Your search * has 651 results

a-z index of titles
  • Vakbondspers

Filters

Subject

Révolution de février en Russie

À la veille de la Première Guerre mondiale, l'agitation régnait en Russie. Un nombre croissant de Russes exprimait ouvertement son mécontentement vis-à-vis du tsar Nicolas II et de son régime autoritaire. Lorsque la guerre éclata, ce mécontentement fut provisoirement noyé par une vague de patriotisme. Les vifs sentiments ...

De hond aan het front

Honden speelden, net als andere dieren, een niet te onderschatten rol in de oorlogsvoering. Ook zij werden in 1914 ‘onder de wapens geroepen’ en hielpen de soldaten op allerlei manieren. Achter het front werden ze voor kleine karren gespannen en zo vervoerden ze machinegeweren, munitiekisten en eten. Na een beschietingen of in het ...

Bildung und Unterricht

Nach belgischem Gesetz musste jedes Kind zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr die Schule besuchen. In den ersten Monaten des Schuljahres 1914-1915 war dies jedoch äußerst schwierig. Durch die Mobilisierung hatte sich der Bestand an Lehrern gelichtet, und sehr viele Schulgebäude waren mit Flüchtlingen und alliierten oder deutschen ...

Onderwijs

Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten. In het beste geval ...

Enseignement

La législation belge impose à chaque enfant de suivre l’école de six à douze ans. Les premiers mois de l’année scolaire 1914-1915, ce ne fut cependant pas une mince affaire. La mobilisation avait éclairci les rangs des enseignants tandis que des réfugiés et des soldats alliés ou allemands s’appropriaient de nombreux ...

Kampfhunde

Hunde spielten, wie auch andere Tiere, eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Kriegsführung. Auch sie wurden 1914 ‚zu den Waffen gerufen‘ und halfen den Soldaten auf verschiedene Weise. Blog: 'Der Hund an der ...

Chiens de guerre

Il ne faut pas sous-estimer le rôle joué par les chiens, au même titre que d’autres animaux, dans la tactique de guerre. Eux aussi furent appelés sous les drapeaux en 1914 et aidèrent les soldats de différentes façons. Blog: 'Le chien au ...

Education

According to Belgian law, every child was required to attend school between the ages of six and twelve. In the first months of the school year 1914/1915, however, this proved very difficult. Mobilisation had thinned out the teaching staff and many school buildings were occupied by refugees or Allied or German soldiers. Once the frontline ...

Bildung und Unterricht

Nach belgischem Gesetz musste jedes Kind zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr die Schule besuchen. In den ersten Monaten des Schuljahres 1914-1915 war dies jedoch äußerst schwierig. Durch die Mobilisierung hatte sich der Bestand an Lehrern gelichtet, und sehr viele Schulgebäude waren mit Flüchtlingen und alliierten oder deutschen ...

Military dogs

Dogs, like other animals, played a role in the war that should not be underestimated. They too were 'called to arms' in 1914, and helped soldiers in a variety of ways.  Blog: 'The dog at the ...

Onderwijs

Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten. Wanneer het ...

Oorlogshonden

Honden speelden, net als andere dieren, een niet te onderschatten rol in de oorlog. Ook zij werden in 1914 ‘onder de wapens geroepen’ en hielpen de soldaten op allerlei manieren. Blog: 'De hond aan het ...

Pages