wet- en Verordeni^rsblad kan de voornoemde drukkerij tegen lcte aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per vel van îeder nummer be.steld wordeu. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouvemeur in Belgien. Gedruckt il der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Iirllssel. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durcii die genannte Druckerei. in Deutschland tnd lin neutraien Ausland durcii die deutschen Postanstaiten fttr 2,n0 M. vicrleljiihrlich regelmâs-jig; bezogen werden. Die einzeitie Nummer kostet 2<i Pfennig. Die fortiaufende Zusendung des ietpiattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gogen die am '-u-de jeden \ îerteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fur ein Biatt der einzelnen Nummer jeantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique ; imprimé ùBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfen-tiig. La susdite imprimerie so charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, <1 la lin da chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. X" 165. 13. JANUAR 191C. JNHALT : Verordnung, betr. den Abbau des Moratoriums, S. 1501. — Verordnung liber den Postprotest, S. 1505, INHOTJE : Verordening betreffend de trapsgewijze ophefflng van het moratorium, bl. 1502. — Verordening over het postprotest. bl. 130" SOMMAIRE : Arrêté concernant la suppression graduelle du moratorium, p. 1503. — Arrêté concernant le protêt postal, p. 1506. VERQRDNUNG, betreffend den Abbau den Moratoriums. Artikel 1, Die durch Verordnung vom 17. Dezember 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens Nr. 156) bestimmten Fristen fiir die Erhebung des Protestes und fur die sonstigen zur Erhaltung der Regressrecbte notwendigen Handlungen werden fiir gezogpne. Wechsel, die vor dem 3. August 1914 ausgestellt und in der Zeit vom 31. Juli 1914 bis 31. Januar 1916 einschliesslich im Gebiete des Generalgouvernements Belgien zahlbar sind, bis zum Ablauf von neunzehn Monaten und sieben Tagen nach dem Verfalltage, jedoch nicht iïber den 8. August 1916 hinaus, verliingert, sofern die Wechsel im Gebiete des Generalgouvernements Belgien ausgestellt worden sind und die Wechselsumme 200 Franken iibersteigt. Sind solche Wechsel ausserhalb des Generalgouvernements Belgien ausgestellt worden, oder betrâgt die Wechselsumme 200 Franken oder weniger, so werden die bezeichnetén Fristen bis zum Ablauf von zweiundzwanzig Monaten und sieben Tagen nach dem Verfalltage, jedoch nicht iiber den 8. Novem-ber 1916 hinaus, verliingert. Vor Ablauf der im Absatz 1 bezeichneten Fristen kann die Einlôsung von den Indossanten und den anderen Verpflichteten nicht verlangt werden. Die Erhebung des Protestes ist von der Verkiindung dieser Verordnung ab nur innerhalb der letzten sieben Tage vor Ablauf der im Absatz 1 bezeichneten Fristen zulâssig. Hinsichtlich der Zinsen bleiben die bisherigen Vorschriften unberùhrt. Artikel 2. Die im Handelsgesetzbuch Buch 1 Titel 8 Artikel 53 Absatz 1 vorgesehene Frist fur die Erhebung des Protestes wird fiir aile Wechsel, die vom 1. Februar 1916 ab im Gebiete des Generalgouvernements Belgien zahlbar werden, um fiïnf Tage verliingert. Artikel 3. Die im Handelsgesetzbuch Buch 1 Titel 8 Artikel 56 und 58 vorgesehenen Fristen zur Ausubung des Regresses werden um vierzehn Tage verliingert'. Fiir die im Artikel 1 bezeichneten Wechsel werden die Fristen fiir den Regressanspruch des Inhabers von dem Tage an berechnet, an dem die Ausubung des Regresses zulâssig wird. Artikel 4. Die im Handelsgesetzbuch Buch 3, Titel I, Artikel 443 vorgeschriebene Einsendung der Liste der protestierten Wechsel an den Prâsidenten des Handelsgericlits hat statt innerhalb der ersten zehn Tage des der Protestait fnahme folgenden Monats erst innerhalb der ersten zehn Tage des niichstfolgenden Monats zu geschehen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods